Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Laatste nieuws gemeente Groningen

Datum nieuwsfeit: 19-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nieuws Gemeente Groningen

Laatste Nieuws

Stadjerspas 2000
GRONINGEN: HET STEDELIJK ALTERNATIEF

Cursus Natuurlijk Tuinieren
19 januari 2000
Een natuurlijke tuin is niet alleen een plezierige hobby en een bron van inspiratie, het is ook een belangrijke bijdrage aan de natuur in de stad. De laatste jaren is de versterking van de ecologie een aandachtspunt in het gemeentelijk beleid.
Daarom organiseert de stadsecoloog alweer voor de zesde keer, in samenwerking met Het Milieuhuis en de beheerder van Domies Toen in Pieterburen een cursus Natuurlijk Tuinieren. De cursus wordt gegeven op woensdag van 10 tot 12 uur in het Milieuhuis Groningen, Hereweg 9. De cursus bestaat uit acht lessen van twee uur met de volgende thema's:

introductie, geschiedenis van tuinen

ecologie, bodem en plantengroei

ecologie, soorten natuurtuinen

meer vlinders (insecten), bloemrijke vegetaties

meer vogels, bomen en struiken

meer dieren (amfibieën en kleine zoogdieren), water

aanleg en onderhoud, ontwerp, materialen en verzorging

natuur in de stad, de visie van de gemeente
Opgave graag voor 22 januari bij Klaas van Nierop: (0595) 528 636 (ma, di, vr) of (050) 542 41 93 (wo, do). De prijs bedraagt f 100,- per deelnemer (inclusief cursusmateriaal); liefst bij de eerste les contant of per cheque te voldoen. De eerste les is op woensdag 26 januari.

Paspoort elf gulden goedkoper in januari
19 januari 2000
De bewoners van de Padangstraat tot en met de Zwarteweg betalen in de maand januari elf gulden minder aan gemeentelijke leges voor de aanvraag van een paspoort.
Bewoners van een straat waarvan de eerste letter van het laatste woord begint met P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y of Z, kunnen hun aanvraag indienen in de maand januari. Dit zijn niet alleen de bewoners van de Padangstraat tot en met de Zwarteweg, maar ook bijvoorbeeld de bewoners van de Admiraal de Ruijterlaan en de Hora Siccamasingel. U kunt uw aanvraag indienen bij de afdeling Burgerzaken. Denkt u er om, dat u twee pasfoto's van goede kwaliteit meeneemt (bij voorkeur van de vakfotograaf). U dient alle in uw bezit zijnde reisdocumenten bij de aanvraag te overleggen.
Als beide ouders de ouderlijke macht uitoefenen, kunnen kinderen in het Nederlandse paspoort van beide ouders worden bijgeschreven. Voor bijschrijving in het paspoort van de ene ouder, moet de andere ouder wel schriftelijk toestemming verlenen, onder overlegging van een legitimatiebewijs van die ouder. Voorwaarde is, dat de kinderen nog geen 16 jaar oud zijn en niet zelf een Nederlands paspoort hebben. Bijschrijving is ook mogelijk in het paspoort van de voogd. Indien u geen paspoort nodig heeft, is het ook mogelijk om een Europese identiteitskaart aan te vragen. Hierop wordt geen korting verleend. De geldigheid van deze kaart is beperkt tot een gedeelte van Europa. Op deze kaart kunnen geen kinderen worden bijgeschreven. Per 1 april 1992 is het niet meer toegestaan met een verlopen reisdocument naar het buitenland te reizen.
U kunt op de aanmaak van uw nieuwe paspoort of Europese identiteitskaart wachten.
Voor nadere informatie kunt u bellen met: (050) 367 72 72. Waar dient u uw aanvraag in?

* Dienst Informatie en Administratie, Afdeling Burgerzaken. Prefectenhof, Kreupelstraat 1. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 16.00 uur; donderdag (koopavond) ook van 18.00 tot 20.00 uur.

* Wijkservicecentrum Hoogkerk, Hoendiep 208. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 12.00 uur.

* Wijkservicecentrum Lewenborg, Kajuit 4. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 12.00 uur.

Tevredenheid over Noorderzonfestival 1999
19 januari 2000
Het college van burgemeester en wethouders heeft de evaluatie vastgesteld van het Noorderzonfestival 1999. Belangrijkste conclusie is dat Noorderzon een artistiek hoogwaardig zomerfestival is met een goed geoliede organisatie. Met een aantrekkelijk aanbod wordt een groot en gevarieerd publiek bereikt. Een reden voor de gemeente om het festival de komende vier jaar te blijven subsidiëren. Verder heeft de organisatie van Noorderzon de wens geuit om meer eigen producties in het programma op te nemen. Noorderzon 1999 was een festival waarbij recht is gedaan aan de verschillende belangen van cultuur voor Groningen.
Het Noorderzonfestival heeft (van 19 tot en met 29 augustus 1999) voor de negende keer plaatsgevonden in het Noorderplantsoen. Een geslaagd festival met naar schatting meer dan 100.000 bezoekers tegen 60.000 in 1998. De organisatie schrijft deze stijging toe aan het mooie weer. Het aantal bezoekers van voorstellingen is redelijk stabiel gebleven: 23.000 in 1997, 25.000 in 1998 en weer 25.000 in 1999. De vorm van het festival is tamelijk uitgekristalliseerd, hoewel de organisatie graag meerdere speellocaties in het plantsoen zou willen gebruiken. Hier lijkt echter de grens van de groei bereikt. Volgens goed gebruik kijkt ook de Parkcommissie, een vertegenwoordiging van alle belanghebbenden, kritisch naar het verloop van het Noorderzonfestival en de eventuele gevolgen voor het plantsoen. Ook de Parkcommissie concludeert dat teruggekeken kan worden op een geslaagd festival. Daarnaast geeft ze een aantal concrete adviezen over fietsen en toiletten. Verder zijn er weinig bedenkingen en klachten ingediend en hoefden er voor dit festival evenmin bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd te worden.

Stadjerspas 2000
1 december 1999

Alle inwoners van de stad Groningen kunnen een Stadjerspas kopen. Stadjerspas 2000 is geldig tot 31-12-2000. Het is een uitgave van de gemeente Groningen en is er voor alle inwoners van de gemeente.

Het is een persoonlijke pas waarmee men geld bespaart op het lidmaatschap van de sportvereniging, voordelig een cursus kan volgen, korting krijgt bij museumbezoek, bioscoop en theater en goedkoop kan winkelen. De Stadjerspas 2000 doet meer aanbiedingen voor jongeren dan voorheen, maar blijft evenals voorgaande jaren interessant voor iedereen. Meer dan 135 deelnemende bedrijven en instellingen, winkels en restaurants geven houders van de Stadjerspas een korting die varieert van 5 tot 25%.
De gemeente Groningen zorgt ervoor dat de pas voor alle inwoners van de stad betaalbaar blijft. Normaal kost de pas f 80,-. Ouderen, studenten/scholieren en kinderen betalen f 40,- voor de pas. Voor stadjers met een laag inkomen kost de pas slechts f 10,-. Een folder met aanvraagformulier ligt bij de verkooppunten. Bij aankoop wordt de pas direct klaargemaakt voor gebruik. De verkooppunten zijn: alle filialen van de Openbare Bibliotheek, het Gemeentelijk Informatie Centrum Kreupelstraat 1, de WijkserviceCentra in Hoogkerk en Lewenborg en de Groningse Krediet Bank, Eendrachtskade ZZ 2.

GRONINGEN: HET STEDELIJK ALTERNATIEF
7 oktober 1999

Een volgehouden economische groei en groei van de werkgelegenheid tegen een lagere ecologische prijs. Dat is de uitdaging voor Groningen in de komende tien jaar. In de stadsvisie 'Groningen: het stedelijk alternatief' heeft het college van burgemeester en wethouders inmiddels in zowel Groningen als in Den Haag een samenhangend voorstel voor de ambities van de stad gepresenteerd.
De stadsvisie is op 1 november in het kader van het Grote Stedenbeleid ingediend bij minister Van Boxtel. Met de voorstellen vraagt het college in Den Haag geld en aandacht voor de visie dat de regio Groningen de komende tien jaar een duidelijke rol kan spelen in de ontwikkeling van de nationale economie. Om de inwoners van Groningen en omliggende gemeenten een blijvend sociaal perspectief te bieden is het noodzakelijk dat aansluiting wordt gevonden bij de landelijke, economische dynamiek. De Groningse stadsvisie maakt dit mogelijk met behoud van de stedelijke kwaliteit, met respect voor het landschap en het milieu en zonder de negatieve neveneffecten die de Randstad en delen van Brabant inmiddels kennen.

De stadsvisie
Groningen in 2010 is een veilige en schone stad waar 180.000 inwoners geïntegreerd en harmonieus samen leven en werken. De stad is uitgegroeid van een bolwerk in het ommeland tot een moderne netwerkstad die onlosmakelijk is verbonden met de omliggende gemeenten door een uitgebreid lijnennet van regionale sneltrams. Je kunt er wonen in een authentiek landschap en werken in een echte stad zonder langdurig in de file te hoeven staan. Een hoge snelheidslijn tussen het Noorden en de Randstad heeft de reistijdenkaart van Nederland ingrijpend gewijzigd. De ijzersterke combinatie van arbeidspotentieel en kennis en de hoge kwaliteit van de leefomgeving versterken de concurrentiepositie van Groningen ten opzichte van landsdelen met veel congestie.

De nadere uitwerking van de stadsvisie voor de korte en middellange termijn staat beschreven in een drietal samenhangende deelplannen: het ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing 'de Stad van Straks Extra', het economisch businessplan 'Groningen werkt' en het sociaal structuurplan 'Over Groningers 2010'. Deze deelplannen zijn inmiddels door het college gepresenteerd.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 19 januari 2000.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie