Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota handhavingsbeleid douane aan de Tweede Kamer aangeboden

Datum nieuwsfeit: 19-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: NOTA HANDHAVINGSBELEID DOUANE NAAR TWEEDE KAMER AANGEBODEN

Persberichtnr.

00/010

Den Haag

19 januari 2000

Nota handhavingsbeleid douane aan de Tweede Kamer aangeboden

Staatssecretaris Vermeend heeft vandaag de nota handhavingsbeleid douane aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarin kondigt hij extra maatregelen aan ter versterking van de handhaving door de douane. Het gaat daarbij om permanente investeringen teneinde de douanetaken optimaal te kunnen uitvoeren. Deze investeringen worden noodzakelijk geacht in het licht van de voortdurende groei van de goederenstroom. Voor de komende jaren worden verdere maatregelen noodzakelijk geacht. Enerzijds zullen een aantal extra maatregelen voor het lopende jaar getroffen worden, hiernaast zal extra aandacht gegeven worden aan de uitvoering de douanetaken bij de begrotingsvoorbereiding 2001.

Voorgenomen is te komen met de volgende maatregelen te treffen om douane te versterken:

* In 2000 bij de douane 300 extra medewerkers te werven. Dit zal gedaan worden om het fysieke toezicht te versterken, mede vanuit het oogpunt van de groeiende goederenstroom.
* Verdere intensivering van de ICT-voorzieningen bij de douane, zowel voor de EU-systemen als nationale systemen. Het budget voor de verdere ontwikkeling en verbeteringen van systemen voor risico-analyse en electronische aangifte-systemen wordt in 2000 met 10 miljoen gulden.

* Verder uitbreiden van arsenaal aan technische hulpmiddelen zoals scans, zo zullen in 2000 op Schiphol twee vaste scans in gebruik worden genomen. Tevens wordt gekeken naar de inzet op andere lokaties.

* Verder zal de uitvoering van de handhavingstaken versterkt worden door een intensivering van de samenwerking met andere diensten zoals de Politie en Koninklijke Marechaussee.

De nota geeft een beeld van het handhavingsbeleid van de douane en van de lijn die de afgelopen jaren is gevolgd om de groeiende goederenstroom en de groeiende omvang van de zogenaamde niet-fiscale douanetaken (gezondheid, veiligheid, milieu etc.) te verwerken. De douane is er steeds in geslaagd de volumegroei door efficiencyverbetering op te vangen en de goederenstroom goed te blijven controleren. In het eind maart uit te brengen Beheersverslag Belastingdienst 1999 komt echter naar voren dat met name in het tweede halfjaar 1999 de op bepaalde onderdelen en locaties bereikte controledichtheid onvoldoende is. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren: naast de volumegroei is sprake van onderbezetting door een afgenomen aanbod op de arbeidsmarkt en een meer tijd kostende automatisering, onder andere omdat in 1998 en 1999 veel automatiseringscapaciteit moest worden vrijgemaakt de millenniumwisseling en de Euro.

In de afgelopen maanden is enkele malen gebleken van door individuele douaneambtenaren of groepen douaneambtenaren (anoniem) geuite onvrede.

De leiding van de Belastingdienst meent dat allerlei specifieke punten van onvrede in grote lijnen uiting zijn van twee onderliggende oorzaken

* een te sterk toegenomen werkdruk door de grote volumestijging die (nog) onvoldoende door automatisering kon worden opgevangen.
* ondanks alle inspanningen in de afgelopen jaren is nog onvoldoende gehoor ervaren voor de concrete gevoelens van de uitvoerende ambtenaren enerzijds en onvoldoende communicatie over de grondslagen van beleid anderzijds, waardoor individuele ambtenaren als onaangenaam of onverstandig ervaren veranderingen onvoldoende in een context kunnen plaatsen.

De Staatssecretaris heeft de leiding van de Belastingdienst en met name die van de douane opgedragen de inspanningen in de vorm van open communicatie aanzienlijk te versterken. Hij acht het van groot belang dat naar de medewerkers duidelijk is dat aandacht bestaat voor hetgeen zij vanuit hun ervaring aangedragen en dat de resultaten van hun inbreng naar hen worden teruggekoppeld. Ook wanneer wensen of opvattingen van medewerkers niet realiseerbaar zijn is het immers van groot belang dat helder wordt aangegeven waarom dat het geval is.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie