Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA: Portugees voorzitterschap EU moet werk maken van IGC

Datum nieuwsfeit: 19-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Straatsburg, 19 januari 2000

Portugees voorzitterschap moet werk maken van IGC

Het is uitstekend dat het Portugese voorzitterschap voortvarend te werk gaat met de voorbereiding van de komende Intergouvernementele Conferentie. Er worden vijf werkgroepen geïnstalleerd die de belangrijkste knelpunten zullen onderzoeken. Volgens de EVP-ED fractie moet de agenda van de IGC verder worden uitgebreid, zodat de EU daadwerkelijk in staat is effectief te functioneren met meer dan 20 lidstaten. De fractie eist eveneens dat het Europees Parlement een volwaardige partner zal zijn in het onderhandelingsproces. Dit zal duidelijk moeten zijn voordat de IGC van start gaat. Het Europees Parlement moet immers voor de start van de onderhandelingen worden geraadpleegd door de Raad van Ministers. Dit zegt Wim van Velzen, vice-fractievoorzitter van de EVP-ED, tijdens het debat over het Portugese voorzitterschap.

Van Velzen:" Artikel 48 van het EU verdrag stelt dat de IGC niet kan plaatsvinden voor het EP advies heeft uitgebracht. Ik sluit niet uit dat het EP dit advies pas verstrekt nadat duidelijk is geworden hoe het EP wordt betrokken bij de onderhandelingen en welke overige punten op de agenda zullen staan. De drie bekende punten die al op de agenda staan zijn de stemweging binnen de Raad, de samenstelling van de Europese Commissie en de meerderheidsstemmingen. Wij willen op de agenda ook een betere organisatie van het buitenlands beleid, controle daarop door het EP en de aanpassing van de verdragsteksten om het democratisch tekort terug te dringen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de vaststelling van het budget voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. "

letterlijke tekst artikel 48 verdrag betreffende de EU

De regering van elke lidstaat of de Commissie kunnen aan de Raad ontwerpen voorleggen tot herziening van de Verdragen waarop de Unie is gebaseerd. Indien de Raad na raadpleging van het Europees Parlement en, in voorkomend geval, van de Commissie, gunstig adviseert ten aanzien van het bijeenkomen van een conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, wordt deze conferentie door de voorzitter van de Raad bijeengeroepen, ten einde in onderlinge overeenstemming de in genoemde verdragen aan te brengen wijzigingen vast te stellen. In geval van institutionele wijzigingen op monetair gebied wordt tevens de Europese Centrale Bank geraadpleegd. De wijzigingen treden in werking nadat zij door alle lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen zijn bekrachtigd.

Meer informatie: Wim van Velzen, telefoon 00-33 388 17 5623

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie