Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Adelmund over post-HBO opleiding coordinator onderbouw

Datum nieuwsfeit: 19-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

ocw00000.076 brief sts ocw post-hbo opleiding coordinator onderbouw Gemaakt: 7-2-2000 tijd: 11:25

2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

19 januari 2000

In bovenvermelde brief verzoekt u om een reactie op de aan u gerichte brief van het KPC over de post-HBO opleiding coördinator onderbouw.

Namens het Landelijk Platform van Nascholingsinstellingen Primair Onderwijs heeft de Transfergroep Rotterdam mij juli 1999 een brief gestuurd over de post-HBO opleiding met een soortgelijke strekking als de brief van het KPC.

De transfergroep heb ik inmiddels bericht de 2-jarige opleiding coördinator onderbouw gedeeltelijk te faciliteren namelijk voor 50% van de opleidingskosten. Ik ben bereid voor 2 opleidingstranches van in totaal 400 cursisten voor de periode 2000-2002 een bedrag van 1 miljoen te reserveren. De voorlichtingspublicatie over deze opleiding is inmiddels gepubliceerd in Uitleg (nr. 28, 24-11-1999) zodat ook de potentiële cursisten op de hoogte zijn van de opleiding en de faciliteiten (zie bijgevoegde regeling coördinator onderbouw).

Ik heb de Transfergroep verder bericht dat ik terughoudend ben ten aanzien van de facilitering van de vervanging van deelnemers aan de opleiding. Voor de deelname aan de opleiding `coördinator onderbouw' is gezien de totale studiebelasting van ongeveer 480 uur gespreid over twee jaar, heel goed een andere oplossing denkbaar (zie de bijgevoegde brief aan de Transfergroep Rotterdam, kenmerk PO/PJ-99/33234).

Ik neem aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Geachte mevrouw Struyk-Knol,

In uw brief van 19 juli jl. die u namens het Landelijk Platform van Nascholingsinstellingen Primair Onderwijs aan mij heeft geschreven, vraagt u mij u op twee punten te helpen bij de uitvoering van de post-hbo opleiding «coördinator onderbouw»: een facilitering wat betreft de opleidingskosten en een facilitering wat betreft de vervanging van deelnemers aan de opleiding. Ik wil op deze twee verzoeken als volgt reageren.

Uw verzoek om facilitering wat betreft de opleidingskosten zal ik honoreren en wel op de volgende wijze. Ik ben bereid voor een periode van 3 jaar (2000/2001 en 2001/2002) een subsidie te geven van 50% van de opleidingskosten. Er van uitgaande dat e opleiding 2 jaar duurt betekent dit een subsidie van 2 x 1.250 gulden per cursist voor de
2-jarige opleiding. Het totale budget is bestemd voor 2 x 200 cursisten.

De subsidieverlening is gebaseerd op de volgende criteria:

De eerste tranche van 200 cursisten, startend december 1999, is bedoeld voor scholen met meer dan 50% 1.9-leerlingen uit de vier grote steden (G4); voorrang hierbij hebben scholen die nauw samenwerken met een peuterspeelzaal.

Tot de opleiding «coördinator onderbouw» kunnen ook worden toegelaten (hoofd)leidsters van een peuterspeelzaal die een adequate opleiding hebben gevolgd op hbo-niveau. Voorwaarde is verder dat de peuterspeelzaal samenwerkt met en aansluit op een basisschool en dat ook van die basisschool een leraar de opleiding tegelijkertijd met de (hoofd)leidster volgt.

De tweede tranche van 200 cursisten, startend in 2001, is bedoeld voor de overige scholen in de G4 met meer dan 50% 1.9-leerlingen en scholen uit de rest van Nederland met meer dan 50% 1.9-leerlingen of 1.25-leerlingen.

Ook bij deze tranche kunnen onder dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven (hoofd)leidsters van een peuterspeelzaal worden toegelaten tot de opleiding.

In een voorlichtingspublicatie zal ik de scholen op de hoogte stellen van de voorwaarden waaronder zij kunnen inschrijven voor de opleiding «coördinator onderbouw».

In overleg met het departement van VWS wordt de doelgroep van peuterspeelzaalleidsters geïnformeerd.

De volgende Hogescholen hebben zich bereid verklaard de cursus aan te bieden: Hogeschool Ipabo Amsterdam Alkmaar, Hogeschool Marnix Academie, Transfergroep Rotterdam Unit Primair Onderwijs en Hogeschool Ichthus.

Ik stel het op prijs wanneer het Landelijk Platform van Nascholingsinstellingen Primair Onderwijs in overleg met de deelnemende Hogescholen zich inzet voor de handhaving van de kwaliteit van de cursus en voor de deelname van het geplande aantal cursisten

Op uw verzoek om facilitering van de vervanging van deelnemers aan de opleiding wil ik als volgt reageren. De vervangingsproblematiek in het basisonderwijs is van dien aard, dat ik zeer terughoudend ben bij het inwilligen van dergelijke verzoeken. Voor de deelname aan de opleiding "coördinator onderbouw» is, gezien de totale studiebelasting van ongeveer 480 uur gespreid over twee jaar, heel goed een andere oplossing denkbaar. Vanaf 1 augustus 1998 is 10% van de normjaartaak van een leraar beschikbaar voor deskundigheidsbevordering; het is echter mogelijk hierover in individuele gevallen afwijkende afspraken te maken tussen het bevoegd gezag en de leraar. De afspraak kan inhouden dat de tijd die de leraar, bijvoorbeeld vanwege het volgen van een intensieve opleiding, in het ene jaar meer krijgt dan op basis van de 10% mogelijk is in een ander jaar of jaren zal worden gecompenseerd.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

mr. J.F. vd Vlugt

(hoofd personele en juridische zaken primair onderwijs)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie