Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek: Bèta/techniek uit balans

Datum nieuwsfeit: 20-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Bèta/techniek uit balans

In opdracht van Stichting Axis en LDC, Expertisecentrum voor Loopbaanvraagstukken, is het onderzoek `Bèta/techniek uit balans' uitgegeven. Het onderzoek geeft een beeld van de huidige knelpunten tussen aanbod en vraag en mogelijke oplossingen. Wat is de bestaande kennis op het terrein van bèta/techniek? En wat kunnen de verschillende partijen: onderwijs, bedrijfsleven en overheid doen om techniek te bevorderen?

Wat weten we al?

Jong geleerd is oud gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat reeds op de basisschool kinderen bekend moeten worden gemaakt met techniek, omdat dan hun beeld over techniek gevormd wordt. Axis is al bezig om in het primair onderwijs een waaier aan projecten uit te zetten met verschillende invalshoeken.

Wat gaat Axis nog doen?

Verschillende partijen spelen een rol in de verdere ontwikkeling van de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Voor het bèta/techniek veld is een actiepuntenagenda opgesteld. De betrokken partijen worden uitgenodigd om met deze punten aan de slag te gaan en ze te blijven volgen.

Bedrijven spelen een sleutelrol bij de ontwikkeling van de kwantiteit en kwaliteit van de bèta/technische werkgelegenheid. Bedrijven zouden moeten mikken op meer aansprekende beroepen, een anticiperend personeelsbeleid en moeten werken naar een meer sectoraal opleidingsbeleid.

Scholen: de rol van techniek moet belangrijker worden in alle afdelingen van het onderwijs, vanaf de basisschool tot in het Hoger Onderwijs. Dit kan bereikt worden door uiteenlopende activiteiten, die variëren van het verbeteren van de vakdidactiek tot aan het vergroten van de toegankelijkheid. Men moet niet schromen voor verbetering van de aansluiting op vraagkant om technische opleidingen te herprofileren.

Voor het school- en beroepskeuzewerk geldt dat het moet voldoen aan waarden en verwachtingen van jongeren. Ook kan het helpen bij het verbeteren van het imago van bèta/techniek. Voorts verdient de positie van vrouwen en allochtonen in de bèta/techniek extra aandacht. Door de snelle opkomst van de ICT kunnen vrouwen en allochtonen in een hoog tempo worden opgeleid, waardoor ze sneller kunnen instromen in de ICT-sector.

Conclusies

De studie laat zien dat in Nederland er nog veel verbeterd en vernieuwd kan worden op het gebied van bèta/techniek en ook dat er reeds vele activiteiten en projecten lopen dit doel hebben. Er is dan ook sprake van een krachtig bèta/technisch elan dat alle steun verdient en dat kan zorgen voor een omslag of trendbreuk. Niet ineens maar stapsgewijs door het tot stand brengen van goede voorbeelden. Axis zal ondermeer op basis van dit onderzoek de partijen enthousiasmeren, stimuleren en faciliteren in de richting van deze gewenste toekomst.

Bestellen?

Een exemplaar van het startonderzoek `Bèta/techniek uit balans', is te bestellen voor f 32,50 incl. verzendkosten bij Stichting Axis, e-mail info@platform-axis.nl.

Axis is een nationaal platform voor Natuur en Techniek in onderwijs en arbeidsmarkt. Axis is een gezamenlijk initiatief van bedrijfsleven, onderwijs en overheid en wordt gedragen door VNO-NCW, MKB-Nederland, BVE-raad, COLO, HBO-raad, VSNU, Arbeidsvoorziening en door de ministers van EZ, LNV, OC&W, SoZaWe. Het doel van Axis is imagoverbetering van beroepen en opleidingen in natuur en techniek door projectparticipatie, kennismakelaar te zijn en innovatie te ondersteunen.

Voor meer informatie kunt u bellen met mw. B. Boots, telefoon (015) 219 14 61 of u kunt mailen naar info@platform-axis.nl. Ook is alle informatie te vinden op de Internetsite: www.platform-axis.nl

Meer informatie info@platform-axis.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie