Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten Dagelijks Bestuur Amsterdam Oud Zuid

Datum nieuwsfeit: 20-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid

Besluiten Dagelijks Bestuur 19 januari 2000 Nieuwsdatum: 20-Jan-2000

RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

· Raadsvoordracht project Baarsstraat
Mede naar aanleiding van het leegkomen van het schoolgebouw Baarsstraat 31 (eind 1995) is een sloop- en nieuwbouwplan ontwikkeld voor de locatie Baarsstraat 29-31 en Vaartstraat 19. De nieuwbouw betreft de bouw van 35 seniorenwoningen in de sociale huur, 4 vrije sectorwoningen en 597 vierkante meter bedrijfsruimte. Seniorenwoningen, waar overigens een groot tekort aan is, zijn belangrijk bij het streven ouderen in staat te stellen langer zelfstandig te blijven wonen. Voor de seniorenwoningen op deze locatie is met name gekozen omdat de locatie in de buurt ligt van het zorgcentrum Schinkelhaven. Het Dagelijks Bestuur is nu akkoord gegaan met de concept-raadsvoordracht waarmee is ingestemd met het sloop- en nieuwbouwplan project Baarsstraat. Voor de uitvoering van het plan zal een krediet van f 3.583.000,- beschikbaar worden gesteld. Dit alles onder voorbehoud van vaststelling van het saldo van de begroting van de kosten voor het bouwrijp maken van het terrein (grondexploitatie) door het College van B & W. De start van de sloop staat gepland voor april 2001. In augustus 2001 zou dan een aanvang kunnen worden gemaakt met de bouwwerkzaamheden.

PUBLIEKSZAKEN

· Verzoek raadslid Keijser (ZPB)
Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het verzoek van raadslid Keijser (ZPB) om het tweede herziene bestedingsvoorstel Publiekszaken in de raad te behandelen. Hiermee is dit voorstel geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 februari 2000. Het voorstel betreft de verbouwing van de kantoren aan de Koninginneweg en de Karel du Jardinstraat, gericht op de verdere ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening aan de burger, gebaseerd op het 1-loket principe. · Kapvergunning bomen Olympisch Stadion
Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met het verlenen van de kapvergunning voor de kap van 273 bomen op het terrein ten noorden van het Olympisch Stadion. De kap is noodzakelijk voor het bouwrijp maken van het terrein, waar in de toekomst woningen zullen verrijzen. Het Stedenbouwkundig Programma van eisen voorziet in het terugplanten van bomen in de toekomstige woonwijk en langs de gracht. · Bezwaarschriften kapvergunning bomen Warmondstraat Het Dagelijks Bestuur heeft de bezwaarschriften van de Vereniging Zuid- en Pijpbelangen tegen Deelraadswillekeur en J. Peterse en M. Roozendaal ongegrond verklaard waardoor het bestreden besluit zal worden gehandhaafd. De bezwaarschriften waren gericht tegen de kapvergunning voor het rooien van negen populieren en twee meidoorns in de Warmondstraat. De kapvergunning is aangevraagd in verband met het voorgenomen groot onderhoud aan de straat, dat op korte termijn noodzakelijk is. Aan de vergunning is echter de voorwaarde verbonden dat een gelijk aantal bomen wordt herplant, zodat in ieder geval gedeeltelijk aan de bezwaren tegemoet wordt gekomen. In de straat bevinden zich nog twee andere rijen bomen, waardoor de straat een groen karakter heeft en behoudt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie