Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Kampen meldt brug aan voor architectuurprijs 2000

Datum nieuwsfeit: 20-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Kampen

Kampen, 20 januari 2000

Stadsbrug Kampen dingt mee naar de Omgevingsarchitectuurprijs 2000

De gemeente Kampen en het architectenbureau Zwarts & Jansma hebben de nieuwe stadsbrug aangemeld voor de omgevingsarchitectuurprijs 2000.

De omgevingsarchitectuurprijs is een initiatief van de stichting Omgevingsarchitectuurprijs(1993), waarin deelnemen de beroepsvereniging van stedenbouwkundigen, planologen, tuin- en landschapsarchitecten, de Hogeschool voor de Kunsten, Stadswerk Nederland, vereniging van fabrikanten van bestratingsmaterialen en straataankledingen en de cementindustrie. Het initiatief wordt ondersteund door de Bond Nederlandse Architecten.

De omgevingsarchitectuurprijs is de enige prijs die exclusief geldt voor de vormgeving en inrichting van de openbare buitenruimte en wordt

toegekend aan projecten, die zijn gerealiseerd en opgeleverd in de

periode tussen 4 februari 1998 en 4 februari 2000. Opdrachtgevers en ontwerpers van projecten in de openbare buitenruimte zijn uitgenodigd hieraan deel te nemen.

De prijsuitreiking vindt eens in de 2 jaar plaats. In 1994 betrof dit het Zilverpark in Lelystad, 1996 Nieuw Sloten in Amsterdam, van de 44 aangemelde projecten in 1998 werd de opnieuw ingerichte Vughterstraat

te `s-Hertogenbosch gekozen. De prijs bedraagt ƒ50.000,-, waarvan 1/3 voor de ontwerper en 2/3 voor de opdrachtgever is. Dit bedrag moet

binnen 1 jaar besteed worden aan de kwaliteit van de vormgeving van de openbare buitenruimte.

De projectpresentaties worden op 3 en 4 februari gehouden. Daar worden 5 projecten geselecteerd. Op donderdag 22 juni krijgt de uiteindelijke winnaar de omgevingsarchitectuurprijs uitgereikt. De projecten worden door de stichting getoetst in relatie tot hun omgeving, de functionaliteit ervan, de innovatie en culturele waarden, het modieuze of op rijping gestoelde karakter, beheer- en onderhoudskosten.

De opdrachtgever van de stadsbrug is de gemeente Kampen, waarbij het architectenbureau Zwarts&Jansma in samenwerking met combinatie Ingenieursbureau Kampen(Oranjewoud, Intersec en ABT) het ontwerp heeft verzorgd en de bouwcombinatie CBK(Ballast Nedam, Vermeulen Hollandia) de uitvoering.

Het bijzondere van het project Stadsbrug Kampen betreft:


* Een gemeentelijk project dat de verbinding vormt tussen twee woonkernen over de rivier de IJssel

* De ligging tegen een beschermd stadsgezicht
* De betekenis voor het langzaamverkeer is groot vanwege de bijzondere ligging (2 woonkernen en station)
* De bescherming van het langzaamverkeer tegen autoverkeer en wind en regen

* Het langzaamverkeer moet de ruimte functioneel doch ook als verblijfplaats kwalitatief als goed ervaren
* Het recreatieve element. Het rustig genieten van rivier, uitzicht op de IJssel en het stadsfront

* Een markant punt in de rivier met uitstraling
* Een beheersbewust ontwerp met specifieke toepassingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bureau communicatie, gemeente Kampen, Doede Jaarsma, tel: 038 3392714.


OPGESLAGEN PERSBERICHTEN

Kampen, 7 december 1999

Stadsbrug afgesloten

In de nacht van 9 december op vrijdag 10 december 1999 zal van 1.00 uur tot 3.00 uur het hefgedeelte van de Stadsbrug omhoog zijn.b Dit is in verband met het naspannen van de haalkabels in de kelder. Bij nieuwe bruggen is dit een gebruikelijke handeling. Er kan circa twee uur geen gebruik van de brug gemaakt worden.

TAXATIEDAG KUNST EN ANTIEK

Op zaterdag 11 december aanstaande gaat het weer gebeuren: het Stedelijk Museum Kampen houdt dan voor de achtste keer zijn jaarlijkse

taxatiedag. Kunst, antiek en curiosa kunt u tegen betaling van ƒ 1,00 per voorwerp (tot een maximum van vijf voorwerpen per keer) laten

taxeren door deskundigen. Ook wanneer u de herkomst van een voorwerp wilt weten of wanneer u wilt weten wat een bepaald voorwerp voorstelt, kunt u de aanwezige experts raadplegen.

Uiteraard kunt u ook voor adviezen omtrent restauratie en onderhoud bij de aanwezige taxateurs terecht. Uw kostbaarheden en/of curiosa worden getaxeerd door de volgende deskundigen:


* Taxatie- en Adviesbureau Marius van Ee, Kampen - Algemene taxaties


* Kunsthandel I.J. Bockweg, Epe - Schilderijen en prenten


* Mw. E.M. Kamp-Heldring, Brussel - taxateur Goud, zilver en juwelen

Tevens kunt u van de gelegenheid gebruik maken om de tijdelijke expositie

FRANCISCO GOYA - LOS DESASTRES DE LA GUERRA', oftewel De verschrikkingen van de oorlog, te bekijken.

Het Stedelijk Museum Kampen is op zaterdag 11 december geopend van 11.00-17.00 uur.
De entreeprijs bedraagt ? 5,00 voor volwassenen. Voor jongeren tot 18 jaar en 65+ers geldt een toegangsprijs van ? 2,50.
MJK: gratis.


Persbericht
Kampen, 11 november 1999

Ultieme poging voor combinatie verpleeghuis en behoud ziekenhuisgebouw

Onderzoek naar mogelijkheden compromis-voorstel

Op korte termijn wordt onderzocht of er een compromis-voorstel kan worden gedaan om de problematiek van de nieuwbouwplannen van het verpleeghuis in relatie tot het oude ziekenhuisgebouw op te lossen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een kleine groep vertegenwoordigers van de gemeente Kampen en IJsselheem, tezamen met de architect en een externe stedenbouwkundige.

Het onderzoek is de uitkomst van een overleg tussen vertegenwoordigers van IJsselheem, gemeente, omwonenden en de instellingen die zich inzetten voor behoud van het oude ziekenhuisgebouw. Dit overleg heeft 8 november jl. plaatsgevonden. De organisaties hebben toegezegd zich hard te maken voor een eventueel compromis-voorstel.

Als er een compromis-voorstel bereikt wordt, dan zal dit in een zo vroeg mogelijk stadium worden voorgelegd aan onder andere de inspectie voor de volksgezondheid, het

Zorgkantoor en het College voor Ziekenhuisvoorzieningen. Zij moeten het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseren over de haalbaarheid van de bouwplannen.

Portefeuillehouders: H. Breman en J.T.M. Piederiet

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Doede Jaarsma van bureau communicatie, gemeente Kampen, tel: 038 3392714.


Persbericht

Kampen, 24 september 1999

Expositie over waterkering in infocentrum

Water en kering" is de nieuwe expositie in het Informatiecentrum Kampen IJsselsterk aan de Oudestraat in Kampen. Vrijdag 24 september 1999 openen de dijkgraaf van het Waterschap Groot Salland, S. Schaap en de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Kampen, J.T.M. Piederiet gezamenlijk de expositie. De tentoonstelling geeft een beeld van de voorgeschiedenis van de waterkering Kampen Midden.

De expositie geeft een overzicht van de verschillende tracés en alternatieven die voor Kampen onderzocht zijn. Verder is er aandacht voor de kern van de kering, de voormalige stadsmuur. Het uitgangspunt voor de planvorming was dat de waarde van het stadsfront door de dijkverzwaring niet aangetast mocht worden. Hoe dat een rol heeft gespeeld bij de voorbereidingen wordt in de expositie uit de doeken gedaan.

De expositie loopt tot eind november en is een samenwerking tussen het Waterschap Groot Salland en de gemeente Kampen. Het is de bedoeling dat er medio december een expositie komt over hoe de kering er straks uit zal gaan zien.

Openingstijden Infocentrum:

Maandag van 9.00 - 13.00 en 13.30 - 17.00 uur Dinsdag van 13.30 - 17.00 uur
Woensdag en donderdag van 9.00 - 13.00 uur en van 13.00 - 17.00

uur.

Vrijdag van 9.00 - 13.00 en van 13.30 - 20.30 uur. Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irma Ploeg,

coördinator Infocentrum Kampen IJsselsterk, 038 - 333 41 46


Stadsuitbreiding in zuid Kampen

De gemeente werkt aan een nieuwe woonwijk aan de zuidkant van Kampen. In het kader van de voorbereidingen voor deze wijk, is een Nota van uitgangspunten opgesteld. In deze nota zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten vastgelegd die bij de verdere uitwerking van de wijk als richtlijn zullen gelden. Om de mening van de Kampense bevolking te peilen, is een publiekssamenvatting van de Nota voorgelegd aan een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit vele geledingen van de bevolking van Kampen. De Nota van uitgangspunten is de basis voor het globale bestemmingsplan dat op dit moment voor de wijk wordt opgesteld. Dit plan komt naar verwachting in augustus ter beschikking voor de formele inspraak. Voor belangstellenden ligt het eindconcept van de Nota van uitgangspunten ter inzage bij het Informatiecentrum Kampen IJsselsterk, Oudestraat 164 in Kampen. De publiekssamenvatting van de nota en het verslag van de klankbordgroep zijn beschikbaar voor degenen die de resultaten van de eerste voorbereidingen nader willen bestuderen.


Binnenstadvisie een stap verder

Kampen richt zich op de regio. Met een kloppend stadshart en een IJsselsprong richting station en IJsselmuiden is de eerste stap gezet om nieuwe bewoners, winkelpubliek, bedrijven en toeristen naar het nieuwe Kampen te trekken. Cultuur, kwaliteit en samenwerking worden voor Kampen de sleutelwoorden. Kampen als

cultuurstad gaat van kunst tot keuken, en van kerken tot kogge.

Een levendig Plantsoen en het Groene Hart dragen verder bij aan het imago van Kampen als complete woon- en werkstad. Dit beeld is het resultaat van de vele suggesties die zijn binnengekomen tijdens de meedenk-avonden over de binnenstadvisie.

De gemeente Kampen laat een visie voor de binnenstad maken, waarbij vanaf het prille begin iedereen die zich betrokken voelt bij Kampen suggesties kan inbrengen. Bij de meedenk-avonden en daarna zijn vele tientallen suggesties ingebracht door burgers, ondernemers en organisaties. Deze varieerden van hartekreten voor meer terrassen tot complete inrichtingsschetsen. De suggesties zijn door het bureau Quintessens procesmanagement uit Kampen verwerkt tot een voorontwerp voor de uiteindelijke binnenstadvisie. Daarin is een keuze gemaakt voor de richting die Kampen in zou moeten slaan: met veel cultuur en kwaliteit gericht op de regio.

De voorontwerp binnenstadvisie is vanaf 1 juli verkrijgbaar bij Infocentrum Kampen IJsselsterk, Oudestraat 164, Kampen. Tot 7 september kan men daar ook zijn of haar schriftelijke reactie inleveren, en zich opgeven voor deelname aan de binnenstad-discussies eind september. De periode tot september kan worden gebruikt om in eigen kring of vereniging met de concept visie aan de slag te gaan. Het biedt een extra mogelijkheid om suggesties in te brengen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...