Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Kampen meldt brug aan voor architectuurprijs 2000

Datum nieuwsfeit: 20-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Kampen

Kampen, 20 januari 2000

Stadsbrug Kampen dingt mee naar de Omgevingsarchitectuurprijs 2000

De gemeente Kampen en het architectenbureau Zwarts & Jansma hebben de nieuwe stadsbrug aangemeld voor de omgevingsarchitectuurprijs 2000.

De omgevingsarchitectuurprijs is een initiatief van de stichting Omgevingsarchitectuurprijs(1993), waarin deelnemen de beroepsvereniging van stedenbouwkundigen, planologen, tuin- en landschapsarchitecten, de Hogeschool voor de Kunsten, Stadswerk Nederland, vereniging van fabrikanten van bestratingsmaterialen en straataankledingen en de cementindustrie. Het initiatief wordt ondersteund door de Bond Nederlandse Architecten.

De omgevingsarchitectuurprijs is de enige prijs die exclusief geldt voor de vormgeving en inrichting van de openbare buitenruimte en wordt

toegekend aan projecten, die zijn gerealiseerd en opgeleverd in de

periode tussen 4 februari 1998 en 4 februari 2000. Opdrachtgevers en ontwerpers van projecten in de openbare buitenruimte zijn uitgenodigd hieraan deel te nemen.

De prijsuitreiking vindt eens in de 2 jaar plaats. In 1994 betrof dit het Zilverpark in Lelystad, 1996 Nieuw Sloten in Amsterdam, van de 44 aangemelde projecten in 1998 werd de opnieuw ingerichte Vughterstraat

te `s-Hertogenbosch gekozen. De prijs bedraagt ƒ50.000,-, waarvan 1/3 voor de ontwerper en 2/3 voor de opdrachtgever is. Dit bedrag moet

binnen 1 jaar besteed worden aan de kwaliteit van de vormgeving van de openbare buitenruimte.

De projectpresentaties worden op 3 en 4 februari gehouden. Daar worden 5 projecten geselecteerd. Op donderdag 22 juni krijgt de uiteindelijke winnaar de omgevingsarchitectuurprijs uitgereikt. De projecten worden door de stichting getoetst in relatie tot hun omgeving, de functionaliteit ervan, de innovatie en culturele waarden, het modieuze of op rijping gestoelde karakter, beheer- en onderhoudskosten.

De opdrachtgever van de stadsbrug is de gemeente Kampen, waarbij het architectenbureau Zwarts&Jansma in samenwerking met combinatie Ingenieursbureau Kampen(Oranjewoud, Intersec en ABT) het ontwerp heeft verzorgd en de bouwcombinatie CBK(Ballast Nedam, Vermeulen Hollandia) de uitvoering.

Het bijzondere van het project Stadsbrug Kampen betreft:


* Een gemeentelijk project dat de verbinding vormt tussen twee woonkernen over de rivier de IJssel

* De ligging tegen een beschermd stadsgezicht
* De betekenis voor het langzaamverkeer is groot vanwege de bijzondere ligging (2 woonkernen en station)
* De bescherming van het langzaamverkeer tegen autoverkeer en wind en regen

* Het langzaamverkeer moet de ruimte functioneel doch ook als verblijfplaats kwalitatief als goed ervaren
* Het recreatieve element. Het rustig genieten van rivier, uitzicht op de IJssel en het stadsfront

* Een markant punt in de rivier met uitstraling
* Een beheersbewust ontwerp met specifieke toepassingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bureau communicatie, gemeente Kampen, Doede Jaarsma, tel: 038 3392714.


OPGESLAGEN PERSBERICHTEN

Kampen, 7 december 1999

Stadsbrug afgesloten

In de nacht van 9 december op vrijdag 10 december 1999 zal van 1.00 uur tot 3.00 uur het hefgedeelte van de Stadsbrug omhoog zijn.b Dit is in verband met het naspannen van de haalkabels in de kelder. Bij nieuwe bruggen is dit een gebruikelijke handeling. Er kan circa twee uur geen gebruik van de brug gemaakt worden.

TAXATIEDAG KUNST EN ANTIEK

Op zaterdag 11 december aanstaande gaat het weer gebeuren: het Stedelijk Museum Kampen houdt dan voor de achtste keer zijn jaarlijkse

taxatiedag. Kunst, antiek en curiosa kunt u tegen betaling van ƒ 1,00 per voorwerp (tot een maximum van vijf voorwerpen per keer) laten

taxeren door deskundigen. Ook wanneer u de herkomst van een voorwerp wilt weten of wanneer u wilt weten wat een bepaald voorwerp voorstelt, kunt u de aanwezige experts raadplegen.

Uiteraard kunt u ook voor adviezen omtrent restauratie en onderhoud bij de aanwezige taxateurs terecht. Uw kostbaarheden en/of curiosa worden getaxeerd door de volgende deskundigen:


* Taxatie- en Adviesbureau Marius van Ee, Kampen - Algemene taxaties


* Kunsthandel I.J. Bockweg, Epe - Schilderijen en prenten


* Mw. E.M. Kamp-Heldring, Brussel - taxateur Goud, zilver en juwelen

Tevens kunt u van de gelegenheid gebruik maken om de tijdelijke expositie

FRANCISCO GOYA - LOS DESASTRES DE LA GUERRA', oftewel De verschrikkingen van de oorlog, te bekijken.

Het Stedelijk Museum Kampen is op zaterdag 11 december geopend van 11.00-17.00 uur.
De entreeprijs bedraagt ? 5,00 voor volwassenen. Voor jongeren tot 18 jaar en 65+ers geldt een toegangsprijs van ? 2,50.
MJK: gratis.


Persbericht
Kampen, 11 november 1999

Ultieme poging voor combinatie verpleeghuis en behoud ziekenhuisgebouw

Onderzoek naar mogelijkheden compromis-voorstel

Op korte termijn wordt onderzocht of er een compromis-voorstel kan worden gedaan om de problematiek van de nieuwbouwplannen van het verpleeghuis in relatie tot het oude ziekenhuisgebouw op te lossen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een kleine groep vertegenwoordigers van de gemeente Kampen en IJsselheem, tezamen met de architect en een externe stedenbouwkundige.

Het onderzoek is de uitkomst van een overleg tussen vertegenwoordigers van IJsselheem, gemeente, omwonenden en de instellingen die zich inzetten voor behoud van het oude ziekenhuisgebouw. Dit overleg heeft 8 november jl. plaatsgevonden. De organisaties hebben toegezegd zich hard te maken voor een eventueel compromis-voorstel.

Als er een compromis-voorstel bereikt wordt, dan zal dit in een zo vroeg mogelijk stadium worden voorgelegd aan onder andere de inspectie voor de volksgezondheid, het

Zorgkantoor en het College voor Ziekenhuisvoorzieningen. Zij moeten het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseren over de haalbaarheid van de bouwplannen.

Portefeuillehouders: H. Breman en J.T.M. Piederiet

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Doede Jaarsma van bureau communicatie, gemeente Kampen, tel: 038 3392714.


Persbericht

Kampen, 24 september 1999

Expositie over waterkering in infocentrum

Water en kering" is de nieuwe expositie in het Informatiecentrum Kampen IJsselsterk aan de Oudestraat in Kampen. Vrijdag 24 september 1999 openen de dijkgraaf van het Waterschap Groot Salland, S. Schaap en de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Kampen, J.T.M. Piederiet gezamenlijk de expositie. De tentoonstelling geeft een beeld van de voorgeschiedenis van de waterkering Kampen Midden.

De expositie geeft een overzicht van de verschillende tracés en alternatieven die voor Kampen onderzocht zijn. Verder is er aandacht voor de kern van de kering, de voormalige stadsmuur. Het uitgangspunt voor de planvorming was dat de waarde van het stadsfront door de dijkverzwaring niet aangetast mocht worden. Hoe dat een rol heeft gespeeld bij de voorbereidingen wordt in de expositie uit de doeken gedaan.

De expositie loopt tot eind november en is een samenwerking tussen het Waterschap Groot Salland en de gemeente Kampen. Het is de bedoeling dat er medio december een expositie komt over hoe de kering er straks uit zal gaan zien.

Openingstijden Infocentrum:

Maandag van 9.00 - 13.00 en 13.30 - 17.00 uur Dinsdag van 13.30 - 17.00 uur
Woensdag en donderdag van 9.00 - 13.00 uur en van 13.00 - 17.00

uur.

Vrijdag van 9.00 - 13.00 en van 13.30 - 20.30 uur. Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irma Ploeg,

coördinator Infocentrum Kampen IJsselsterk, 038 - 333 41 46


Stadsuitbreiding in zuid Kampen

De gemeente werkt aan een nieuwe woonwijk aan de zuidkant van Kampen. In het kader van de voorbereidingen voor deze wijk, is een Nota van uitgangspunten opgesteld. In deze nota zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten vastgelegd die bij de verdere uitwerking van de wijk als richtlijn zullen gelden. Om de mening van de Kampense bevolking te peilen, is een publiekssamenvatting van de Nota voorgelegd aan een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit vele geledingen van de bevolking van Kampen. De Nota van uitgangspunten is de basis voor het globale bestemmingsplan dat op dit moment voor de wijk wordt opgesteld. Dit plan komt naar verwachting in augustus ter beschikking voor de formele inspraak. Voor belangstellenden ligt het eindconcept van de Nota van uitgangspunten ter inzage bij het Informatiecentrum Kampen IJsselsterk, Oudestraat 164 in Kampen. De publiekssamenvatting van de nota en het verslag van de klankbordgroep zijn beschikbaar voor degenen die de resultaten van de eerste voorbereidingen nader willen bestuderen.


Binnenstadvisie een stap verder

Kampen richt zich op de regio. Met een kloppend stadshart en een IJsselsprong richting station en IJsselmuiden is de eerste stap gezet om nieuwe bewoners, winkelpubliek, bedrijven en toeristen naar het nieuwe Kampen te trekken. Cultuur, kwaliteit en samenwerking worden voor Kampen de sleutelwoorden. Kampen als

cultuurstad gaat van kunst tot keuken, en van kerken tot kogge.

Een levendig Plantsoen en het Groene Hart dragen verder bij aan het imago van Kampen als complete woon- en werkstad. Dit beeld is het resultaat van de vele suggesties die zijn binnengekomen tijdens de meedenk-avonden over de binnenstadvisie.

De gemeente Kampen laat een visie voor de binnenstad maken, waarbij vanaf het prille begin iedereen die zich betrokken voelt bij Kampen suggesties kan inbrengen. Bij de meedenk-avonden en daarna zijn vele tientallen suggesties ingebracht door burgers, ondernemers en organisaties. Deze varieerden van hartekreten voor meer terrassen tot complete inrichtingsschetsen. De suggesties zijn door het bureau Quintessens procesmanagement uit Kampen verwerkt tot een voorontwerp voor de uiteindelijke binnenstadvisie. Daarin is een keuze gemaakt voor de richting die Kampen in zou moeten slaan: met veel cultuur en kwaliteit gericht op de regio.

De voorontwerp binnenstadvisie is vanaf 1 juli verkrijgbaar bij Infocentrum Kampen IJsselsterk, Oudestraat 164, Kampen. Tot 7 september kan men daar ook zijn of haar schriftelijke reactie inleveren, en zich opgeven voor deelname aan de binnenstad-discussies eind september. De periode tot september kan worden gebruikt om in eigen kring of vereniging met de concept visie aan de slag te gaan. Het biedt een extra mogelijkheid om suggesties in te brengen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie