Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek KUB naar acceptatie van allochtonen in samenleving

Datum nieuwsfeit: 20-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Katholieke Universiteit Brabant

ACCEPTATIE VAN ALLOCHTONEN IN DE SAMENLEVING Lokaal draagvlak voor gastvrijheid

De Wetenschapswinkel van de Katholieke Universiteit Brabant heeft in opdracht van het COS West en Midden Brabant een onderzoek verricht naar de acceptatie van allochtonen op gemeentelijke niveau. Het onderzoek is uitgevoerd door drs. Seger Breugelmans onder begeleiding van dr. Fons van de Vijver bij het Departement Psychologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de KUB.

De Nederlandse overheid voert een beleid gericht op de integratie van allochtonen. Voor het slagen van dit beleid is het belangrijk om na te gaan in hoeverre de Nederlandse autochtone bevolking de integratie van allochtonen ondersteunt. Wetenschappelijk onderzoek is daar nog nauwelijks naar gedaan.

Doel van het onderzoek was het ontwikkelen van een vragenlijst waarmee de houding van autochtonen ten opzichte van allochtonen, asielzoekers en vluchtelingen in een gemeente in kaart kan worden gebracht. De ontwikkelde vragenlijst is getest in de gemeente Tilburg maar is in iedere gemeente in Nederland toepasbaar. Door het herhaald afnemen van deze vragenlijst kunnen de verschillen tussen wijken en de ontwikkeling van deze verschillen over de tijd worden onderzocht. Dit kan gebruikt worden zowel ter informatie als ter evaluatie van het gemeentebeleid inzake de multiculturele samenleving.

De vragenlijst bevat de volgende onderdelen:

* Houding t.a.v. de multiculturele samenleving (b.v.: "Ik vind dat het voor Nederland het beste is dat allochtonen hun eigen cultuur en gewoonten behouden.").

* Gedrag ten aanzien van allochtonen (b.v.: "Heeft u de afgelopen week met allochtonen gesproken?").

* Kennis over de cultuur en achtergrond van allochtonen (b.v.: "Is het waar of niet waar dat in Marokko Berbers leven?").
* De sociale norm die mensen ervaren t.a.v. de multiculturele samenleving (b.v.: "De meeste mensen in mijn omgeving vinden dat allochtonen goed Nederlands moeten leren spreken.").
* Tevredenheid en de kansen die mensen ervaren ten opzichte van allochtonen (b.v.: "Mijn kansen op een (andere) baan zijn beter dan die van allochtonen.").

Resultaten van het onderzoek in Tilburg:

* De houding van de respondenten verschilt enigszins per wijk. In De Blaak staan de respondenten gemiddeld neutraal ten opzichte van de integratie van allochtonen en in Quirijnstok zijn de respondenten over het algemeen licht negatief over integratie. De respondenten in Groenewoud zitten hier tussenin. De gemiddelden liggen echter dicht bij elkaar.

* Er is geen verschil is tussen vrouwen en mannen wat betreft houding t.a.v. multiculturalisme.

* Oudere respondenten (60 jaar of ouder) staan over het algemeen iets negatiever tegenover multiculturalisme dan jongere respondenten (49 jaar of jonger).

* Mensen met een hogere opleiding (hbo of wo) staan iets positiever tegenover multiculturalisme dan mensen met een andere opleiding.
* De meeste respondenten staan neutraal tot licht negatief tegenover integratie en extreme meningen hierover blijken geen breed draagvlak te hebben. Minder dan vijf procent heeft een uitgesproken negatieve houding t.a.v. multiculturalisme.
* Omdat de visie op de multiculturele samenleving een gevoelig onderwerp is, zou men kunnen denken dat mensen weinig eerlijk zouden zijn bij het invullen van de vragenlijsten. Dit bleek echter niet het geval.

De houding ten aanzien van allochtonen, asielzoekers en vluchtelingen blijkt goed gemeten te kunnen worden door middel van de ontwikkelde vragenlijst. De onderzoeker adviseert de vragenlijst, of een aanpassing daarvan, in te zetten ter informatie van het minderhedenbeleid van de overheid. Verder onderzoek naar de oorzaken van houding en gedrag ten aanzien van multiculturalisme wordt op dit moment voorbereid door de Wetenschapswinkel van de KUB.

Persvertegenwoordigers kunnen voor meer informatie of het aanvragen van een exemplaar van het rapport 'Lokaal draagvlak voor allochtonen' bellen met de Wetenschapswinkel van de KUB, tel. (013) 466 26 47.


20-1-2000 KUB

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie