Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regeling van werkzaamheden Tweede Kamer 20 januari 2000

Datum nieuwsfeit: 20-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

regeli20.001 regeling van werkzaamheden 20 januari 2000 Gemaakt: 21-1-2000 tijd: 12:7

Regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2000 (ongecorrigeerd)

De voorzitter: Ik stel voor, donderdag 27 januari bij het begin van de vergadering te behandelen de verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften (26851, nrs. 20 en 22 t/m 27).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda voor de volgende week:

- het wetsvoorstel Wijziging van de wet tot wijziging van de Wet algemene regels herindeling, de Provinciewet en de Gemeentewet (Wijziging procedurele bepalingen) (Begrip grenscorrectie) (26655);

- het wetsvoorstel Instelling van een ongevallenraad Defensie (Rijkswet ongevallenraad Defensie) (voortzetting) (26110 (R1619)).

Ik stel voor, volgende week in verband met de behandeling van de wetsvoorstellen Belastingherziening de vergadering op woensdag om 10.15 uur te beginnen.

Ik stel voor, te behandelen in de vergaderingen van 8, 9 en 10 februari:

- het wetsvoorstel Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (systematische aanpassingen) (26706);

- het wetsvoorstel Procedurele voorzieningen voor de aanpassing van regelgeving in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Tijdelijke wet regelgevingsprocedures euro) (26685);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet ter verbetering van de mogelijkheden tot bestrijding van grootschalige verstoringen van de openbare orde (26735);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Waarborgwet 1986 met betrekking tot de uitoefening van toezicht op de naleving (26258);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen (26840).


**

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Ik bepaal nader, dat het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Financiën morgen, vrijdag 21 januari, zal plaatsvinden van 9.30 uur tot uiterlijk 23.00 uur.

Tot slot deel ik aan de Kamer mee, dat ik voornemens ben de behandeling van de ontwerp-Concessiewet heden in haar geheel af te ronden. Daarom moet men er rekening mee houden, dat er mogelijkerwijs na 18.30 uur zal moeten worden doorvergaderd.

(Einde regeling van werkzaamheden)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie