Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Algemene Rekenkamer over publicatieschema januari-mei

Datum nieuwsfeit: 20-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

ru000000.003 brief alg. rekenkamer t.g.v. publicatieschema januari-mei 2000
Gemaakt: 4-2-2000 tijd: 8:56

2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 20 januari 2000

Betreft:

publicatieschema januari-mei 2000

1 Inleiding

In vervolg op onze brief van 29 juli 1999 (kenmerk 684 R) zenden wij u hierbij een overzicht van de rapporten die wij sindsdien hebben uitgebracht en van de onderzoeken waarover wij verwachten in de maanden januari tot en met 17 mei 2000 te zullen publiceren. De met een

* gemarkeerde titels zijn of worden uitgebracht als een brief met bijbehorende rapportage aan de verantwoordelijke minister met een afschrift aan de Tweede Kamer.

2 Uitgebracht onderzoek

september 1999

Aanpak millenniumvraagstuk en veiligheid (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999 - 2000, 26 715, nrs. 1-2)

M&O-beleid particulieren (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999 - 2000, 26 710, nrs. 1-2)

Aardgasbaten (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 811, nrs. 1-2)

Oktober 1999

Premievaststelling zorg en sociale zekerheid (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 845, nrs. 1-2)

Procesmanagement bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen*

Milieutaak energiebedrijven: verslaglegging en toezicht (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 860, nrs. 1-2)

November 1999

Omgaan met vertrouwelijke gegevens bij de Belastingdienst (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 887, nrs. 1-2)

Bijdragen aan internationale organisaties (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 895, nrs. 1-2)

December 1999

Dienstpistolen politie (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 901, nrs. 1-2)

Internationale militaire samenwerking (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 950, nrs. 1-2)

De voor deze periode aangekondigde rapporten over de onderwerpen Publieke verslaggeving sociale verzekeringen, Klachtrecht en medezeggenschap gezondheidszorg, Verdieping Westerschelde, Rijksbreed onderzoek artikel 59, Verzoekonderzoek besteding ESF3-gelden, Scholing behoud van werk met Europese subsidie (ESF4) en Toezicht op Arbeidsvoorziening* zijn doorgeschoven naar de volgende periode.

3 Rapporten in de periode januari - mei 2000

In de periode januari tot en met 17 mei 2000 verwachten wij over de volgende onderwerpen uit ons onderzoeksprogramma te rapporteren. Waar reeds bekend is tussen haakjes de titel van het rapport weergegeven:

Januari 2000

Klachtrecht en medezeggenschap voor cliënten in zorg en zekerheid* (titel: Informatievoorziening klachtrecht en medezeggenschap patiënten zorgsector)

Verruiming vaarweg Westerschelde (titel: Verdieping Westerschelde)

Strategie artikel 59 rechtspersonen met een wettelijke taak jaarmoot 1998/1999 (Titel: Toezicht en verantwoording bij rechtspersonen met een wettelijke taak)

Publieke verslaggeving s0ciale zekerheid (Titel: Verantwoord verslaggeven over sociale verzekeringen)

Februari 2000

Scholing voor behoud van werk met ESF-gelden (wordt gezamenlijk met het onderzoek naar de besteding van ESF3-gelden dat op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd gepubliceerd onder de titel: Controle en toezicht op ESF-subsidies)

Publieke verslaggeving Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Titel: Toezicht op arbeidsvoorziening*)

Kwaliteitszorg hoger onderwijs (titel: idem)

Maart 2000

Staatsbosbeheer

Verslag 1999

Vermogensvorming bij rechtspersonen met een wettelijke taak (titel: Vermogensvorming bij instellingen op afstand van het Rijk)

Evaluatiefunctie bij het Rijk

April 2000

Betuweroute

Personeelsbeheer gevangenisbewaarders (titel: Integriteitsbeleid bij gevangenissen)

Mei 2000

Rapporten bij de financiële verantwoording 1999 en Geleidebrief (waarin aandacht voor onder andere materieelbeheer, betalingenbeheer, aanbestedingen en VBTB).

Betrouwbaarheid verantwoording Jaaroverzicht Zorg

Verantwoordingsinformatie over beleidsresultaten.

Algemene Rekenkamer

drs. Saskia J. Stuiveling, mr.dr. T.A.M. Witteveen,

president secretaris

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie