Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek Nederlandsche Bank hypothecaire kredietverlening

Datum nieuwsfeit: 20-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

20 januari 2000

Het bancaire hypotheekbedrijf onder de loep

Onderzoek DNB naar groei hypothecaire kredietverlening.

In de loop van 1999 heeft de Nederlandsche Bank besloten nader onderzoek te doen naar de achtergronden van de groei van de hypothecaire kredietverlening door banken. Onderzocht is de periode 1994-1999. Aanleiding hiervoor was de zeer forse groei van de laatste jaren. De bevindingen van de Bank, die zijn gebaseerd op onderzoek bij 12 financiële instellingen (overeenkomend met 90% van de bancaire hypotheekmarkt), worden beschreven in het rapport `Het bancaire hypotheekbedrijf onder de loep', dat op donderdag 20 januari wordt gepubliceerd.

De groei van de huizenprijzen en van de hypothecaire kredietverlening gedurende de afgelopen jaren kan aan een combinatie van factoren worden toegeschreven, waarbij vele partijen betrokken zijn: banken, overheid, tussenpersonen, makelaars, pensioenfondsen, verzekeraars en andere toezichthouders. Het gaat hier met name om de lage rente, soepelere voorwaarden, actief optreden van tussenpersonen, en in het bijzonder het laten meetellen van het partnerinkomen. Door al deze factoren kan een tweeverdienersechtpaar ten opzichte van 1994 aanzienlijk meer hypothecair krediet opnemen.

Vooral de macro-economische aspecten van de groei van de hypothecaire kredietverlening vragen de aandacht. In de 1994-1999 groeide de hypothecaire schuld (als % van het bbp en per capita) in Nederland sneller dan waar ook in de Europese Unie. Na Denemarken heeft Nederland de hoogste hypothecaire schuld in de Europese Unie. Als gevolg hiervan is de gevoeligheid van de Nederlandse economie voor schokken die het gevolg kunnen zijn van een daling van de huizenprijzen substantieel toegenomen. Op micro-niveau bevinden zich met name de starters op de woningmarkt in een kwetsbare positie. Dit geldt ook voor huishoudens die de overwaarde van hun woningen hebben verzilverd en het geld risicovol hebben belegd of geconsumeerd. Enerzijds hebben zij de grenzen van hun leenvermogen opgezocht; anderzijds beschikken zij over beperkte financiële buffers. De kwaliteit van het Nederlandse bankwezen is dusdanig goed dat de financiële soliditeit van banken als gevolg van de groei van de hypothecaire kredietverlening niet in het geding is.

De Nederlandsche Bank is, naar aanleiding van het onderzoek, tot de volgende conclusies gekomen. Gelet op de verantwoordelijkheden die de Bank heeft, is vooral gekeken naar het bankwezen. Echter, zoals reeds opgemerkt, de groei van de hypothecaire kredietverlening kan niet aan één factor of een enkele partij worden toegeschreven.

De Unit Consumentenzaken van de Bank zal extra aandacht besteden aan de consumentenvoorlichting m.b.t. hypotheekproducten.

De Bank bekijkt of tussenpersonen zich houden aan de vrijstellingsregeling uit hoofde van de Wtk (m.b.t. het bemiddelen bij aantrekken van gelden).

Waar nodig zal de Bank op basis van het onderzoek in overleg treden met individuele instellingen over het risicobeheer m.b.t. de hypotheekportefeuille.

De voor- en nadelen worden onderzocht van een beperking van het maximale hypothecaire krediet tot 100% van de marktwaarde van het pand bij aankoop.

De Bank streeft naar uitbreiding van de rapportages door het bankwezen over de hypothecaire kredietverlening.

De Bank zal onderzoek laten verrichten naar de invloed van taxaties op de hypotheekverstrekking.

Bezien zal worden of een differentiatie van de solvabiliteitsvereisten naar de hoogte van de zogenoemde `Loan-to-Value ratio' (i.e. de verhouding tussen de lening en de waarde van het onderpand) kan bijdragen aan een betere verhouding tussen risico en solvabiliteit van banken.

Er wordt overlegd met het bankwezen over de indexatie van de executiewaarde van hypothecair onderpand. Een systeem van indexatie mag in ieder geval niet bijdragen aan het `vliegwieleffect' in tijden van een overspannen huizenmarkt.

De Bank doet onderzoek naar de aanwending van hypothecaire kredieten door het publiek.

De Bank acht het niet haar taak om een oordeel te geven over de fiscale behandeling van hypothecaire kredieten. Zij constateert wel uit een vergelijking met de fiscale regelingen in het buitenland dat het fiscale regime van Nederland aan de ruime kant is. Als beperking van de hypotheekrente wordt overwogen, dient deze beperking zeer geleidelijk te worden ingevoerd.

Bijgaand vindt u de integrale tekst van het rapport `Het bancaire hypotheekbedrijf onder de loep'. U kunt het rapport ook aanvragen bij de Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting van de Nederlandsche Bank (tel: 020 - 524 3361) of `downloaden'.

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact op nemen met dr. O.C.H.M. Sleijpen, Afdelingsdirecteur van de Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting (020 - 524 3100).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie