Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Marktonderzoekbureau Multiscope over Internetgebruik

Datum nieuwsfeit: 21-01-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

's-Hertogenbosch - 21 januari 2000.
De internetmarkt groeit snel en de ontwikkelingen
op dit gebied zijn van grote invloed op de maatschappij. Generaliserende uitspraken over DE internetgebruiker en HET internet worden nog wel gedaan maar de
werkelijkheid is een stuk complexer.

Internet marktonderzoekbureau Multiscope biedt in het rapport 'Inter/Media scope' uitgebreide en gedetailleerde beschrijvingen van gebruikersprofielen en gebruiksmogelijk- heden van internet. Zo'n 2.300 internetgebruikers hebben meegewerkt aan dit online onderzoek.

Gebruikersprofielen
De nieuwkomer op internet is vaker een vrouw (47%). Tijdens de meetperiode van het onderzoek (1999) was 29% van de internetpopulatie vrouw, wat neerkomt op bijna 1 miljoen vrouwen. In één jaar tijd is het aantal vrouwen met meer dan de helft toegenomen. De groei van het aantal
vrouwen is bijna gelijk aan de man-vrouw verdeling voor de gehele Nederlandse populatie. Binnen afzienbare tijd zal de internetpopulatie dus nagenoeg gelijk verdeeld zijn over mannen en vrouwen.

De nieuwkomer (in 1999 of 1998 online gekomen) komt vaker via vrienden, familie en kennissen in aanraking met internet (44%) of via het werk (32%) en is voornamelijk privégebruiker. De ervaren gebruiker is voor het merendeel een zakelijke of gecombineerde gebruiker en is veelal uit interesse en hobby in aanraking gekomen met internet.

Eén op de twee internetgebruikers is mobiel bereikbaar. Onder de internetgebruikers heeft 49% een mobiele telefoon terwijl dit percentage voor de algemene Nederlandse bevolking op 32% ligt.

De internetgebruikers hebben een grote politieke betrokkenheid, slechts 10% zegt niet te zullen stemmen. Internet zou een geschikt instrument kunnen zijn om politieke campagnes onder de aandacht te brengen en om kiezers naar de stembus te halen.

Invloed internet op vrijetijdsbesteding

---------------------------------------
Internetgebruik leidt niet in grote mate tot vervreemding van de samenleving en sociale isolatie, zoals het veelbesproken doembeeld luidt. Voor bijna één derde van de internetgebruikers als het bezoeken van vrienden, familie en kennissen juist toegenomen. Vanwege internet besteden de internetgebruikers wel minder aandacht aan andere vrijetijdsbestedingen in het algemeen. Dat is niet verwonderlijk omdat vrije tijd ergens vandaan gehaald moet worden.

Internet heeft ook invloed op de traditionele media. Het meest afgenomen is het lezen van boeken. Zo'n 14% van de internet- gebruikers besteedt minder tijd aan het lezen van boeken als gevolg van internet. Per saldo kijkt 9% minder vaak naar de televisie en besteedt 5% minder aandacht aan een traditionele krant. Het luisteren naar muziek is voor een groot aantal internetgebruikers toegenomen, waarschijnlijk omdat luisteren naar muziek en internetten tegelijk kan.


------------------------------------
Locaties en toepassingsmogelijkheden

------------------------------------
Gemiddeld heeft een internetgebruiker 1,7 locaties van waaruit hij/zij toegang heeft tot internet. De onderstaande tabel geeft inzicht in de 'dubbele aansluitingen'. Zo'n 41% van de internetgebruikers die thuis een aansluiting hebben, hebben ook een aansluiting op het werk.


' Dubbele' aansluitingen
Thuis Werk Opleiding
Thuis -
Werk 41 % -
Opleiding 19 % 10 % -

Het eerste contact met internet vindt in veel gevallen plaats via vrienden en familie. Er is duidelijk een verband te zien tussen de motivatie die men heeft
om een internetaansluiting te nemen en de gebruikte toepassingsmogelijkheden. Het zoeken naar allerlei informatie en/of communiceren met anderen zijn de meest gegeven antwoorden. Multiscope verwacht dat de
toepassingsmogelijkheden intensiever gebruikt zullen worden, enerzijds door de groei van het aantal kabelmodems, anderzijds door het groeiend aantal vrouwen dat gebruik maakt van internet.

Meer dan de helft van de internetgebruikers gebruikt internet puur voor privédoeleinden. Een derde zegt zowel op privé als op zakelijk gebied internet te gebruiken. Zo'n 15% is puur zakelijk gebruiker. Een privé gebruiker is per week gemiddeld langer online dan een zakelijk gebruiker. Een gecombineerd gebruiker is het langst online. Het aantal uren dat een internetgebruiker
gemiddeld online is neemt toe. Dat kan veroorzaakt worden door het feit dat internet steeds 'gewoner' wordt. Snellere toegangsmethoden, zoals de kabelmodem, zijn ook een deel van de verklaring.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over dit persbericht of specifieke vragen kunt u contact opnemen met Elke de Quay, tel: 073-6212122. Contact is ook mogelijk via e-mail: (elke@multiscope.nl)

Via de site van Multiscope (www.multiscope.nl) kan inzicht verkregen worden over de opzet en uitvoering van het onderzoek. Van het onderzoek is een rapportage
beschikbaar a f 870. In deze rapportage bevinden zich een groot aantal interessante gegevens die nog niet gepubliceerd zijn. Bestellingen kunnen geplaatst worden via de website of door te bellen naar: 073-6212122. Via de site vindt u ook andere onderzoeksresultaten op internet-gebied.


----------------------------------------------------------

OPMERKING:
Indien u gegevens uit dit persbericht overneemt zouden wij het op prijs stellen als u in de bronvermelding ook het internet-adres van dit onderzoek vermeldt:
www.multiscope.nl/intmedia


MULTISCOPE

mailto:info@multiscope.nl - www.multiscope.nl Postbus 2126 - 5202 CC - 's-Hertogenbosch Tel: 073-6212122 - Fax: 073-6241462

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie