Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse regeling private arbeidsbemiddelaars aangepast

Datum nieuwsfeit: 21-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 21 JANUARI 2000

Regeling private arbeidsbemiddelaars aangepast

Op vraag van Vlaams minister van Werkgelegenheid Renaat LANDUYT heeft de Vlaamse regering principieel een uitvoeringsbesluit bij het Decreet van 13/4/1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddelaars goedgekeurd. Het decreet bepaalt dat private arbeidsbemiddeling principieel wordt toegestaan voor bureaus die een erkenning hebben. Minister Landuyt heeft nu een aantal aanpassingen ten opzichte van het door de vorige Vlaamse regering reeds principieel goedgekeurde besluit doorgevoerd. Het gaat vooral om veranderingen op het vlak van de vereenvoudiging van de huidige regelgeving, een grotere rechtszekerheid voor de betrokken bureaus en de responsabilisering van de actoren.

Private arbeidsbemiddelaars zijn onder meer uitzendbureaus, outplacementkantoren, selectiebureaus, arbeidsbemiddelaars voor professionele sporters en arbeidsbemiddelaars voor 'schouwspelers'.

Minister Landuyt wil de private arbeidsbemiddelaars nadrukkelijk vanuit hun eigenheid erkennen. Ze leveren immers een belangrijke bijdrage aan het matchinggebeuren. Zo kunnen uitzendbureaus een nuttige rol spelen bij het trajectbegeleidingsproces en de outplacementbureaus bij de herinschakeling van oudere werknemers. Het is dan ook tijd voor een nieuwe verhouding tussen de overheid en deze bureaus.

De minister wil in de eerste plaats de zelfregulering van private arbeidsbemiddelaars aanmoedigen. In het besluit is dan ook de oprichting van een overlegplatform opgenomen. In dit overlegplatform zullen vertegenwoordigers van de openbare arbeidsvoorziening, de private bureaus en werkgeversen werknemersorganisaties opgenomen worden. Zo wil de minister tot een gestructureerd overleg tussen de private en de publieke werkgelegenheidsbureaus komen, zoals door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is aanbevolen. Deze samenwerking moet onder meer gebeuren op het vlak van het gebruik van databestanden, afspraken rond de inschrijving van werkzoekenden en eventueel gemeenschappelijke initiatieven in verband met opleiding. Deze samenwerking is zowel voor de werkzoekenden als voor de bedrijven en de overheid belangrijk. Als er gegevens worden uitgewisseld en er overleg is, zullen werkzoekenden immers vlotter toegang tot de arbeidsmarkt hebben. Bovendien krijgen werkgevers zo een beter zicht op het aanbod.

Die gegevensuitwisseling schept heel wat mogelijkheden. Daarom wordt het ook aangemoedigd. Erkende beroepsfederaties kunnen een protocol met de overheid afsluiten waarin wordt bepaald dat ze relevante arbeidsmarktinformatie zullen doorspelen. Daardoor ontstaat er een beter zicht op de werking van de arbeidsmarkt en kan er een beleid in functie van knelpunten worden gevoerd.

Er komen ook degelijke klachtenprocedures. Minister Landuyt wil vooral dat de beroepsfederaties worden aangemoedigd om zelf een volwaardige klachtenprocedure uit te bouwen. Is die er niet, dan is de wettelijk vastgelegde procedure van kracht.

Na hun eerste werkingsjaar moeten private arbeidsbemiddelaars ook een activiteitenverslag bij de minister indienen. Vanaf het tweede werkingsjaar kunnen ze dit verslag aan de beroepsfederatie doorspelen die dan een globaal overzicht van alle leden aan de minister overmaakt. Op die manier ontstaat er een degelijke en sectorgebonden kwaliteitscontrole.

Het nu principieel goedgekeurde besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

info : Ann Peuteman, woordvoerster van minister Landuyt - tel. (02) 553 25 11

e-mail: (persdienst.landuyt@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie