Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Faber (Landbouw) over beleidsvoornemen diervoerder

Datum nieuwsfeit: 21-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

lnv00000.065 brief sts lnv inzxake beleidsvoornemen diervoerder Gemaakt: 2-2-2000 tijd: 12:11

2

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 21 jan. 2000

Onderwerp:

Beleidsvoornemen diervoeder

Geachte Voorzitter,

Bijgaand doe ik u toekomen mijn beleidsvoornemens inzake diervoeder. Ik bied u deze aan mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Een aanscherping van het beleid inzake diervoeder achten wij noodzakelijk om de veiligheid van diervoeders te vergroten. Hiermee wordt tevens beoogd het vertrouwen van het publiek in de betrouwbaarheid van dierlijk voedsel te herstellen.

In de Nota kracht en kwaliteit heb ik eerder aan de Tweede Kamer een beleidsnotitie toegezegd met voorstellen die er toe moeten leiden dat de kwaliteitsborging in de diervoedersector verbetert. Een herijking van de verantwoordelijkheid voor de regelgeving tussen rijksoverheid en Productschap Diervoeder zou een belangrijk element in deze notitie vormen.

De Belgische dioxineaffaire waarvan ook Nederland de gevolgen heeft ondervonden, vormden voor de overheid en het bedrijfsleven een signaal dat onmiddellijke actie noodzakelijk was. Ik heb daarom reeds afgelopen zomer maatregelen genomen die er toe hebben geleid dat de kwaliteitsborging over de volle linie is aangescherpt. Hierover bent u geïnformeerd in de voortgangsrapportage van 8 oktober 1999

(Kamerstukken 1999-2000, 26577, nr. 23).

Ik hecht er echter aan die maatregelen te plaatsen in een meer algemeen beleidskader dat tot uitdrukking brengt waar de overheid voor staat en waar ik op kan worden aangesproken. Dat beleidskader heb ik uitgewerkt in bijgaande notitie Beleidsvoornemen diervoeder. Daarin is tevens aangegeven welke actiepunten hieruit zullen voortvloeien.

Hoofddoel dat ik wil bereiken is dat de veiligheid wordt vergroot van de producten die worden geleverd door de dierhouderijsector. Daarvoor is nodig dat het aan de dieren verstrekte voer en de gebruikte grondstoffen van onbesproken kwaliteit zijn. De meeste actiepunten zijn dan ook op gericht op betere garanties daarvoor. Uitgangspunt van beleid daarbij is voor mij het voorzorgprincipe.

Kwaliteit betekent echter meer dan veiligheid. Soms is een bredere afweging nodig.

Dit speelt met name bij bepaalde grondstoffen. Zo past het niet in het beeld van een kwalitatief hoogwaardige dierlijke productie om grondstoffen te verwerken die maatschappelijk zeer omstreden zijn. Het imago van de dierlijke productie is daarvoor te kwetsbaar. Dit kan ook gelden indien er feitelijk geen risico's voor de volksgezondheid aanwezig zijn. De scheiding tussen waardevolle restproducten en afvalstoffen dient derhalve scherper te worden getrokken. In het beleidsvoornemen wordt aangegeven hoe ik deze belangen zal afwegen.

Een ander belangrijk element in mijn voorstel is om de verantwoordelijkheid voor de regelgeving tussen rijksoverheid en Productschap Diervoeder fundamenteel te wijzigen. Het waarborgen van veilig voedsel is een taak voor de rijksoverheid. Hiertoe zal het kabinet de Kaderwet diervoeders opstellen.

Het beleidsvoornemen zal de komende maand voor commentaar worden voorgelegd aan en nader worden besproken met bedrijfsleven, detailhandel en consumentenorganisaties. Daarna zal het beleidsbesluit aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie