Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Sociale Zaken over Smit Vlootbeheer en brief Ctsv

Datum nieuwsfeit: 21-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

szw00000.126 brief min szw smit vlootbeheer bv
Gemaakt: 8-2-2000 tijd: 21:1

3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

21januari 2000

Hierbij doe ik u toekomen een afschrift van een brief die ik gelijktijdig zend aan het Ctsv. Tevens zend ik een afschrift naar het Lisv.

Ik reageer hiermee op een brief van het Ctsv waarin de bevindingen van een nader onderzoek zijn vermeld dat plaatsvond op verzoek van mijn ambtsvoorganger. Deze had verzocht om aanvullende informatie over de toepassing van de zogenaamde `GPDZ-constructie' bij Smit Vlootbeheer. Het verzoek werd door mijn ambtsvoorganger gedaan nadat reeds de nodige informatie hierover bekend was geworden, o.a. in de antwoorden op Kamervragen die werden gesteld door dhr. Rosenmöller Tweede Kamer 1997-1998, Aanhangsel van de Handelingen nr. 1575.

Belangrijk is dat uit de brief van het Ctsv nieuwe informatie naar voren komt. Zo blijkt dat, behalve de bekende groep van 92 werknemers die in 1996 onder de GPDZ-constructie werd gebracht, dit ook in 1994 al een keer was gebeurd; het betrof toen een groep van 110 personen. Dit laatste feit was tot nu toe niet bekend.

Ook blijkt de eerder door de BV Koopvaardij aan het Ctsv gedane mededeling dat de constructie vanaf 1 januari 1997 niet meer werd toegepast en alle zeevarenden voor onbepaalde tijd in dienst van Smit waren getreden niet juist.

Zoals uit de brieven blijkt, meldt het Ctsv dat er in begin 1999 nog achttien `gevallen' resteren waar potentieel sprake zou kunnen zijn van een onrechtmatig verstrekte uitkering. Bij nadere beschouwing vallen twaalf daarvan af, zodat er nog zes overblijven.

Het Ctsv geeft aan een nader onderzoek in deze zes gevallen achterwege te willen laten. Om de rechtmatigheid van de verstrekte uitkering te kunnen vaststellen zou in deze zes dossiers een diepgaand onderzoek moeten worden ingesteld over de loop van meerdere jaren. Daarbij komt dat wanneer inderdaad mocht blijken dat er onrechtmatig uitkeringen zijn verstrekt, er geen middelen zijn om daar nog veel aan te doen. Ik deel de inschatting van het Ctsv dat terugvorderen waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn. Op hoofdlijnen kan ik mij daarom met de conclusie van het Ctsv verenigen. Wel meen ik dat het beroep van het Ctsv op artikel 14 lid 2 van de Osv 97 niet terecht is. Indien nodig verzet de wet zich niet tegen een uitspraak van het college in individuele gevallen.

Hoewel ik mij op hoofdlijnen met de conclusie van het Ctsv kan verenigen, is het natuurlijk onwenselijk dat in dit geval informatie achteraf niet juist danwel niet volledig is gebleken. Dat heeft tot gevolg gehad dat in de beantwoording van eerdergenoemde Kamervragen feitelijke onjuistheden zijn terecht gekomen. Dat betreur ik. Daarbij geldt overigens wel dat de strekking van de beantwoording van destijds ongewijzigd blijft.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)

Aan het Ctsv

Geacht college,

Hierbij reageer ik op uw brief inzake Smit Vlootbeheer BV (kenmerk 992047, d.d. 18 mei 1999). In de eerste plaats wil ik mijn dank uitspreken voor de geleverde informatie.
Standpunt Na lezing van uw brief, en met de voorgeschiedenis inzake de toepassing van de `GPDZ-constructie' door Smit Vlootbeheer in aanmerking genomen, kan ik mij aansluiten bij het door u ingenomen standpunt dat een nader vervolgonderzoek niet zinvol zou zijn. Dit vanwege het geringe aantal - zes - gevallen waarin nog onzekerheid resteert omtrent de rechtmatigheid van de verstrekte uitkering alsook vanwege de diepgang van het onderzoek dat in deze zes gevallen gepleegd zou moeten worden: er zou gebruik moeten worden gemaakt van gegevens van een aantal jaren terug. Bovendien is een belangrijke betrokken instelling, nl. de BV Koopvaardij, inmiddels opgeheven. Daarbij komt dat ik uw inschatting deel, dat terugvordering van eventueel onrechtmatig verstrekte uitkeringsgelden waarschijnlijk lastig zal worden; ook dit vind ik een belangrijke overweging. Individuele gevallen Hoewel ik het dus grosso modo met uw conclusie eens ben, wil ik er wel op wijzen dat ik het door u gehanteerde principiële argument, namelijk dat het Ctsv zich niet zou kunnen uitspreken over beslissingen betreffende individuele uitkeringsgerechtigden, niet juist acht. Het artikel 14, lid 2, van de Osv 1997, waarnaar u verwijst, heeft betrekking op het geven van aanwijzingen. Ik erken dat het niet de bedoeling is dat het Ctsv zijn reguliere toezicht zou inrichten op basis van individuele gevals-beoordelingen, maar ik vind het belangrijk te benadrukken dat de wet het wel mogelijk maakt dat het Ctsv - als dat nodig mocht zijn - ook in individuele gevallen een uitspraak doet over de rechtmatigheid van verstrekte uitkeringen. Verschafte informatie Uit uw brief blijkt dat de eerder aan mijn ambtsvoorganger verstrekte informatie inzake de toepassing van de `GPDZ-constructie' bij Smit Vlootbeheer enkele onjuistheden en onvolledigheden bevatte. Zo blijkt dat de mededeling dat na 1 januari 1997 alle zeevarenden weer voor onbepaalde tijd in dienst waren van Smit Vlootbeheer en er niemand meer onder de GPDZ-constructie viel, niet correct was. Bovendien blijkt uit uw brief dat, naast de bekende groep van 92 personen die in 1996 onder de GPDZ-constructie werd gebracht, dit al eerder gebeurde met een groep van 110 personen in 1994. Dit is onwenselijk, mede omdat deze informatie door mijn ambtsvoorganger is gebruikt als basis voor de beantwoording van Kamervragen die over deze kwestie waren gesteld. Hoewel de strekking van de destijds gegeven antwoorden ook in retrospectief bezien gelijk blijft, was de feitelijke informatie dus niet correct. Uit de ambtelijk verkregen toelichting uwerzijds maak ik op dat het probleem met name veroorzaakt is door de informatieverstrekking vanuit de BV Koopvaardij. Wat betreft de handelwijze van het Ctsv heb ik de indruk dat er adequaat is gereageerd op het moment dat er concrete aanwijzingen kwamen dat de door de BV Koopvaardij verschafte info niet juist was. Wel is het zo dat deze aanwijzingen pas boven water kwamen nadat mijn ambtsvoorganger naar aanleiding van een krantenbericht had verzocht om de zaak toch nog eens nader te bekijken. Ik beschouw de kwestie Smit-vlootbeheer hiermee als afgedaan. Afschriften van deze brief doe ik toekomen aan de Voorzitter van de Tweede Kamer en aan het Lisv. Hoogachtend, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (J.F. Hoogervorst)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...