Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Louis Michel bij Veiligheidraad in New York

Datum nieuwsfeit: 24-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse zaken België

Back to News

VEILIGHEIDSRAAD.

"DE TOESTAND MET BETREKKING TOT DEMOCRATISCHE REPUBLIEK KONGO"

Toespraak van Z.E. de Heer Louis MICHEL, Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken

New York, 24 januari 2000

Mevrouw de Voorzitster,

Het verheugt mij ten zeerste dat u hier deze zitting voorzit en ik zou u en Zijne Excellentie, de Ambassadeur Holbrooke, willen danken voor uw inspanningen om het vredesproces in de Democratische Republiek Kongo opnieuw leven in te blazen en om de internationale gemeenschap gevoelig te maken voor de ernst van die crisis. Ik wil uw initiatief aanmoedigen en u verzekeren dat u op de steun van België kunt rekenen.

Het streven van mijn land past in het kader van de inspanningen van de Europese Unie en ik onderschrijf volledig wat het Portugese Voorzitterschap van de Unie zal zeggen. Mijn regering is van mening dat een Europese deelname aan het vredes- en stabilisatieproces in de regio een essentiële factor is voor het welslagen ervan.

Op de Algemene Vergadering van de VN, op 25 september ll., heb ik het gehad over het voornemen van mijn land om speciale aandacht te besteden aan Centraal Afrika en aan de oplossing van de Kongolese crisis. Wij willen ertoe bijdragen die regio te bevrijden van oorlog, van onveiligheid en aldus van onderontwikkeling. Mijn aanwezigheid hier vandaag is daar een bewijs van.

De Democratische Republiek Kongo heeft continentale afmetingen. De stabiliteit van het land is bepalend voor het hele Afrikaanse continent en is van rechtstreeks belang voor de 9 buurlanden. Om de vrede en regionale stabiliteit weder op te bouwen, moeten de fundamentele principes, die duidelijk door de ondertekenaars van het Vredesakkoord van Lusaka werden herbevestigd, opnieuw worden nageleefd en ik denk hier op de eerste plaats aan het principe van de eenheid en territoriale integriteit van Kongo en de onschendbaarheid van zijn grenzen. Voor België, is dit een essentiële voorwaarde voor de wederopbouw van het land.

Tegelijkertijd hebben de buurlanden van Kongo het recht om vredig binnen veilige grenzen te leven, zonder destabiliserende acties die vanuit het Kongolese grondgebied worden gevoerd.

De andere essentiële factor voor de stabilisatie van Kongo is van interne aard : het gaat om de nationale verzoening. Het Akkoord van Lusaka houdt in dat de Kongolese ondertekenaars zich expliciet verbinden tot een interne dialoog die, in het kader van de vrijwillig aanvaarde nationale instellingen, tot verzoening moet leiden. Daarbij hoort ook de oprichting van een nationaal leger dat daadwerkelijk ten dienste van het Kongolese volk staat.

Mevrouw de Voorzitster,

Als wij hier vandaag op een zo hoog niveau van politieke vertegenwoordigers verenigd zijn, dan is dat niet om over een nieuw verdrag te onderhandelen. Integendeel, het gaat erom een meeslepende dynamiek te scheppen die moet leiden tot de volledige uitvoering van het Akkoord van Lusaka. Dit Akkoord werd ongeveer zes maanden geleden van kracht maar vandaag zien wij hoe traag de uitvoering ervan verloopt en hoe breekbaar het vredesproces kan worden.

Wij kunnen niet passief blijven toekijken. Elkeen, de partijen die het Akkoord ondertekenden en de internationale gemeenschap, moet zijn verantwoordelijkheden, gezamenlijk of individueel, opnemen. De ernst van de situatie en de catastrofale humanitaire gevolgen nopen ons er meer dan ooit toe alles in het werk te stellen om het vredesproces opnieuw op te starten en de mechanismen waarin het Akkoord voorziet, te activeren. Het Akkoord is inderdaad het enige bestaande instrument dat een eind kan stellen aan het conflict.

Wat zijn de voorwaarden voor de hervatting van het vredesproces en het welslagen ervan?


1. Op de eerste plaats, de wil van de verdragsluitende partijen : De partijen die het Akkoord van Lusaka ondertekend hebben, dragen inderdaad de voornaamste verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan. Zij moeten hun handtekening respecteren en hun beloften inlossen : de naleving van het staakt-het-vuren, de ontmanteling van de gewapende troepen, de stopzetting van de herbewapening Een duidelijke uiting van hun politieke wil om het Vredesakkoord van Lusaka, te goeder trouw en onverkort, toe te passen is onontbeerlijk om de internationale gemeenschap ertoe aan te zetten hun acties te ondersteunen en te stimuleren. Aldus kom ik tot het tweede punt :


2. De steun van de internationale gemeenschap : die is absoluut noodzakelijk voor de invoering van de mechanismen van het Akkoord : onmiddellijke financiële en logistieke steun aan de gemengde militaire Commissie zodat die permanent kan functioneren, een noodzakelijke voorwaarde voor de uitvoering van haar taken.

In dit opzicht moet de beloofde financiële steun zonder uitstel aan de daartoe opgerichte beheerfondsen worden gestort. België heeft tot op heden 10 miljoen BEF bijgedragen en heeft zich ervoor ingezet dat de Europese Unie zich zonder dralen voor een bedrag van 1,2 miljoen EURO's verbindt

Er is ook nood aan een betere coördinatie tussen de MONUC, de gemengde militaire Commissie en de OAE. In dit kader, juich ik de initiatieven van de Secretaris Generaal toe, in het bijzonder de aanstelling van een opmerkelijk ervaren Speciale Vertegenwoordiger, de Ambassadeur Morjane, die politieke en logistieke hulp van de internationale gemeenschap en de volledige medewerking van de verschillende partijen moet krijgen.


3. Ten derde, een vredeshandhavingsoperatie om de verdragsluitende partijen te helpen het Akkoord tot stand te brengen en om de verwezenlijking van één van de belangrijkste doelstellingen mogelijk te maken, met name de terugtrekking van alle buitenlandse troepen uit Kongo. Om te slagen, moet de operatie voldoende slagkracht hebben en over een duidelijk mandaat en de nodige logistieke en financiële middelen beschikken. Ik vraag de Veiligheidsraad dringend de gelegenheid die het Akkoord van Lusaka biedt, aan te grijpen en zijn verantwoordelijkheid op te nemen. België zal financiële en logistieke hulp bieden, alleen en met zijn partners van de Europese Unie.

Ik verzoek de Veiligheidsraad met aandrang voor bescherming en voldoende transport- en communicatiemiddelen te zorgen zodat de waarnemers, die in Fase II worden ingezet, hun opdracht objectief en veilig kunnen volbrengen.

Het vraagstuk van de ontwapening en de integratie van de strijders van de niet-gouvernementele gewapende groepen is van het hoogste belang en uitermate moeilijk. Daartoe zijn, eerder dan militaire oplossingen, politieke mechanismen en economische prikkels nodig. .

4. Ten vierde, de inter-Kongolese dialoog : de invoering ervan is essentieel en dringend. Nu President Masire tot facilitator werd benoemd, zal hij de dialoog met zijn prestige als Staatsman en zijn grote politieke ervaring kunnen verrijken. België verheugt zich daarover en zegt hem zijn steun toe.

Ik roep alle Kongolese partijen ertoe op een politiek stelsel op te zetten waarbij alle levende krachten van de natie betrokken zijn. De internationale gemeenschap kan niet aan de kant blijven staan als de Kongolezen zich voor de verwezenlijking van die doelstelling inzetten.

Tot slot, wil ik het volgende onderstrepen :
Het begrip "African Ownership", dat in het recente verleden een reden kon zijn om zich van Afrika af te wenden, heeft in het Akkoord van Lusaka zijn betekenis ten volle bereikt. Dit Akkoord is een Afrikaans antwoord op een Afrikaanse crisis. In zoverre de landen die het ondertekenden zich daadwerkelijk inzetten voor de verwezenlijking ervan, is de internationale gemeenschap bereid de helpende hand te bieden.De African Ownership mag niet synoniem zijn aan verwerping of isolement. Het begrip moet de drager zijn van samenwerking en partnerschap.

Onze inspanningen passen inderdaad in een perspectief : het opzetten van een partnerschap met de landen van Centraal Afrika. Een partnerschap betreft op de eerste plaats de landen van de regio zelf : de vrede, die door het Akkoord van Lusaka tot stand wordt gebracht, kan slechts door regionale stabilisatie en samenwerking buiten de grenzen worden versterkt. Op die basis zijn wij bereid onze partners binnen en buiten de Europese Unie te mobiliseren, in het kader van een Noord-Zuid partnerschapspact dat gericht is op wederopbouw, democratie en ontwikkeling. Het pact past in het kader van een Conferentie over stabiliteit en samenwerking in de Regio van de Grote Meren, die kan worden opgezet zodra er opnieuw vrede heerst.

Ik wens ten slotte dat wij nadenken en lering trekken uit het Carlsson-verslag. Wij moeten Rwanda niet alleen helpen zijn wonden te helen maar het is ook onze plicht ervoor te zorgen dat de fouten die in Rwande werden gemaakt niet meer worden herhaald.

Wij willen breken met de oorlogslogica, de logica van een oorlog die niemand kan winnen. Diegenen die denken dat ze hun lot slechts met geweld kunnen verbeteren moeten ervan worden overtuigd dat er een vreedzaam alternatief bestaat, dat gebaseerd is op samenwerking en economische ontwikkeling. Mijn land heeft de wilskracht en de middelen om daartoe bij te dragen.

Ik dank u.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...