Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda vergaderingen Landbouwraad te Brussel

Datum nieuwsfeit: 24-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
IZ200055
datum
13-01-2000

onderwerp
Agenda Landbouwraad d.d.24 en 25 januari 2000 te Brussel doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij deel ik u mee dat op maandag 24 en (eventueel) dinsdag 25 januari a.s. te Brussel een vergadering zal worden gehouden van de Europese Ministers van Landbouw. De voorlopige agenda bevat 8 punten. De nieuwe voorzitter van de Landbouwraad, Minister Capoulas Santos, zal bij aanvang van de vergadering de prioriteiten van het Portugese voorzitterschap toelichten. Het voorzitterschap zal daarnaast informatie verschaffen over de stand van zaken ten aanzien van het intergouvernementele forum over de bossen. De Commissaris zal het Witboek voor de voedselveiligheid presenteren. In de Raad zal tevens een oriënterend debat worden gevoerd over het voorstel met betrekking tot de verplichte etikettering van rundvlees. Tot slot zal worden gesproken over de invoering van een identificatie- en registratiedatabase voor varkens.

up

datum
13-01-2000

kenmerk
IZ200055

bijlage

1. Goedkeuring van de agenda
2. Goedkeuring van de lijst met A-punten
3. Presentatie van het werkprogramma van het Portugese voorzitterschap
De voorzitter zal in de Raad een toelichting geven bij de prioriteiten van het Portugese voorzitterschap van de Europese Unie, gedurende de eerste helft van 2000. Tijdens de eerste zes maanden van dit nieuwe jaar zal het voorzitterschap in ieder geval de volgende onderwerpen behandelen: wijziging van de marktordeningen voor katoen, vlas en hennep, rijst en bananen, etikettering van rundvlees, exportrestituties voor verwerkte landbouw-producten (non annex 1), het Witboek voor de voedselveiligheid en de follow-up van de WTO-onderhandelingen. Tijdens de informele Landbouwraad zal hoogst waarschijnlijk de vraag aan de orde komen of er een beleid moet worden ontwikkeld gericht op het instandhouden van de grote verscheidenheid binnen de landbouw in de Europese Unie.
4. (eventueel) Etikettering van rundvlees
Medio december 1999 heeft de Raad de beslissing genomen om de inwerkingtreding van de verplichte etikettering van rundvlees met acht maanden uit te stellen tot 1 september 2000. De reden voor het uitstel is gelegen in het feit dat de technische voorbereiding voor verplichte etikettering in nog vrijwel geen enkele Lidstaat is afgerond. Oorspronkelijk stelde de Commissie een voorstel van één jaar voor.
De komende maanden zal hard gewerkt moeten worden om op tijd gereed te zijn met de besprekingen van het voorstel voor de invoering van het verplichte rundvleesetiket. Het voorstel is in verband met het belang voor de volksgezondheid gebaseerd op artikel 152 van het Verdrag, hetgeen betekent dat de medebeslissingsprocedure met het Europese Parlement van toepassing is.
Het Portugese voorzitterschap heeft aangegeven dat in de Raad, aan de hand van een aantal concrete vragen, een oriënterend debat zal worden gevoerd over de vraag welke vermeldingen verplicht op het etiket moeten worden opgenomen.
5. Intergouvernementeel forum over de bossen
Naar verwachting zal het voorzitterschap informatie verschaffen over de stand van zaken ten aanzien van de voorbereiding van de vergadering van het IFF (Intergouvernemental Forum on Forests), die in februari a.s. plaats zal vinden. Tijdens die vergadering zal de vraag aan de orde komen in welke vorm de toekomstige beleidsdiscussie op het gebied van bossen en bosbouw moet worden gestructureerd. De inzet van de Europese Unie is om een juridisch bindend mechanisme te realiseren, waarbij de voorkeur uitgaat naar een mondiaal bossenverdrag. Binnen de Europese Unie treedt echter langzamerhand een zekere kentering op in deze positie. Enkele Lidstaten plaatsen voorzichtig vraagtekens bij de noodzaak van een dergelijk mondiaal verdrag.
Nederland is van mening dat zo spoedig mogelijk alle bossen onder een regime van duurzaam beheer moeten komen. Dit betekent dat alle functies van het bos (productief vermogen, biologische diversiteit, recreatie e.d.) langdurig beschermd en gegarandeerd worden. De voorkeur gaat daarbij uit naar een mondiaal bossenverdrag, maar Nederland zou zich eventueel ook kunnen vinden in een bossenprotocol bij het Verdrag inzake de Biologische Diversiteit.
6. (eventueel) Witboek voor de voedselveiligheid Op 12 januari jl. heeft de Commissie het Witboek voor de voedselveiligheid formeel vastgesteld. De Commissaris zal daarom in de Raad een presentatie geven over dit Witboek. In het Witboek wordt een beeld gegeven van het nieuwe beleid voor voeding en voedselveiligheid. Dit beleid zal praktischer, dynamischer en veelomvattender zijn dan hetgeen nu op Europees niveau is geregeld. Het nieuwe beleid zal rusten op drie pijlers: verantwoordelijkheid, van 'farm' tot 'fork' en traceerbaarheid. Het is de bedoeling dat alle voorstellen vóór het einde van het jaar 2000 aan de Raad en het Europese Parlement worden aangeboden. Wat betreft de Europese voedselveiligheidsinstantie is duidelijk geworden dat de Commissie kiest voor een organisatie met een adviserende rol. Er bestaat echter nog onduidelijkheid over de rol, de exacte verantwoordelijkheden en over de positionering van deze organisatie.
Het Nederlandse kabinet is van mening dat een Europese voedselveiligheidsinstantie een positieve bijdrage kan leveren aan het Europese voedselveiligheidsbeleid en het vertrouwen van de consument. De presentatie en de nadere uitwerking van dit initiatief van de Commissie worden dan ook positief kritisch tegemoet gezien.
7. (eventueel) Intracommunautaire handel in runderen en varkens In de Raad zal worden gesproken over het uitstel van de invoering van de identificatie- en registratie- (I&R) database voor varkens, die eigenlijk op 31 december 1999 gereed had moeten zijn. Deze datum werd niet gehaald omdat een groot aantal Lidstaten hun systeem niet op orde hebben. Daarom stelt de Commissie voor om een aantal zaken later in te voeren.
Het gaat in dit geval om:
a. de nationale verplichting tot het hebben van een geautomatiseerd centraal register van bedrijven met varkens (uitstel tot eind 2000),
b. het opnemen van de verplaatsingen vanaf het bedrijf waar de dieren geboren zijn in een dergelijke database (uitstel tot eind 2001), en
c. het opnemen van verplaatsingen vanaf alle overige bedrijven van dieren in een dergelijke database (uitstel tot eind 2002).
Nederland is niet gelukkig met het voorstel tot uitstel. Gelet op de opgedane ervaringen in de varkenspestcrisis van 1997 is een sluitend I&R-databasesysteem van zeer grote waarde. Uitstel is dan ook zeer onwenselijk. Het geeft bovendien een verkeerd signaal aan de consument die juist een groot belang hecht aan voedselveiligheid.
Diversen
a. Organisatie van toekomstige werkzaamheden

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...