Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

KNAW: versterk wetenschappelijk karakter universiteit

Datum nieuwsfeit: 24-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

21 januari 2000

KNAW: versterk het wetenschappelijk karakter van de universitaire opleiding

Op 24 januari a.s. wordt in de Tweede Kamer het (Ontwerp-)Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2000 besproken. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft met het oog hierop in een brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Tweede Kamer haar opvattingen over de toekomstige inrichting van het wetenschappelijk onderwijs op papier gezet. De Akademie stelt voorop dat de doelen van universiteiten en hoger beroepsonderwijs (HBO) wezenlijk van elkaar verschillen en dat daarom het onderscheid tussen beide opleidingsvormen moet blijven bestaan. Ook vindt de Akademie dat het Nederlandse systeem van graden en titels voldoet en behouden moet blijven.

In het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2000 (HOOP) komen voornemens aan de orde om de internationale positie van het Nederlandse hoger onderwijs te verstevigen. Deze zijn ingegeven door de zogenaamde `Bologna Verklaring', een door de ministers van Onderwijs in Europa in juni 1999 ondertekende verklaring over de bevordering van mobiliteit en opleidingsniveau van haar burgers. Volgens de verklaring zou het hoger onderwijs in Europa voortaan uit twee cycli moeten bestaan, waarvan de eerste tenminste drie jaar duurt.

Die twee cycli zouden volgens de knaw in het Nederlands wetenschappelijk onderwijs moeten zijn: een kandidaats- (inclusief propedeuse) en een doctoraalfase. De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) biedt universiteiten sinds kort de mogelijkheid om een kandidaatsfase te onderscheiden.

De Akademie pleit voor een overzichtelijker aanbod van opleidingen aan de universiteit. Dit kan worden gerealiseerd door het onderwijs in de kandidaatsfase voor verwante opleidingen zoveel mogelijk te combineren. Pas in de doctoraalfase dient een ruimere differentiatie in het opleidingenaanbod te worden aangebracht. Op deze wijze kunnen tijdens de doctoraalfase de studieprogramma's zich richten op zwaartepunten in het wetenschappelijk onderzoek, zodat de universiteiten een goede voorbereiding kunnen bieden op de onderzoekersopleiding. Studenten die met een doctoraalfase verder willen gaan moeten zonder belemmeringen van de ene naar de andere universiteit kunnen overstappen. In het wetenschappelijk onderwijs dient volgens de Akademie in alle gevallen minstens het equivalent van één studiejaar te worden gebruikt om ervaring op te doen met wetenschappelijk onderzoek. Hierin ligt immers primair het verschil met hogere beroepsopleidingen. De Akademie is dan ook van mening dat opleidingen waaraan de mastertitel is verbonden, in alle gevallen een substantiële wetenschappelijke component moeten bevatten.

In de titulatuur moet het verschil tussen de gevolgde trajecten duidelijk tot uitdrukking komen, vindt de knaw. De huidige titels, doctorandus, meester en ingenieur, en nu ook weer kandidaat, dienen gangbaar te blijven. Aan het gebruik van de Nederlandse titels kan, zoals ook nu het geval is, het recht worden ontleend Angelsaksische titels te voeren: master of arts voor doctorandus of meester in de geestes-, maatschappij- en gedragswetenschappen en master of science voor doctorandus of ingenieur in de technische, natuur- en landbouwwetenschappen.

De KNAW wijst tenslotte op de noodzaak van een degelijk systeem van kwaliteitszorg, zowel van het onderwijsstelsel in Nederland als in andere Europese landen.

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam, Telefoon Afdeling Voorlichting en Documentatie: 020-5510733, Telefax: 020-6204941, e-mail: (voorlichting@bureau.knaw.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie