Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech Hoogervorst (Sociale Zaken) bij opening SVB-kantoor

Datum nieuwsfeit: 24-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

SZW: Toespraak staatssecretaris Hoogervorst

Nr. 2000/8
24 januari 2000

Embargo:
24 januari 2000 tot
15.30 uur

Staatssecretaris Hoogervorst noemt Sociale Verzekeringsbank voorbeeld voor Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen.

'Ik ben blij dat ik in de discussie over de nieuwe uitvoering van de sociale verzekeringen steeds weer het voorbeeld kan noemen van de Sociale Verzekeringsbank. Want u laat zien hoe goed een grote organisatie kan werken.' Dat zei staatssecretaris drs. J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 24 januari bij de opening van het nieuwe SVB-kantoor in Nijmegen. Hoogervorst prees de SVB voor zijn vermogen de verschillende taken tot ieders tevredenheid uit te voeren. Met open oor niet alleen voor vragen van de opdrachtgever, maar ook voor ontwikkelingen in de samenleving en suggesties van klanten.

Toespraak door staatssecretaris J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de opening van het nieuwe SVB-kantoor in Nijmegen op
24 januari 2000, uitgesproken door directeur-generaal R.IJ.M. Kuipers.

Dames en heren,

Op bezoek bij een bijna-honderdjarige. Dat overkomt me niet elke dag! Het doet me veel plezier hier vandaag bij deze feestelijke bijeenkomst te mogen zijn. Ik wil u allereerst van harte feliciteren met dit mooie nieuwe gebouw, waarin u eind vorig jaar uw intrek nam. De start in dit nieuwe kantoor symboliseert tegelijkertijd de succesvolle afronding van uw ingrijpende reorganisatie en de aftrap van het werken op een nieuwe manier. Nòg efficiënter, flexibeler en doelmatiger. U toont daarmee aan dat u, ondanks . of is het dankzij? - uw hoge leeftijd, nog steeds bereid bent te veranderen en met de tijd mee te gaan. .Oud. betekent in uw geval in ieder geval niet .star.. Daarmee complimenteer ik u graag. U bent voor mij, als één van de uitvoerders van de sociale zekerheid in ons land, een voorbeeld van hoe het moet: De SVB is modern, flexibel en tegelijkertijd maakt u uw motto .Attent en gedegen. meer dan waar.

Een bijeenkomst als vandaag nodigt gemakkelijk uit tot een terugblik op de geschiedenis van een organisatie. Terwijl het natuurlijk juist bij een nieuwe start veel beter is om vooruit te kijken. Het mooie is dat een terugblik op de geschiedenis van de uitvoering van de sociale zekerheid in ons land helpt bij het vooruitkijken. Zo.n terugblik relativeert vooral. Wie zich verdiept in de geschiedenis ziet al gauw dat veel problemen en dilemma.s van nu al jaren of soms eeuwen oud zijn. Zo noemde de eerbiedwaardige dr. Abraham Kuyper al bij de behandeling van de eerste ontwerp-sociale verzekeringswet (Ongevallenwet) de voorgestelde regeling .een webbe over heel het land gespannen, met het bankbestuur als de groote spin in het centrum, die alle draden trillen doet.. Hij bedoelde dat niet positief.... Die bank was de voorgestelde Rijksverzekeringsbank, later omgedoopt in Sociale Verzekeringsbank.

Deze opmerking van Kuyper wordt aangehaald in een advies aan de minister van Sociale Zaken over de toekomstige ontwikkeling van de sociale verzekering in Nederland uit 1943. Uit dat advies blijkt duidelijk dat al vanaf het begin de uitvoering van de sociale zekerheid in ons land tot grote opwinding en meningsverschillen leidde. Zo lezen we in het advies: .In de laatste twintig jaar is er vrijwel geen Minister geweest, tot wiens competentie de sociale verzekering behoorde, die niet aan het begin van zijn ambtstermijn een algeheele herziening en unificatie van dit instituut in uitzicht heeft gesteld. Waar intusschen de wenschelijkheid eener zoodanige algeheele reorganisatie reeds lang door de meest verschillende richtingen erkend werd, bleken er omtrent de wijze, waarop dit zou moeten geschieden, telkenmale vrijwel evenveel meeningen te bestaan als tot oordeelen bevoegde personen..
Rode draad daarbij is steeds weer de vraag wat de rol van de staat moet zijn bij die uitvoering: moet de staat die helemaal zelf op zich nemen, of de verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk delegeren aan private partijen. Er is dus niets nieuws onder de zon...

In al dat geweld van de afgelopen eeuw is de Sociale Verzekeringsbank zeer goed overeind gebleven. U bent er tot op de dag van vandaag in geslaagd de aan u opgedragen taken naar ieders tevredenheid uit te voeren. Belangrijk en opvallend daarbij vind ik uw open oor, niet alleen voor vragen van uw opdrachtgever, maar ook voor ontwikkelingen in de samenleving en suggesties van klanten. Alleen al de laatste jaren hebt u flink wat veranderingen voor uw kiezen gekregen. Ik noem bijvoorbeeld de Anw en de last minute-wijzigingen in 1997, het persoonsgebonden budget voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen die hulp nodig hebben, de Asbestregeling, de tegemoetkoming voor ouders van gehandicapte kinderen (TOG) en de Remigratieregelingen, die u in 1994 overnam van mijn ministerie. Het feit dat u al die taken, naast de traditionele die u al had, zo gedegen heeft opgepakt, geeft aan hoe goed uw organisatie werkt.

Dat doet mij extra veel deugd, als ik denk aan de discussie rondom de uitvoering van de werknemersverzekeringen en dan vooral het recente kabinetsvoorstel voor een op te richten Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV). Op veel terreinen kiest dit kabinet voor meer marktwerking. Maar dan alleen daar waar de voordelen duidelijk zijn. Op het gebied van de uitvoering van de sociale zekerheid is .meer marktwerking. niet zonder meer hèt antwoord op alle vragen. Wij hebben de conclusie getrokken dat de uitvoering van de werknemersverzekeringen zich niet verdraagt met hybride privaat-publieke constructies. Daarom kiest het kabinet op dit gebied voor een heldere scheiding tussen publiek en privaat. Het UWV wordt een publiekrechtelijke organisatie, die de premies int, het recht op uitkering vaststelt en de uitkering verstrekt. Dat is een duidelijke situatie: één publieke organisatie voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Daarnaast zal de reïntegratie van werklozen en arbeidsongeschikten worden uitgevoerd door private reïntegratiebedrijven.

Dat heeft grote voordelen: er is een logische samenhang in de werkprocessen, de verantwoordelijkheden zijn helder gescheiden, er is betere aansturing en beter toezicht mogelijk, er kan doelmatiger worden gewerkt. Wel duikt in de discussie over het UWV steeds weer het risico op dat het een grote, logge, bureaucratische organisatie wordt. Dat zou inderdaad niet goed zijn. Ik wil niet ontkennen dat dat risico bestaat. De .Abraham Kuypers. van deze tijd waarschuwen niet voor niets voor de gevaren van al te grote organisaties, die, bij gebrek aan concurrentie, niet meer in beweging te krijgen zijn. Daarom zullen we heel veel aandacht moeten besteden aan de vormgeving van de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Die vormgeving zal moeten garanderen dat er een dynamisch en efficiënt bedrijf ontstaat. Daar zijn overigens genoeg mogelijkheden. Via bijvoorbeeld benchmarking of het tegen elkaar afzetten van verschillen op regionaal niveau, is het heel goed mogelijk prestaties te vergelijken. Ik ben blij dat ik in deze discussie steeds weer het voorbeeld kan noemen van de Sociale Verzekeringsbank, omdat u . net als de Belastingdienst - nu juist laat zien hoe goed een grote organisatie kan werken.

Dames en heren,

.Nieuwbouw met smoel.. Zo karakteriseerde hoofddirecteur Grobbée de negen nieuwe vestigingskantoren van de SVB. Ik heb ze nog niet allemaal gezien, maar voor uw kantoor hier in Nijmegen kan ik dat zeker bevestigen. U hebt er voor gekozen uw kantoren allemaal midden in de bewoonde wereld neer te zetten. Niet weggestopt aan de rand van een industrieterrein of kantoreneiland. Tussen de mensen, midden in de samenleving. Dat is de beste plek voor een organisatie, die werkt in dienst van die samenleving. Ik ben er trots op dat ik vandaag het eerste nieuwe kantoor symbolisch mag openen. Omdat ik uw organisatie ken en weet dat daar ook de komende eeuw weer veel goed werk van te verwachten valt. In lijn met uw nieuwe kantoren hoop ik dat de SVB ook de komende jaren een .organisatie met smoel. zal blijven. Ik wens u daarbij veel succes en vooral ook plezier in uw werk toe!


- LET OP EMBARGO -

24 jan 00 15:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...