Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW over de opleiding tot onderwijsassistent

Datum nieuwsfeit: 24-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

ocw00000.315 brief min ocw over de opleiding tot onderwijsassistent
Gemaakt: 10-3-2000 tijd: 10:22

De voorzitter van de vaste cie voor OCenW

uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 24 januari 2000

Onderwerp

De opleiding tot onderwijsassistent

In uw brief van 23 januari jongstleden, met kenmerk OCW-99-0007, verzoekt u mij om een afschrift van het antwoord op de brief van het ROC Eindhoven. Het gaat hierbij om een verzoek een besluit te nemen met betrekking tot de vraag of de opleiding voor onderwijsassistent op niveau 3 of niveau 4 in de kwalificatiestructuur beroepsonderwijs gepositioneerd moet worden.

Zoals uit de bijgevoegde antwoord brief aan het ROC Eindhoven blijkt, ben ik mét de briefschrijver van mening dat de huidige situatie, waarin sprake is van een opleiding voor onderwijsassistent op zowel niveau 3 als niveau 4, zeer ongewenst is. Om een goed besluit in deze kwestie te kunnen nemen wordt op mijn verzoek een onderzoek uitgevoerd, waarin op basis van de inhoud van het beroep wordt bezien wat het niveau van de opleiding is. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal ik in overleg met de betrokken partijen (het landelijk orgaan OVDB en de Bve Raad) een beslissing nemen.

Mijn uitgangspunt in deze discussie is dat de inhoud van het beroep het niveau van de kwalificatie bepaalt, maar dat een goede doorstroom naar de PABO gegarandeerd moet zijn. Ik verwacht u in april te kunnen melden hoe deze situatie is opgelost.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans)

ROC Eindhoven

Kempenpoort, Opleidingen Welzijn

t.a.v. dhr. R. Schermij

Zoetermeer


30 december 1999

Onderwerp

Niveaudiscussie Onderwijsassistent

In uw brief van 30 december 1999 spreekt u uw zorg uit over de huidige situatie rond de onderwijsassistent en de plaats van deze kwalificatie in de kwalificatiestructuur. U geeft in uw brief aan dat de huidige situatie, waarin er sprake is van én een kwalificatie op niveau 3 én een kwalificatie op niveau 4, ongewenst is. U vraagt mij hierover spoedig een besluit te nemen.

Ik ben met u van mening dat de huidige situatie zeer ongewenst is. Tussen de betrokken partijen - het landelijk orgaan OVDB, de Bve Raad en het ministerie - zijn dan ook afspraken gemaakt om op korte termijn tot duidelijkheid te komen over de positie van de kwalificatie onderwijsassistent. Hierbij is ervoor gekozen om op basis van een inhoudelijk onderzoek te bezien wat het niveau van de onderwijsassistent daadwerkelijk is.

Het onderzoek wordt in mijn opdracht door het CINOP uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal in samenspraak met partijen een definitieve beslissing genomen worden. Naar verwachting zal de beslissing in de maand maart genomen kunnen worden. Daarmee zal dan de door u en mij zo gewenste duidelijkheid voor de deelnemer ontstaan, die nodig is om de opleiding goed gestalte te geven.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

namens deze,

(S.P. van den Eijnden, directeur directie Beroepsonderwijs

en Volwasseneneducatie)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie