Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Drenthe

Datum nieuwsfeit: 25-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

GS-besluitenlijst d.d. 25 januari 2000Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS

6.6/RW Ja Bestemmingsplan Ter Borch, gemeente Tynaarlo; voornemen minister om goedkeuring (deels) te vervangen door zijn besluit. De minister in overweging geven van zijn voornemen af te zien. Conform.
6.8/RW Ja Wijzigingen Wet op de Ruimtelijke Ordening. De notitie vaststellen als (voorlopige) Provinciale uitwerking voor de met de Vereniging van Drentse gemeenten (VDG) te houden provinciale voorlichtingsdag. Conform, te zijner tijd eventuele personele consequenties in beeld brengen.

6.9/RW Ja Vergadering IPO-adviescommissie Milieu en Waterstaat op 27 januari 2000. Instemmen met de voorstellen en reacties en aangeven wie de vergadering zal bezoeken. Conform, gedeputeerden Edelenbosch en Dijks gaan.

6.10/RW Ja Vergadering IPO-adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit. Instemmen met de voorstellen en reacties en aangeven wie de vergadering zal bezoeken. Conform, gedeputeerde De Vries gaat.

6.13/CW Ja Verhoging subsidie 2000 Patiënten Platform Drenthe voor activiteiten uitkeringsgerechtigden.

1. De subsidie over 2000 verhogen met ƒ 107.205,-- en opnemen als pré-prioriteit in de begroting 2001 en volgende jaren.
2. De subsidieverhoging aan de staten voorleggen door middel van een begrotingswijziging.


2000 conform. Voor 2001 eventuele vormgeving structurele subsidie in het kader van herijking welzijn.

6.14/SDG Ja Actualisering jaarplanning staten- en statencommissies
2000. Kennisnemen van de geactualiseerde planning en toezenden aan de staten. Conform. GS-leden geven eventuele opmerkingen nog door.

Akkoordstukken


8.2. FC: W.t.t.

Mededelingen

In verband met de ziekte van gedeputeerde Swierstra de IPO-adviezen met betrekking tot water aan gedeputeerden Edelenbosch en Dijks en de adviezen verkeer en vervoer naar gedeputeerde De Vries.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie