Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport 'Werktitel Rijnstad' gemeente Leiden

Datum nieuwsfeit: 25-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leiden

'Werktitel Rijnstad' in het kort

(Het volledige rapport: WERKTITEL RIJNSTAD: Over besturen in de toekomst)

Het college van B en W heeft in de notitie 'Werktitel Rijnstad' haar visie gegeven op het regionale bestuur in de toekomst. Het stuk is de Leidse inbreng in de discussie 'Krachtige Gemeenten' die momenteel onder leiding van de commissie De Zeeuw gevoerd wordt in diverse regio's in Nederland. De discussie moet uiteindelijk uitmonden in een advies van de commissie aan het kabinet.

Leiden kiest voor één toekomstige bestuursvariant, genoemd: Rijnstad. Deze nieuw te vormen stad bestaat uit 14 regiogemeenten: Alkemade, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude. Samen vormen deze gemeenten nu al een zogenaamd 'nodaal' gebied; een regio die grote samenhang vertoont op de terreinen van onder andere wonen, werken, culturele en maatschappelijke voorzieningen en sociale relaties. Om de vorming van Rijnstad binnen de huidige wettelijke kaders op korte termijn mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat alle betrokken gemeenten zichzelf vrijwillig opheffen. Dat geldt nadrukkelijk dus ook voor Leiden.

De nieuw te vormen stedelijke gemeente Rijnstad bestaat uit zo'n 350.000 inwoners. Zij worden vertegenwoordigd door een dubbelgelaagd bestuur. Ten eerste is een gekozen bestuur verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het stedelijk gebied als geheel en de samenhang daarbinnen. Daarnaast ontwikkelt een -eveneens rechtstreeks gekozen- lokaal bestuur lokaal beleid. Dit behelst in principe alle terreinen die niet rechtstreeks van invloed zijn op het functioneren van andere delen van Rijnstad. Om deze lokale besturen een zo autonoom mogelijke positie te verschaffen, pleiten Burgemeester en Wethouders van Leiden ervoor de Gemeentewet te wijzigingen. Hierin moet de mogelijkheid gecreëerd worden om tot verdergaande binnengemeentelijke decentralisatie over te kunnen te gaan.

Met de plannen voor Rijnstad ondervangt het Leids college de bovengemeentelijke stedelijke problematiek die speelt in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek. In feite functioneert dit gebied in veel opzichten al als een geheel. Dit komt tot uiting in bijvoorbeeld woon-werk-verkeer, woningbouw en maatschappelijke voorzieningen. De huidige regionale samenwerkingsverbanden volstaan, hoe prettig en constructief die vaak ook verlopen, niet meer om een integraal beleid te ontwikkelen dat een antwoord biedt aan alle bovengemeentelijke vraagstukken. Alle betrokken regiogemeenten zijn in gesprek over de notitie 'Werktitel Rijnstad'. Hun bevindingen zullen worden voorgelegd aan de commissie De Zeeuw.

Het volledige rapport:

WERKTITEL RIJNSTAD
Over besturen in de toekomst

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie