Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Platform gezondheidszorg presenteert visie aan Borst

Datum nieuwsfeit: 25-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van VWS

Platform openbare gezondheidszorg presenteert visie aan minister Borst

Dinsdag 25 januari 2000, persbericht nummer 5

Mensen leven langer tegenwoordig, maar de kans is groot dat ze daar te weinig van kunnen genieten, doordat ze op hogere leeftijd vaker en langer te maken krijgen met soms blijvende gezondheidsklachten. De winst in levensjaren moet daarom omgezet worden in gezondheidswinst. Dat is ook nodig omdat Nederland achterop dreigt te raken in Europa als het gaat om de gezondheid van vooral onze oudste ouderen.
Meer gezondheidswinst moet onder andere worden behaald door wat te doen aan de toenemende risicos die jongeren nemen met hun gezondheid, bijvoorbeeld als het om roken en drankgebruik gaat. Daar is een flinke, gezamenlijke inspanning voor nodig van alle partijen die van belang zijn voor de bevordering van onze gezondheid. Zij moeten zich daar op vastleggen in een Nationaal Contract.
Dat stelt het Platform Openbare Gezondheidszorg in zijn visiedocument Spelen op de winst. Het document is opgesteld op verzoek van minister Borst en is vandaag aan haar overhandigd door de voorzitter van het Platform, prof. dr. W. Lemstra.

Openbare gezondheidszorg omvat de preventie van ziekte en de bescherming en de bevordering van de gezondheid. Ze heeft volgens het Platform een maatschappelijke betekenis die nog te veel wordt onderschat. Zo speelt openbare gezondheidszorg niet alleen een rol bij de aanpak van welvaartsproblemen, zoals ongezonde voeding en het gebrek aan beweging, maar ook bij maatschappelijke problemen zoals de jeugdproblematiek, de vergrijzing en allerlei vormen van overlast.

Nationaal contract

In het Platform Openbare Gezondheidszorg zitten deskundigen uit verschillende gezondheids- en overheidsorganisaties. Als het aan hen ligt, zullen alle betrokken partijen hun handtekening zetten onder een Nationaal Contract voor de Openbare Gezondheidszorg. Daarmee verplichten ze zich de komende jaren hard te werken aan het verlengen van de gezonde levensverwachting. Verder wil het Platform onder meer dat alle betrokkenen zich inspannen om de verschillen in gezondheid tussen mensen met veel en weinig inkomen en opleiding te verkleinen. Daarnaast moet de beoogde aanpak er voor zorgen dat jongeren minder gezondheidsrisicos nemen. Het Platform wil bovendien bereiken dat er gezamenlijk alles aan wordt gedaan om de huidige toename van psychosociale en psychische problemen een halt toe te roepen. Ook over de andere doelstellingen die het Platform noemt, moeten de contractpartners de komende jaren afspraken maken.

Decentraal en centraal

Het visiedocument van het Platform bevat een reeks voorwaarden om de openbare gezondheidszorg verder te versterken. Die zijn er vooral op gericht de samenwerking in de openbare gezondheidszorg te bevorderen. Die is nu nog te veel afhankelijk van het toeval. Er is een meer dwingende structuur nodig voor de samenwerking. De uitwerking van het Nationaal Contract moet daarom haar beslag krijgen tijdens een proces dat van twee kanten tegelijk van start gaat. Enerzijds wordt er decentraal door alle partijen onder regie en onder verantwoordelijkheid van de gemeente een lokaal of regionaal gezondheidsplan gemaakt. Tegelijkertijd gaat het rijk aan een eigen landelijk beleidskader werken. Op termijn moeten beide lijnen dan bij elkaar komen in (financiële) meerjarenafspraken.

Samenhangende zorg

Afspraken over de betrokkenheid van allerlei instellingen zijn ook van belang voor de samenhang in de zorg als geheel. Het Platform vindt dat de gezondheidszorg in ons land nu nog te veel uit losse onderdelen bestaat. Met zijn visie wil het Platform daarom een gezamenlijke aanpak van gezondheidsproblemen bevorderen. De openbare gezondheidszorg zelf heeft daar ook belang bij, omdat bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen van mensen die in de gezondheidszorg tussen wal en schip zijn geraakt veel energie moet worden gestoken in het mobiliseren van de kolommen in onze zorg.

Gunstige omstandigheden

Het Platform ziet al wel enkele gunstige omstandigheden. Zo zijn gemeenten de laatste jaren meer gaan doen aan preventie. Ook is het aantal instellingen dat zich inspant aan het toenemen. In de openbare gezondheidszorg werken de overheden en zorginstellingen van nature al veel samen. Van oudsher ging het wat de zorgsector betreft vooral om GGD'en, en in mindere mate om Riagg's en thuiszorginstellingen, maar in toenemende mate erkennen nu ook bijvoorbeeld ziekenhuizen en huisartsen hun verantwoordelijkheid op dit terrein. Ook dat is een goed teken, volgens het Platform.

Stimuleringsregeling

Mede aan de hand van reacties op het Visiedocument gaat het Platform komend voorjaar de resultaten van zijn inspanningen na. Het Platform heeft bij de aanbieding van het Visiedocument aangekondigd de minister ook te zullen adviseren over eventuele vervolgstappen, zoals het uitwerken van een mogelijke stimuleringsregeling voor onder andere gemeenten en GGD'en.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie