Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer over baanverlenging Eelde

Datum nieuwsfeit: 25-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vw000000.112 brief min vw inzake baanverlenging eelde
Gemaakt: 2-2-2000 tijd: 14:58


2

Aan

De Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Verkeer en Waterstaat van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 25 januari 2000

Onderwerp

Baanverlenging Eelde

Geachte Voorzitter,

D.d. 15 december ontving U van mij een brief omtrent de baanverlenging Eelde (kenmerk DGRLD/99.350534) als antwoord op uw brief d.d. 26 november 1999.

Door een administratieve fout bevat deze brief een verkeerde passage.

De tekst van het vijfde aandachtsstreepje in de brief («verhoging van het veiligheidsniveau omdat vliegtuigen full power kunnen opstijgen en onder alle weersomstandigheden kunnen landen») dient te vervallen en vervangen te worden door de tekst «vliegtuigen kunnen met minder vermogen opstijgen, hetgeen een gunstig effect heeft op de geluidshinder»

Bijgaand treft U aan een verbeterde brief.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

BIJLAGE

Aan

de voorzitter van de Vaste Commissie voor

Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

HERZIENE VERSIE

's-Gravenhage, 15 december 1999

Onderwerp

Baanverlenging vliegveld Eelde.

Geachte voorzitter,

In antwoord op uw brief dd. 26 november 1999, volgt hier mijn reactie.

Op 12 november heeft het kabinet een besluit genomen tot baanverlenging op luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE). Bij dit besluit is opgenomen dat lesvluchten met groot verkeer op GAE niet meer worden toegestaan.

Aan dit besluit is een langdurige voorbereidingsprocedure voorafgegaan, waarbij de verschillende belangen zijn afgewogen. Bij die afweging hebben de volgende argumenten een rol gespeeld:

? versterking van de positie van de regio (vestigingsplaatsfactor en beeldvorming);

? versterking van de financieel-economische positie van de luchthaven;

? verbetering van de werkgelegenheid;

? verhogen van de kwaliteit van de luchthaven omdat verre (vakantie)bestemmingen zonder tussenstop kunnen worden bereikt;

? vliegtuigen kunnen met minder vermogen opstijgen, hetgeen een gunstig effect heeft op de geluidshinder;

? in de aanwijzing worden gebruiksvoorschriften opgenomen die de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk beperken, waaronder nu ook het verbod op lesvluchten met groot verkeer.

Daarnaast heeft het feit dat er een breed draagvlak in de regio is, hetgeen past in de decentralisatiegedachte bijgedragen aan een positief besluit over de baanverlenging.

Het kabinet heeft er niet voor gekozen het besluit voor de baanverlenging te koppelen aan de totstandkoming van het Structuurschema voor Regionale en Kleine Luchtvaartterreinen. Het kabinet is van mening dat korte termijn- en lange termijntrajecten zoveel mogelijk moeten worden gescheiden.

Dit houdt in dat lopende aanwijzingsprocedures, waaronder die voor GAE, autonoom zullen worden afgerond.

Dit betekent ook dat het kabinet niet zal afzien van de toezegde financiële bijdrage aan deze baanverlenging.

Overigens wordt op dit moment naar aanleiding van dit kabinetsbesluit door mijn departement de aanwijzing voorbereid voor toezending aan de Staten Generaal. De verwachting is dat dit in januari 2000 zal gebeuren.

Hoogachtend,

MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie