Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 25-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Besluitenlijst GS van 25 januari 2000

nr.3/2000

1. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Stadscentrum" van de gemeente Hoogezand-Sappemeer grotendeels goed te keuren. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 12, d.d. 25-1-2000.
2. GS hebben besloten met ingang van dinsdag 1 februari a.s. een spreekuur voor de inwoners van de provincie Groningen in te stellen. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 13, d.d.
25-1-2000.

3. GS hebben een voordracht aan provinciale staten vastgesteld inzake de vaarverbinding Bellingwolde-Nieuweschans. Voorgesteld wordt het B.L. Tijdenskanaal tussen het Veendiep bij Rhederbrug en de Westerwoldsche Aa bij Nieuweschans bevaarbaar te maken. De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van een zestal kunstwerken en het aanbrengen van oeverbescherming. De geraamde projectkosten bedragen f 9.875.000,--.

4. GS hebben een brief verstuurd aan de leden van de statencommissies Economische Zaken en Milieu, Verkeer en Vervoer, waarin de door de EDON opgestelde voortgangsrapportage 1999 en het jaarplan 2000 ter informatie worden voorgelegd. Onderdeel van deze rapportage is de in maart 1999 afgesloten samenwerkingsovereenkomst om gezamenlijk (provincie en EDON) energiebesparing en duurzame energie te bevorderen. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 14 d.d.
25-1-2000

5. In een brief aan de leden van de statencommissie Ruimte, Water en Groen informeren GS de commissie over de afwikkeling van de schade ten gevolge van de wateroverlast van oktober 1998.


6. Het college heeft kennis genomen van de resultaten van waterpassingen NAM 1998. In de overeenkomst Groningen-NAM inzake vergoeding schade door bodemdaling is bepaald dat de NAM periodiek de resultaten van waterpassingen aan de provincie zal voorleggen. De uitkomsten blijven binnen de opgestelde prognoses.
7. GS hebben de begroting 2000 van het Werkvoorzieningsschap De Kanaalstreek goedgekeurd.

8. GS hebben besloten een aanvraag van de Vereniging Kleine Dorpen Groningen voor een aanvullende subsidie voor een herdruk van het boekje "Bouwen aan identiteit" af te wijzen. De VKDG heeft dit verzoek ingediend in het kader van het project "Bewustwordingscampagne". GS wijzen dit verzoek af omdat het niet voldoet aan de geldende subsidiecriteria.

9. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het Groninger Museum in de komende vijf extra te steunen. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 15 d.d. 25-1-2000.


10. Het college heeft besloten een subsidie van f 23.250,-- te verlenen aan "Kaltic-desk" voor het project Regionale democratie met betrekkiing tot economische ontwikkeling (samenwerking overheid/bedrijfsleven). De Kaltic-desk is door de provincie en de gemeente Groningen opgericht voor een periode van 3 jaar met het doel handelsbetrekkingen tot stand te brengen tussen Groningen en Kalinigrad.

11. GS hebben een voordracht aan provinciale staten vastgesteld inzake de ombouw van de kruisingen N367/Raadhuislaan te Oude Pekela en de N972/Zuiderveen-Udesweg te Winschoten tot rotonde. Deze projecten worden uitgevoerd in het kader van het GerichtsVerkeersToezicht (GVT)-project Winschoten - Pekela en beogen de verkeersveiligheid duurzaam te verbeteren.
Voor meer informatie, zie persbericht nr. 16,d.d. 25-1-2000.
12. GS onderschrijven in grote lijnen het nieuwe Structuurschema Regionale en Kleine Luchthavens (SRKL). Over dit onderwerp vindt donderdag 3 februari een hoorzitting plaats. GS Groningen is hiervoor, samen met GS-Drenthe en de gemeenten Groningen en Tynaarlo uitgenodigd, in verband met de betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde.
GS stellen zich op het standpunt dat het nieuwe SRKL onder geen voorwaarde het ontwikkelingsperspectief 1994 van Eelde zoals dat ten grondslag ligt aan het besluit tot baanverlenging negatief mag beinvloeden.

13. Het college heeft de agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van 9 februari a.s. vastgesteld. Deze luidt als volgt:
+ Beëdiging mevrouw G.A. Smit-Slim

+ Notulen vergadering 15 december 1999
+ Ingekomen stukken

+ Regeling van werkzaamheden

+ Nota "Kompas voor het Noorden: Ruimtelijk-Economisch Ontwikkelingsprogramma Noord-Nederland 2000 t/m 2006"
+ Afsluiten convenant met diverse partners voor het uitvoeren van het project Duurzaam Groningen.

+ Afsprakencomplex met ARRIVA inzake het stedelijk en regionaal busvervoer

+ Intentieverklaring Bereikbaarheid Agglomeratie Groningen
+ Herinrichting traverse Bareveld; aanleg fietspad Bareveld; aanpak kruispunt Sorghvlietlaan te Veendam
+ Intentieverklaring bodemverontreiniging voormalige gasfabrieksterreinen

+ Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten en de Statencommissies van de provincie Groningen
+ Aanpassing Klachtenregeling m.b.t. seksuele intimidatie, agressie, geweld, discrimatie op de werkvloer
+ Aankoop waterzuiveringsinstallatie c.a. in de gemeente Eemshaven

+ Subsidiëring Vereniging Kleine Dorpen Groningen (VKDG) voor het jaar 2000


14. GS hebben voor het jaar 2000 een budgetsubsidie van ƒ
481.100,- toegekend aan de Mileufederatie Groningen.
15. GS hebben besloten een subsidieverzoek van het Internationaal Politie Wielergala Kornhorn af te wijzen. De subsidie was aangevraagd vooor de organisatie van internationale wielerwedstrijden waaraan nationale politieselecties van diverse landen deel kunnen nemen. De aanvraag wordt afgewezen omdat de wedstrijd alleen openstaat voor een specifieke doelgroep en niet in een regulier kader plaatsvindt.

16. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 1.000,- toe te kennen aan de Stichting Herdenking 4 Mei Winsum voor de organisatie van een tentoonstelling van Herbert Muller in het gemeentehuis van Winsum van 31 maart t/m 5 mei. De stichting brengt tevens informatiemateriaal uit ten behoeve van basisscholen in Winsum. De subsidie wordt toegekend vanwege het historische en educatieve belang van de tentoonstelling.

17. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Visvliet" van de gemeente Zuidhorn grotendeels goed te keuren. Het bestemnmingsplan heeft betrekking op de bebouwde kom van Visvliet en beoogt de ruimtelijke structuur en het dorpsbeeld in stand te houden/ te versterken en voorziet in de bouw van een aantal woningen waaronder ene landhuis. Goedkeuring wordt onthouden aan de kantoorfunctie van het landhuis.

18. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 1.000,- toe te kennen aan de Stichting Schermsport Groningen, voor de organisatie van een internationaal schermtoernooi op 12 en 13 februari 2000 in Groningen.

19. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 30.000,- toe te kennen aan het Waterschap Hunze en Aa's voor de realisatie van een kunstwerk in de hal van het nieuw te bouwen Waterschapshuis Veendam, in het kader van de regeling "Opdrachten beeldende kunst en vormgeving". De opdracht wordt begeleid door enekel leden van de Provinciale Adviesraad Beeldende Kunst.

20. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 21.500,- te verlenen aan het Grand Theatre voor haar regioproject "GT Grenzeloos" in
2000.

21. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 3.500,- te verlenen aan de Vooropleiding Theater voor het project "Geweld Nee". Het project heeft een cultuureducatief karakter en de vooropleiding werkt in dit project samen met een collega-instelling, waardoor kosten worden bespaard en voorstellingen worden gespreid.
22. GS hebben besloten het bestemmingsplan "De Vosholen" van de gemeente Hoogezand-Sappemeer grotendeels goed te keuren. Het plan voorziet in een woningbouwlocatie. Goedkeuring wordt onthouden aan een deel van de plankaart.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...