Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland kent ISP toe

Datum nieuwsfeit: 25-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

Diverse Noord-Nederlandse projecten gehonoreerd
Samenwerkingsverband Noord-Nederland kent ISP toe

Assen, 25 januari 2000
Persberichtnummer 00-005Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft in de maanden oktober tot en met december 1999 aan diverse noordelijke projecten subsidies toegekend in het kader van het Integraal Structuur Plan Noorden des Lands (ISP).
* Lelieteelt in Noord-Nederland
De Stichting MPS Bollenteelt Noord-Nederland in oprichting krijgt een subsidie van ruim 150.000 gulden voor een project om meer kennis op te doen over de lelieteelt in Noord-Nederland en deze kennis door te geven aan de lelietelers. Het project betreft de aanleg van een aantal proefvelden in Vledder. Hier kunnen de mogelijkheden van bestrijding van onkruid, vuur en virussen proefondervindelijk worden onderzocht. Ook zal er onderzoek gedaan worden naar de opbrengsten van verschillende lelierassen. De doelen van het project zijn drieledig. Milieuvriendelijke productie, uitbreiding van de werkgelegenheid in de lelieteelt en stimulering van de lelieteelt in zijn geheel. De totale kosten van het project worden geraamd op ruim 450.000 gulden. De overige kosten worden gefinancierd met bijdragen van het Europees oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), sponsors en telers.
* Aanleg fietspaden Winsum, Ten Boer en Bedum Het ISP honoreert het project voor de aanleg van nieuwe fietspaden en het oplossen van knelpunten in bestaande routes in de gemeenten Winsum, Ten Boer en Bedum met een bijdrage van bijna 500.000 gulden. Het project maakt deel uit van het Toeristisch Recreatief Actieplan (TRAP) en zal in totaal ongeveer drie miljoen gulden gaan kosten. De overige kosten worden gefinancierd uit bijdragen van de betrokken gemeenten en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
* Aanleg steigers in Ten Post en Winneweer De gemeente Ten Boer ontvangt 43.000 gulden van het ISP voor de aanleg en verbreding van steigers aan het Damsterdiep ter hoogte van Ten Post en Winneweer. In totaal worden 24 aanlegplaatsen gerealiseerd.
Doel van het project is het uitbreiden en verbeteren van de verblijfsmogelijkheden voor waterrecreanten in het Damsterdiep. De totale kosten van het project worden geraamd op 163.433 gulden. De overige kosten worden gefinancierd met bijdragen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de gemeente Ten Boer.
* Informatie en Communicatie Technologie in de zeescheepvaart De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR) krijgt een ISP-bijdrage van ruim 75.000 gulden voor een project dat beoogt de zeescheepvaart meer inzicht te geven in het belang van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) voor de sector. Het project is vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf. Belangrijke elementen zijn stimulering van ketenintegratie, samenwerking binnen de logistieke keten en het bevorderen van het gebruik van ICT in bedrijfsprocessen. Doelgroepen zijn de zeescheepvaartbedrijven in de Europese doelstelling 2-gebieden in Groningen en Drenthe.
De totale kosten van het project worden geraamd op 833.435 gulden. De overige kosten worden gefinancierd met bijdragen van de deelnemende bedrijven, het Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de KNVR.
* Tracéwijziging N33
Het ISP heeft een bijdrage van bijna 810.000 gulden toegezegd aan de provincie Groningen voor het wijzigen van het N33 tracé Spijk-Eemshaven in een 100 km autoweg met ongelijkvloerse kruisingen. Doel van het project is het verbeteren van de ontsluiting van de Eemshaven. De totale kosten van het project worden geraamd op 19.650.000 gulden, waarvan de overige kosten worden gefinancierd met een bijdrage van Rijkswaterstaat. * Archeologische en cultureel centrum Janum De Stichting rekreaasje en toerisme Ferwerderadiel krijgt een ISP-bijdrage van 110.000 gulden voor het Archeologisch en Cultureel Centrum Janum. Dit project betreft de herinrichting van de middeleeuwse kerk te Janum tot een archeologisch steunpunt en tevens expositieruimte. Daarnaast worden twee oude arbeidershuisjes verbouwd tot een drietal dorpslogementen c.q. pronkkamers en een ontvangstruimte.
Het doel van het project is de versterking van het cultuurtoeristische aanbod in de regio. De totale kosten worden geraamd op 475.000 gulden. De overige kosten worden gefinancierd met bijdragen van Leader, de provincie Fryslân, de gemeente Ferwerderadiel en de Stichting rekreaasje en toerisme Ferwerderadiel.

Voor nadere informatie: Annette Hagemeijer, Stafgroep Communicatie van de provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 365308, e-mail (a.hagemeijer@drenthe.nl), Dirkje Hartmans, voorlichter provincie Fryslân, tel. (058) 2925816, Désiree Bosch, voorlichter provincie Groningen, tel. (050) 3164625, e-mail (d.bosch@prvgron.nl)Voor meer informatie
* Annette Hagemeijer, Stafgroep Communicatie van de provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 365308, e-mail (a.hagemeijer@drenthe.nl),
* Dirkje Hartmans, voorlichter provincie Fryslân, tel. (058) 2925816,
* Désiree Bosch, voorlichter provincie Groningen, tel. (050) 3164625, e-mail (d.bosch@prvgron.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie