Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering gemeenteraad Den Helder

Datum nieuwsfeit: 26-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Vergadering

betreft:
week: week 03

Woensdag 26 januari vergadert de gemeenteraad. Op de concept-agenda staan de volgende onderwerpen:


- Voorstel inzake huisvestingsonderzoek locatie Nijverheidsweg 5 en Ambachtsweg 25;


- Voorstel tot verhuizing van het magazijn van de afdeling OV naar de Ambachtsweg;


- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een fietspad langs de Oostoeverweg;


- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een rotonde op de kruising Ravellijnweg-Torplaan;


- Voorstel tot het beschikbaar stellen van de kredieten voor vervangingsinvesteringen 2000;


- Voorstel tot continueren van de garantstelling bij het oversluiten van een geldlening door H.R.T.C. DOK;


- Voorstel om de stichting Oranjerie een éénmalige subsidie groot f 500.000,-- toe te kennen in de kosten van Japanse tuin, palmenkas;


- Voorstel tot het aangaan van achtervangovereenkomsten met de Stichting waarborgfonds Sociale Woningbouw, zodat toegelaten instellingen gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het Waarborgborgfonds;


- Voorstel om het bestuur en beheer van de openbare scholen voor primair onderwijs te Den Helder op te dragen aan een bestuurscommissie als bedoeld in de artikelen 82 en 156 van de gemeentewet alsmede tot het vaststellen van een verordening regelende de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de commissie voornoemd;


- Voorstel tot vaststelling van de tijdelijke Verordening eenmalige uitkering 1999/II;


- Voorstel tot vaststellen van de accommodatienota 2000;


- Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor het voorbereiden van het herstel van de damwandconstructie van de Paleiskade;


- Voorstel tot het geven van de naam "Van Westerholtlaan" aan het tracé van een nieuw aan te leggen weg ter ontsluiting van het zgn. Brinkoplan;


- Voorstel tot het nemen van enkele voorbereidingsbesluiten als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;


- Voorstel tot instemming met het breedtesportplan "Samenspel";


- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het aantrekken van een verandermanager voor de dienst S&B;


- Voorstel tot het wijzigen van de "Verordening op de weekmarkten" van de gemeente Den Helder;


- Voorstel tot het extern laten uitvoeren van werkzaamheden om te komen tot een detailhandelsnota voor de gemeente Den Helder;


- Begrotingswijzigingen nrs 6 en 7;


- Rondvraag.

De vergadering van de gemeenteraad wordt gehouden in het stadhuis aan de Drs F. Bijlweg 20 en begint om 20.00 uur. De stukken die betrekking hebben op de agendapunten kunt u vanaf drie dagen voor de vergadering inzien, op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur inzien bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis. Overigens kunt u uw mening laten horen over onderwerpen die op de raadsagenda staan. Meldt u dit dan even van tevoren bij het bureau Kabinet, telefoon 671409. Ook kunt u tot een half uur voor de vergadering terecht bij een van de bodes in het stadhuis.

Wilt u de vergadering volgen maar bent u niet in de gelegenheid naar het stadhuis te komen? De Lokale Omroep Stichting zendt de bijeenkomst rechtstreeks via de radio uit (kabel FM 89.0 MHz, ether 105.6 MHz).
_________________________________________________________________

laaste verandering: januari 20, 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie