Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VVV-Onderzoek: nieuwe bestuurs- en organisatievorm nodig

Datum nieuwsfeit: 26-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Emmen


Persbericht onderzoek VVV

Onderzoek VVV afgerond
Nieuwe bestuurs- en organisatievorm noodzakelijk

Een veranderingsproces naar een VVV met een nieuw bestuurlijk model en een organisatie met een unitstructuur is het voorstel van onderzoeksbureau Van Leeuwen Management Consultants BV. Dit voorstel wordt gedaan in de eindrapportage "Organisatie en Beleid VVV Emmen", dat vanmorgen aan het college van B en W werd aangeboden.

Volgens het rapport is het veranderingsproces indringend van aard en wordt een andere zienswijze en instelling van de VVV en een andere relatie tussen de gemeente en de VVV vereist. Het proces is er op gericht om te komen tot meerjarensafpraken tussen gemeente en VVV, een VVV-beleidsplan gestoeld op martkverkenning, regionale samenwerking, vergroten van eigen VVV-inkomsten en een continu-proces van markt- en productontwikkeling.
Een brede medewerking en inbreng van de achterban (waaronder het niet-toeristisch bedrijfsleven) en gebruik maken van informatie van het TROP (Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan van het Recreatieschap Drenthe) worden noodzakelijk geacht.

Veranderend toeristisch klimaat

Het veranderingsproces ziet het onderzoeksbureau in perspectief tot een veranderend toeristisch klimaat in Emmen. Nieuwe impulsen aan het dagtoeristisch bezoek, de ontwikkelingen rond Parc Sandur en een optie tot regionale samenwerking kunnen het verblijfstoerisme naar een hoger plan brengen. De organisatie van de VVV in de huidige vorm lijkt niet de meest geëigende vorm om adequaat op deze veranderingen in te kunnen spelen. Er dient bij de VVV meer aandacht te zijn voor de marktontwikkelingen, voor promotie en voor commerciële activiteiten. Er dient bovendien meer aandacht te worden geschonken aan management-informatie, thematisering, regionalisering en samenwerking.

Bestuurlijk model

De verenigingsvorm die de VVV Emmen nu kent lijkt hiervoor niet de meest geëigende rechtsvorm. Voor de vereiste verzakelijking en regiovorming heeft de ANVV zich uitgesproken voor een Stichting als rechtsvorm. Een nieuw bestuurlijk model, met een onafhankelijke bestuur, relatief klein en benoemd op basis van vereiste deskundigheid, zoals bestuurlijke kennis en relaties binnen bedrijfsleven en overheid, marketing, financiën, toerisme en cultuur en regionale inbreng, zou beter toegesneden zijn op de ontwikkelingen die een dynamische stad als Emmen nu eenmaal kenmerkt. Tevens moet worden gestreefd naar vergroting van het draagvlak bij het regionale bedrijfsleven.

Organisatiestructuur

Het voorstel van de onderzoekers is over te gaan naar een unitstructuur met units als informatie en bemiddeling, productontwikkeling en marketing/promotie, evenementen, facilitair bedrijf en directie. Als voordelen voor de dergelijke opzet wordt aangegeven een eenduidige en geïntegreerde organisatie voor alle te verrichten activiteiten, duidelijke herkenbare onderdelen met "eigen" financiële verantwoordingen, eenduidige administratieve organisatie en interne controle, flexibileit voor eventuele samenwerking met bijvoorbeeld ANWB, regio en andere organisaties en een beter inzicht in doelmatigheid en efficiency. Om hier goede invulling aan te kunnen geven dient het management van de VVV versterkt te worden. Het beleid moet volgens het onderzoeksbureau gericht te zijn op het genereren van meer eigen inkomsten, meer sturing en control van de totale organisatie en coaching van alle medewerkers en meer aandacht voor doelmatigheid, efficiency. Dit alles gezien in het licht van een meer regionale ontwikkeling.

Evenementen

De jaarlijkse evenementen worden in de eindrapportage als een voortreffelijk marketing-instrument beschouwd. Voorgesteld wordt om het Evenementenbureau als een aparte unit binnen een nieuw gestructureerde VVV te laten functioneren en niet als aparte stichting of onder de hoede van de gemeente. Doelmatigheid van het Evenementenbureau is te vergroten door zich alleen bezig te houden met advisering en niet met de eigenlijke organisatie van evenementen of de administratieve afhandeling daarvan.

Vormgeven

Het algemeen bestuur van de VVV is op de hoogte gesteld van de inhoud van het rapport. B en W van Emmen gaan met het bestuur van de VVV aan de hand van de bevindingen van de rapportage afspraken maken over hoe een veranderingsproces bij de VVV in gang kan worden gezet. Overleg tussen het algemeen bestuur van de VVV en college van B en W moet er toe leiden dat het veranderingsproces vorm kan krijgen. Het college toont zich bereid om, gezamenlijk maar wel met behoud van ieders verantwoordelijkheid, inspanningen te verrichten om nieuwe wegen in te slaan.


Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend (c)2000 Gemeente Emmen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie