Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA-fractie langs scholen met 'Studiehuiskaravaan'

Datum nieuwsfeit: 26-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Sharon Dijksma over de Tweede Fase in het Voortgezet Onderwijs
26 januari 2000 PvdA

De tien meest gestelde vragen over de Tweede Fase

PvdA-fractie langs scholen met 'Studiehuiskaravaan"

Hoofddoelstelling van de Tweede Fase was en is een verbetering van de aansluiting tussen havo en hbo en die tussen vwo en universiteit. Zo'n verbetering is hard nodig omdat nu teveel mensen die een diploma behalen in het voortgezet onderwijs stranden in het hoger onderwijs. Om dit probleem te ondervangen moet er het nodige veranderen in de kwaliteit en studeerbaarheid van het hoger onderwijs, maar ook op havo en vwo zijn verbeteringen noodzakelijk. Daarom hebben we destijds besloten dat de vrije pakketkeuze moest worden ingeperkt tot een keuze uit vier profielen, de lesstof van alle examenvakken moest worden vernieuwd en er op scholen geleidelijk meer zelfstandige werkvormen zouden moeten komen (het studiehuis). We hebben met die veranderingen welbewust ervoor gekozen dat de programma's voor de bovenbouw van havo en vwo in sommige opzichten zwaarder zouden worden. Niet om per definitie te bereiken dat minder mensen toegang zouden krijgen tot het hoger onderwijs, maar om de mensen die doorstromen naar hbo en universiteit beter toe te rusten voor de kennis en vaardigheden die zij daar nodig hebben.

Toen de Kamer in juni 1997 instemde met de invoering van de Tweede Fase, wisten we allemaal dat we hiermee een grote vernieuwing in het voortgezet onderwijs invoerden en bij grote vernieuwingen kan men niet alle gevolgen tevoren voorzien. Daarom hebben we destijds afgesproken dat wij uitgebreide rapportages zouden ontvangen van het invoeringsproces. Niet omdat we telkens weer de doelstellingen van de Tweede Fase ter discussie zouden willen stellen, maar vooral omdat onbedoelde effecten niet altijd verbeteringen betekenen.

Een kwart van de scholen begon in augustus 1998 met de invoering van de Tweede Fase. De overige scholen begonnen in augustus 1999. We hebben inmiddels een aantal rapportages ontvangen over het invoeringsproces. Bij die rapportages bleek er sprake van een zekere overladenheid van de programma's van verschillende vakken. Die klacht over overladenheid vormde ook de belangrijkste boodschap van de scholierenstaking die op 6 december 1999 in Den Haag zo ongelukkig is verlopen.

Nu mag een goede voorbereiding op het hoger onderwijs betekenen dat leerlingen harder moeten werken voor hun diploma's, maar als leerlingen zich rotwerken voor allerlei opdrachten die eigenlijk opnieuw een vergelijkbare vaardigheid toetsen, schieten we ons doel voorbij. Om die reden heeft de PvdA-fractie gemeend signalen van overladenheid serieus te moeten nemen en te moeten kijken naar mogelijkheden om de studielast door gerichte maatregelen enigszins te verlichten. De overladenheid zou mogen worden aangepast, zonder het niveau te grabbel te gooien.
Punt van afweging was hierbij of er eventueel centrale ingrepen vanuit het ministerie in Zoetermeer zouden moeten komen of dat scholen juist vrijheid zouden moeten krijgen om zelf oplossingen te bedenken. Verschillende organisaties bepleitten dat maatregelen vooral niet vanuit Zoetermeer moesten worden opgelegd, omdat problemen niet overal dezelfde aard en omvang hadden.

Op 14 december 1999 verschenen rapportages van de Onderwijsinspectie, het Procesmanagement Voortgezet Onderwijs en Codename Future. Deze rapportages bevestigden het beeld dat op zich de vernieuwing goed vorm krijgt, maar dat er zich tijdelijk pieken voordoen in de overladenheid. Deze bevindingen rechtvaardigden beslist niet dat we de hele Tweede fase op de helling zouden zetten, maar wel dat er tijdelijke maatregelen zouden komen om de studeerbaarheid van de programma's te verhogen. Op diezelfde dag kwam ook staatssecretaris Adelmund met voorstellen voor zulke tijdelijke maatregelen. Het betrof tijdelijke maatregelen voor drie jaar (voor leerlingen die tot en met augustus 2002 instromen in het vierde jaar van havo en vwo. De voorgestelde maatregelen betroffen:

*beperking van het aantal praktische opdrachten,


*opheffing van de verplichting dat het profielwerkstuk per se betrekking zou moeten hebben op meer dan één vak,


*het nieuwe vak Algemene Natuurwetenschappen zou op havo een keuzevak worden in het vrije deel en op vwo zou het examenprogramma worden beperkt in studielast-uren,


*scholen zouden de mogelijkheid krijgen de studielast voor de tweede moderne vreemde taal in het gemeenschappelijk deel ook aan te wenden voor andere talen en


*bij het nieuwe vak Culturele en Kunstzinnige Vorming 1 zou het aantal en de omvang van de verslagen worden bezien.

In deze voorstellen viel dus niet te lezen dat er vakken vanuit Zoetermeer zouden worden geschrapt. Scholen kregen hiermee mogelijkheden aangereikt om de werkdruk te verlichten. Ik begreep dat de staatssecretaris in informele setting een aantal betrokkenen uit de onderwijsorganisaties heeft geconsulteerd over haar voornemens, niettemin heeft de PvdA-fractie in het debat op 16 december aan de staatssecretaris gevraagd om een draagvlak te verwerven voor de destijds voorliggende voorstellen. Duidelijk was dat het maatregelen betrof die ingrepen mogelijk maakten gedurende een lopend schooljaar en dat scholen zich door de veranderingen overvallen zouden kunnen voelen. Het zou echter onrechtvaardig zijn om een hele lichting leerlingen de dupe te laten worden van een overladenheid waarvan we met ons allen onderkenden dat deze niet zo bedoeld was en daarom zouden scholen zèlf binnen hun mogelijkheden moeten kunnen kijken hoe ze de werkdruk zouden kunnen verlichten.

Op 16 december hebben we in de Kamer gedebatteerd over de maatregelen die staatssecretaris Adelmund voorstelde. De fracties van D66 en de SP stelden drastischer ingrepen voor maar die kregen daarbij geen poot aan de grond. Wel bleken alle fracties in de Kamer met de voorstellen van Adelmund te kunnen instemmen. Daarmee was de zaak snel en helder geregeld, meenden we.

Nadat de Kamer had gesproken en hier het Kerstreces aanbrak ontstond er veel commotie in het land: we zouden zijn overgegaan op paniekvoetbal, we zouden hebben besloten zomaar hele vakken te schrappen en geen enkel idee hebben van wat er werkelijk in het onderwijs leeft. Inhoudelijk waren de bezwaren dat scholen zich wel gedwongen zouden zien om de tijdelijke maatregelen maximaal uit te voeren omdat leerlingen anders zouden overstappen naar de school met het lichtste programma en daarom zouden docenten voor de vakken Algemene Natuurwetenschappen, Frans en Duits overbodig worden. De Algemene Onderwijsbond trof voorbereidingen om de staat een kort geding aan te doen en ook de vereniging van schoolleiders VVO stond op haar achterste benen. In verschillende plaatsen maakten de scholen afspraken om helemaal niets te doen met de decembermaatregelen, met als materieel gevolg dat de overladenheid in volle omvang zou blijven bestaan.

Staatssecretaris Adelmund is vervolgens opnieuw de gesprekken aangegaan met de AOb, VVO en het onderwijsveld in het algemeen. In die tijd heb ik niet altijd alle stappen in de discussie kunnen doorgronden. De Kamer had immers haar positie bepaald. Niettemin zou de AOb via een rechterlijke uitspraak de letter van de maatregel kunnen onderuithalen en zouden de schoolleiders via onderlinge afspraken de geest ervan kunnen teniet doen. Achteraf ben ik nog meer van mening dat het toch belangrijk was er dat met het onderwijsveld overeenstemming werd bereikt.

Lang niet voor alle scholen was de voortdurende onduidelijkheid echter plezierig. Voor een organisatie is duidelijkheid soms belangrijker dan dat het iedereen naar de zin wordt gemaakt. Ik weet dat sommige scholen tussen Kerst en Nieuwjaar plannen hebben gemaakt in het verlengde van de decembermaatregelen, terwijl ze achteraf maar moesten afwachten wat daarvan overeind bleef.

Uiteindelijk heeft staatssecretaris Adelmund overeenstemming bereikt met de onderwijsorganisaties. De belangrijkste verandering wordt nu dat Algemene Natuurwetenschappen, Culturele Kunstzinnige Vorming 1 en het deelvak moderne vreemde taal alsnog algemeen verplichte vakken blijven. Wel krijgen scholen de mogelijkheid om binnen de examenprogramma's voor eigen keuzes te maken: niet alle onderdelen van de examenprogramma's hoeven aan de orde te komen. Het gewicht van praktische opdrachten binnen de vakken wordt teruggebracht, bij de meeste vakken tot 20 %.

Op 26 januari heeft de Kamer zich opnieuw gebogen over de Tweede Fase. Karin Adelmund kwam met een goed verhaal en een heldere uitleg van de hele gang van zaken. Het debat vormde ook een evaluatie van de afgelopen periode, waarbij is aangegeven hoe het in de toekomst beter kan. Namens de PvdA-fractie heb ik ingestemd met het bereikt akkoord en dat deden ook de andere fracties.

Op de valreep bereikten mij nog berichten dat voor het vak informatica het verminderen van de praktische opdrachten wel averechts zou uitpakken en daarover heeft Adelmund nog toegezegd dat zij deze omissie in de uiteindelijke uitwerking van het akkoord zal rechtzetten. Een andere kwestie betrof de onderlinge vergelijkbaarheid diploma's, wanneer scholen op eigen houtje konden schrappen in de examenprogramma's. Terecht wees Adelmund erop dat de onderlinge verschillen in de oude situatie met schoolonderzoeken nog veel groter waren, maar grote verschillen zijn niet wenselijk en zij zal de ontwikkelingen in de gaten houden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er nu voor de scholen, de leerlingen en de docenten duidelijkheid bestaat en hoop dat iedereen nu alle energie kan richten op het vele onderwijsinhoudelijke werk dat hem of haar te doen staat voor de Tweede Fase.

In het debat hebben verschillende woordvoerders ook een poging gedaan tot een analyse met betrekking tot de heftige en emotionele lading waarmee sommige reacties gepaard gingen. Ik denk dat deze voor een deel ook te wijten is aan de meer algemeen gevoelde problemen binnen het voortgezet onderwijs. De druk op docenten en leerlingen is over de hele linie groot en de omstandigheden en randvoorwaarden in het onderwijs om aan die druk een einde te maken zijn niet altijd optimaal te noemen. Veel mensen die werken in het voortgezet onderwijs hebben het gevoel dat het beter zou kunnen. Daarvoor zijn zeker een aantal kwalitatieve impulsen in de vorm van nieuwe investeringen nodig. Die boodschap is bij de PvdA-fractie in volle omvang aangekomen. De komende maanden zal de fractie van de PvdA zich daarover nader beraden en uiteindelijk hopen wij, conform de oproep van onze fractievoorzitter Ad Melkert, met een helder pakket aan voorstellen voor de lange termijn te kunnen komen. Ik hoop daarbij op Uw steun en ideeën te mogen rekenen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...