Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financien: vennootschapsbelasting en pensioenfondsen

Datum nieuwsfeit: 26-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Vennootschapsbelasting. Belastingplicht buitenlandse pensioenfondsen
Besluit van 26 januari 2000, nr. DB99-3511M

Vennootschapsbelasting. Belastingplicht buitenlandse pensioenfonds.

De Plaatsvervangend Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.


1. Inleiding

Op grond van artikel 3 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) zijn in het buitenland gevestigde pensioenfondsen die binnenlands inkomen genieten in beginsel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Artikel 5, onderdeel b van de Wet Vpb stelt onder voorwaarden pensioenfondsen subjectief vrij van heffing van vennootschapsbelasting. Deze subjectieve vrijstelling is in beginsel ook van toepassing op in het buitenland gevestigde pensioenfondsen. Over de reikwijdte van deze bepaling zijn in de praktijk vragen gesteld. Ik heb hierin aanleiding gevonden de toepassing van artikel 5, onderdeel b van de Wet Vpb voor in het buitenland gevestigde pensioenfondsen als volgt te verduidelijken.


2. Vrijstelling

In het buitenland gevestigde pensioenfondsen zijn ingevolge artikel 5, onderdeel b Wet Vpb subjectief vrijgesteld van vennootschapsbelasting indien zij zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezighouden met het verzorgen van uitkeringen krachtens een pensioenregeling of een regeling voor vervroegde uittreding die naar aard en strekking overeenkomt met een Nederlandse pensioenregeling of regeling voor vervroegde uittreding in de zin van de wettelijke bepalingen van de loonbelasting. Of de buitenlandse regeling naar aard en strekking overeenkomt met een Nederlandse regeling is ter beoordeling voorbehouden aan de bevoegde inspecteur. Bij een daartoe strekkend verzoek worden in ieder geval de volgende stukken overgelegd:
1. een verklaring van de bevoegde belastingautoriteit in het buitenland waaruit blijkt dat de buitenlandse regeling een gebruikelijke pensioenregeling is in het land waar het pensioenfonds is gevestigd;


2. een kopie van de betreffende pensioenregeling;

3. een verklaring van de bevoegde belastingautoriteit dat sprake is van een lichaam dat zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezighoudt met het verzorgen van uitkeringen krachtens een pensioenregeling of een regeling voor vervroegde uittreding.
o

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie