Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorlopige jaarcijfers DHV '99: 24% winst bij gelijke omzet

Voorlopige jaarcijfers DHV '99: +24% winst bij gelijke omzet

Amersfoort, 26 januari 2000

De DHV Groep sluit 1999 af met een operationeel resultaat van EUR 13 miljoen. Een stijging van 20% ten opzichte van 1998. Het nettoresultaat steeg met 24% tot EUR 7,7 miljoen. De omzet bleef vrijwel gelijk, mede door het sluiten van de vestigingen in Duitsland. De toegevoegde waarde groeide daarentegen tot EUR 175 miljoen, een stijging van 7% ten opzichte van 1998. Deze stijging komt voort uit autonome groei en in beperkte mate uit overnames. Het eigen vermogen nam met 45% toe tot EUR 32 miljoen.

Ontwikkelingen in 1999
De instroom van nieuwe opdrachten, zowel in Nederland als in het buitenland, is duidelijk toegenomen. De stijging in 1999 werd vooral gerealiseerd door de activiteiten op het gebied van transport en infrastructuur in Nederland en Portugal. 60% van de omzet kwam uit Nederland, 15% uit de rest van Europa en 25% buiten Europa.

Verschuivende grenzen in het publiek-private spectrum
Door een wereldwijde toename van decentralisatie- en privatiseringsprocessen verschuiven de grenzen tussen de publieke en private sector. Op alle werkterreinen van DHV is deze beweging in volle gang. Nieuwe contract- en financieringsvormen wijzigen de rollen van opdrachtgevers en projectpartners. Er is een groeiende behoefte aan procesmanagement en het ontwerp vervult steeds vaker een cruciale rol in de besluitvorming. Deze ontwikkelingen bieden nieuwe kansen voor DHV. Door de ruime ervaring met zowel de publieke als de private sector alsmede de bundeling van kennis op het gebied van engineering en consultancy, wordt DHV steeds vaker ingeschakeld als intermediair en conceptueel ontwerper. Om de positie van de DHV Groep in het publiek-private spectrum te versterken is de dienstverlening van DHV Management Consultants in 1999 uitgebreid met nieuwe producten en diensten. Behalve in Nederland en Portugal is deze groepsactiviteit nu ook in Spanje en Zuid-Afrika van start gegaan.

Uitbreiding strategische allianties en acquisities
In reactie op de toenemende internationalisering heeft de DHV Groep haar strategisch netwerk verder uitgebouwd.
- De samenwerking met Stewart Scott in Zuid-Afrika is verstevigd
- De alliantie met het Britse Halcrow is geïntensiveerd en heeft onder andere geleid tot de oprichting van DHT Rail
- Met een 25% deelneming in The Communities Group in Washington DC heeft DHV toegang gekregen tot US AID-gefinancierde projecten op het gebied van huisvesting en stedelijke ontwikkeling
- Het belang in Elta J.Claas in Nederland is verhoogd van 25% (per 01-01-1999) naar 50% (per 01-01-2000)
- De groep heeft een belang van 85% verworven in het Belgische IRIS. Iris is actief op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer
- Het aandeel van DHV in FBO in Portugal is opgevoerd tot 100%. De naam van de Portugese Holding, met eveneens vestigingen in Spanje, Mozambique en Brazilië, is gewijzigd in DHV SGPS.

Medewerkers
Het aantal medewerkers is gegroeid met ruim 200 tot 3.300. Over 1999 wordt aan winstdelingsregelingen EUR 2,2 miljoen uitgekeerd.De vorig jaar ingevoerde medewerkersparticipatie is een groot succes. Ruim de helft van alle medewerkers in Nederland heeft van de regeling gebruik gemaakt. In 2000 kunnen ook de Portugese medewerkers participeren. De investeringen in Human Resources Management zijn in 1999 uitgebreid. De algemene doelstelling van jaarlijks gemiddeld vijf opleidingsdagen per medewerker, is gerealiseerd. Voortdurende ontwikkeling van professionele vaardigheden en het actief stimuleren van talenten en competenties zijn voor DHV van strategisch belang. In 2000 wordt, in samenwerking met de universiteiten Nijenrode en Stellenbosch (Zuid-Afrika), een Executive Management-programma aangeboden aan managers uit Nederland, Portugal en Zuid-Afrika. Hiermee streeft DHV naar consistentie in management en eenheid in de stijl van leidinggeven.

Vooruitzicht 2000 en verder
Een van de doelstellingen van DHV is om uiterlijk in 2005 een positie in de top 5 van Europese advies- en ingenieursbureaus in het publiek private spectrum te bereiken (gemeten naar toegevoegde waarde en resultaten). Voor het jaar 2000 streeft DHV naar een duidelijke autonome groei in toegevoegde waarde en winst, alsmede naar een sterkere groei door middel van aquisities.In Nederland streeft DHV naar een verdere uitbreiding van de activiteiten in het westen van het land. In Europa ligt de focus op Portugal en op uitbreiding van activiteiten in Polen en Spanje. Voor de langere termijn wordt gedacht aan België en Tsjechië. Buiten Europa concentreert DHV zich vooral op China, India, Indonesië en Brazilië.Met een sterk strategisch netwerk en specifieke aandacht voor geografische spreiding wil DHV de buitenlandse omzet op gelijk niveau brengen met die in Nederland: 50% in Nederland, 25% in de rest van Europa en 25% buiten Europa.

In het oog springende projecten:

Nederland

- Als partner in de projectorganisatie HSL-Zuid is DHV betrokken bij de planvorming, het ontwerp en het contractmanagement van het design & construct contract voor de boortunnel onder het Groene Hart
- De projectorganisatie valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
- De nieuw te bouwen afvalwaterzuivering Harnaschpolder moet totstandkomen via een design, build, finance & operate contract (DBFO). DHV houdt zich bezig met voorbereiding van de plannen, inclusief de milieueffectrapportage.

- D3BN (onderdeel van de DHV Groep) ontwierp samen met Rietveld Architects de Equinox hoogbouw boven de Utrechtse baan in Den Haag.

Internationaal
- Al vanaf 1993 is DHV via Tunnel Engineering Consultants (TEC) betrokken bij het ontwerp en het contractmanagement van de 3,75 km lange afgezonken tunnel in de Øresund link. Deze ruim 16 km lange vaste oeververbinding tussen Denemarken en Zweden wordt medio 2000 voor het spoor- en wegverkeer geopend.
- DHV-deelneming Stewart Scott is via het Bakwena Platinum Corridor Consortium betrokken bij o.a. de financiering, constructie en exploitatie van ca. 380 km lange tolweg in het noordwesten van Zuid-Afrika.
- De activiteiten in China laten een sterke stijging aan verkopen zien, zowel in de publieke als in de private sector. Belangrijke opdrachten zijn o.a. de nieuwe productiefaciliteiten voor Nycomed in Shanghai en Rhein Chemie in Qingdao. DHV is hierbij verantwoordelijk voor de gehele projectscope, van planvorming tot en met uitvoering. Daarnaast ontwerpt DHV een masterplan voor het waterkwaliteitsbeheer van de Huai-rivier en is DHV betrokken bij design, build & finance contracten, gebaseerd op in eigen huis ontwikkelde technologieën, voor diverse waterzuiveringsinstallaties.


Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie