Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 26-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


* update 13.14 uur

woensdag 26 januari 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 26 januari om 10.15 uur.

De Kamer vervolgt het debat over de wet Belastingherziening 2001. Er wordt gesproken over de wijzigingen in de inkomstenbelasting en over bepalingen die noodzakelijk zijn om de belastingherziening op 1 januari 2001 in werking te laten treden (voortzetting van de eerste termijn van de zijde van de Kamer).

Hierna debatteert de Kamer over de wijziging van de Wet algemene regels herindeling (Arhi), de Provinciewet en de Gemeentewet. Het betreft hier een aanpassing van het bij de Eerste Kamer in behandeling zijnde wetsvoorstel waarin de aanvankelijk voorgenomen verruiming van het begrip grenscorrectie ongedaan wordt gemaakt.

Vervolgens spreekt de Kamer over de wijziging van de Tracéwet in verband met de versnelling en vereenvoudiging van procedures die doorlopen moeten worden bij grote (rijks)infrastructurele werken. Het gaat hierbij om het aanpassen van de normaal geldende procedures bij onder meer het wijzigen van geldende bestemmingsplannen of het verkrijgen van vergunningen.
*Dit onderwerp is komen te vervallen.

Ten slotte hervat de Kamer het debat over de wet Belastingherziening 2001. Er wordt gesproken over de wijzigingen in de inkomstenbelasting en over bepalingen die noodzakelijk zijn om de belastingherziening op 1 januari 2001 in werking te laten treden (voortzetting, alleen het antwoord van de regering in eerste termijn).

* Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 tot ca. 11.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over burgemeestersbenoemingen.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.15 tot ca. 12.45 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de voortgang van vernieuwingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 13.00 tot ca. 15.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over onverzekerbare risicos in het kader van de Algemene nabestaandenwet. Een voorbeeld hiervan is dat door de gelijkstelling van ongehuwd samenwonenden met gehuwden, de groep uitkeringsgerechtigde nabestaanden die gaan samenwonen hun uitkering verliezen.

Economische Zaken: 13.30 tot ca. 15.30 uur Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over het actieplan Professioneel Inkopen en Aanbesteden.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 14.30 tot ca. 16.30 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de stand van zaken bij de decentrale huisvesting in het primair en voortgezet onderwijs.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 15.00 tot ca. 17.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de regeling voor afdrachtvermindering bij lage lonen. Deze regeling geeft werkgevers de mogelijkheid om voor iedere werknemer die tot 115% van het wettelijk minimumloon verdient, een bedrag in mindering te brengen op de door de werkgever af te dragen premies.

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
10.15 tot ca. 12.30 uur - Troelstrazaal Agenda: rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van organisaties uit de media over de wijziging van de Mediawet, het Wetboek van Strafrecht en de intrekking van de Wet op de filmvertoningen om jeugdige kijkers beter te beschermen tegen schadelijk audiovisueel beeldmateriaal.
De volgende organisaties nemen deel aan het gesprek: - Nederlandse Filmkeuring;
- Commissariaat voor de Media;
- Europees Media Instituut;
- Nederlands instituut voor Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM);
- Nederlandse Omroep Stichting (NOS); - Vereniging voor Satelliet, Televisie en Radio Programma Aanbieders VESTRA).

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Werkgroep 5e nota Ruimtelijke Ordening: 12.00 uur Klompézaal

Buitenlandse Zaken: 12.00 uur tot ca. 13.00 uur - Thorbeckezaal Agenda: bijeenkomst met de partners van de Nederlandse ambassadeurs in het buitenland die momenteel in Nederland zijn in het kader van de
Ambassadeursconferentie op donderdag 27 januari aanstaande.

Justitie: 14.30 uur Aletta Jacobszaal Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Rijksuitgaven: 17.00 uur van Someren-Downerzaal Agenda: procedure.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 10.00 uur Soumaine Adoum en Djeralar Miankéol, vertegenwoordigers van hulporganisaties uit Tsjaad (Van Someren-Downerzaal).

VOORZITTER

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw J. van Nieuwenhoven, is vanaf 20.30 uur aanwezig bij de Avond van de Nederlandse Poëzie in het Theater aan de Maas in Rotterdam. Tijdens deze avond, in het kader van de Gedichtendag op donderdag 27 januari aanstaande, maakt de Voorzitter de naam bekend van de Dichter des vaderlands. Dit naar aanleiding van een uitgeschreven verkiezing onder het Nederlandse publiek.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie