Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Sociale Zaken onderzoek Wet arbeid mijnbouw Noordzee

Datum nieuwsfeit: 26-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

szw00000.130 brief min szw inzake evaluatie-onderzoek wet arbeid mijn bouw noordzee
Gemaakt: 28-1-2000 tijd: 9:29

3

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 26 jan. 2000

Onderwerp

Evaluatie-onderzoek Wet arbeid mijnbouw Noordzee

Ter kennisneming zend ik u hierbij, mede namens de Ministers van Economische Zaken en van Justitie, het onderzoeksrapport inzake het evaluatie-onderzoek van de Wet arbeid mijnbouw Noordzee. Het betreft een aan de Tweede Kamer bij de totstandkoming van de wet toegezegde evaluatie naar de aanvaarding en doorwerking van de betreffende wettelijke regels in de praktijk van de Nederlandse offshore olie- en gaswinning (vgl. Kamerstukken II, 1991-1992, 22 178, nr. 6, par. 7).

Het onderzoek werd uitgevoerd door het IVA Tilburg (Instituut voor sociaal-weten-

schappelijk beleidsonderzoek en advies), in samenwerking met het Schoordijk instituut (vakgroep Sociaal Recht van de Faculteit der Rechtswetenschappen), verbonden aan de Katholieke Universiteit Brabant.

Het onderzoek werd technisch begeleid door een commissie, waarin naast de betrokken departementen, ook de branche-organisaties in de Nederlandse offshore vertegenwoordigd waren, alsmede het Staatstoezicht op de Mijnen en de arbeidsvoorzieningsorganisatie. Voorts hadden representanten van de betrokken vakbonden zitting in deze begeleidings-commissie.

De begeleidingscommissie heeft naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen een aantal aanbevelingen geformuleerd ten behoeve van een betere naleving en doeltreffender werking van de regels van de Wet arbeid mijnbouw Noordzee. Voorts beveelt de commissie aan een onderzoek te laten verrichten naar oneerlijke concurrentie in de Nederlandse offshore, al dan niet voorafgegaan door een gericht onderzoek naar vermeend ontwijken van sociale verzekerings- en fiscale verplichtingen door offshorewerkgevers. Te uwer kennisneming zijn bedoelde aanbevelingen van de begeleidingscommissie eveneens hierbij gevoegd.

Met betrekking tot de onderzoeksbevindingen merk ik het volgende op. Het onderzoek biedt inzicht in de mate waarin de regels van de Wet arbeid mijnbouw Noordzee in de praktijk van de Nederlandse offshore worden nageleefd. Helaas moet daarbij worden geconstateerd, dat het onderzoek plaatsvond in een periode dat de bedrijvigheid in de olie- en gaswinning in de Nederlandse offshore aanmerkelijk was verminderd ten opzichte van de voorafgaande periode. Voorts vormde het internationale karakter van de bedrijvigheid een factor die het onderzoek bemoeilijkte. Een en ander heeft onmiskenbaar zijn neerslag gehad op de onderzoeksresultaten in die zin, dat weliswaar een beeld is verkregen van de situatie in de offshore, maar dat niet zeker is of dat beeld een zuivere weergave van de werkelijkheid is. Voorzichtigheid is dan ook geboden met de uit het onderzoek te trekken conclusies, aangezien het niet uitgesloten kan worden, dat het onderzoeksrapport een rooskleuriger beeld geeft dan de werkelijke situatie.

In het onderzoek is in zijn algemeenheid geconstateerd, dat de Wet arbeid mijnbouw Noordzee in de offshoresector redelijk bekend is en over het algemeen goed lijkt te worden nageleefd. Voor zover er sprake is van niet-naleving van de wettelijke regels komt dit naar verhouding vaker voor bij buitenlandse dan bij Nederlandse offshore-ondernemingen. Daarbij blijkt het dan vooral te gaan om (sub)contractors en detacheringsbedrijven en meestal niet om mijnbouwondernemingen. Voorts blijkt de wet minder goed te worden nageleefd ten aanzien van werknemers op de tijdelijke boorplatforms.

Geconstateerde knelpunten in de arbeidsverhouding van met name buitenlandse werknemers hebben meestal betrekking op de niet-naleving door de werkgever van bepaalde wettelijke verplichtingen ingevolge de Wet arbeid mijnbouw Noordzee, t.w.: doorbetaling van 70% loon bij ziekte, verzekering tegen ziektekosten en betaling van tenminste het wettelijk minimum loon en de minimum vakantietoeslag.

Onverlet hetgeen hiervoor in zijn algemeenheid is opgemerkt over het gebrek aan naleving van de wet door buitenlandse ondernemingen is in het onderzoek geconstateerd, dat offshorewerknemers veelal een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben. Voor een ruime meerderheid van de offshorewerknemers is daarin gekozen voor toepassing van het Nederlandse recht. Buitenlandse ondernemingen, zonder vestiging in Nederland, blijken echter veelal te kiezen voor vreemd recht, alsook voor een bevoegde rechter in een ander land. Van belang hierbij is, dat ingevolge de Wet arbeid mijnbouw Noordzee in die gevallen de dwingende regels van het Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht op de betreffende arbeidsverhouding van toepassing zijn. Ook de rechter te Alkmaar is altijd bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst van de offshorewerknemer. Voorts is de Regionaal Directeur van de
Arbeidsvoorzienings-organisatie krachtens de wet bevoegd om ontslagen in de Nederlandse offshore preventief te toetsen. Het onderzoek laat in dit verband echter zien, dat in de onderzoeksperiode op genoemde instanties slechts in beperkte mate een beroep werd gedaan.

Een andere belangrijke constatering uit het onderzoek tenslotte is, dat slechts een kleine minderheid van de offshorewerknemers werkzaam is onder een CAO. Er bestaan in de offshoresector (nog) geen specifieke CAO's voor offshorewerknemers. Wel zijn er enkele CAO's w.o. de Metaal-CAO, die specifieke bepalingen bevatten voor offshorewerknemers.

In het buitenland gevestigde offshorewerkgevers hebben veelal geen CAO, hetgeen wellicht een verklaring is voor de geconstateerde mindere arbeidsvoorwaarden van de betreffende werknemers.

Over de naar aanleiding van het onderzoek te nemen beleidsmaatregelen heb ik mij nog geen oordeel gevormd. Ik acht het van belang eerst het oordeel van de centrale werknemers- en werkgeversorganisaties te vernemen over de aanbevelingen van de begeleidings-commissie. Ik heb de aanbevelingen hiertoe inmiddels aan de Stichting van de Arbeid gezonden met het verzoek om een reactie hierop. Na ontvangst van de gevraagde reactie zal ik mij, samen met mijn medebetrokken ambtgenoten, een oordeel vormen over de noodzaak en wenselijkheid van de aanbevolen maatregelen.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(mr. K.G. de Vries)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...