Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ctsv: Poortwachtersfunctie WAO komt niet uit de verf

Datum nieuwsfeit: 27-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CTSV

Ctsv: Poortwachtersfunctie WAO komt niet uit de verf

Ctsv: Poortwachtersfunctie WAO komt niet uit de verf

Het College van Toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) heeft onderzoek gedaan naar de controlerende rol van uitvoerders van de WAO, bij de uitvoering van de zogeheten poortwachtersfunctie. De organisaties die de sociale verzekeringen uitvoeren (uitvoeringsinstellingen), hebben onvoldoende mogelijkheden om toe te zien op de inspanningen die bedrijven en hun arbodiensten plegen om zieke werknemers weer zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Dit komt ondermeer door onduidelijkheid over verantwoordelijkheden tussen uitvoeringsinstellingen en arbodiensten. Beide instanties moeten ervoor zorgen dat mensen weer snel aan het werk gaan en voorkomen dat iemand onnodig in de WAO terecht komt.

Taak van uitvoeringsinstellingen

Sinds de veranderingen in de Ziektewet vanaf 1994, zijn bedrijven verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding van en verzuimcontrole op werknemers gedurende het eerste ziektejaar. De uitvoeringsinstellingen (Gak, Cadans, USZO, Sfb en Guo) gaan na of bedrijven en hun arbodiensten zich op dit punt voldoende inspannen, zodat zieke werknemers, zodra dit mogelijk is, het werk hervatten. Ook kunnen uitvoeringsinstellingen de werkgever met raad en daad terzijde staan.

Uit het onderzoek blijkt dat uitvoeringsinstellingen in het eerste ziektejaar nauwelijks betrokken zijn bij de reïntegratie. Uitvoeringsinstellingen geven in die fase zelden advies over reïntegratie. Ook is er geen sprake van een vroegtijdige overname van de verzuimbegeleiding door de uitvoeringsinstelling bij die werknemers die waarschijnlijk niet meer bij hun eigen werkgever aan de slag kunnen. De rol van de uitvoeringsinstellingen beperkt zich voornamelijk tot het uitdelen van boetes wanneer bedrijven niet tijdig een reïntegratieplan inleveren. Daarmee wordt de rol van de uitvoeringsinstelling verengd tot een administratieve aangelegenheid. Door het gebrek aan inhoudelijke toetsing blijft onzichtbaar in hoeverre bedrijven en hun arbodiensten hun verantwoordelijkheid voor reïntegratie vormgeven.

Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden

De reden voor de gebrekkige controle is een verschil van mening tussen de arbodiensten van bedrijven en uitvoeringsinstellingen over wie waarvoor precies verantwoordelijk is. Waar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor reïntegratie van zieke werknemers had moeten ontstaan, blijkt in de praktijk sprake van scheiding der geesten. De toezichthouder wijst in dit verband op de verschillende organisatiedoelen en -belangen van betrokkenen. De verschillende professionele uitvoerders stemmen hun activiteiten niet op elkaar af. Hierdoor onstaat een breuk in het reïntegratieproces en loopt de werknemer een grotere kans om in de WAO te belanden.

Vervolgstappen

Op dit moment is de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezig met nieuwe regelgeving voor de controle tijdens het eerste ziektejaar. Het Ctsv heeft de resultaten van dit onderzoek naar de poortwachtersfunctie WAO onder de aandacht gebracht van de staatssecretaris, zodat hij de uitkomsten kan betrekken bij zijn overwegingen.

Het Ctsv zal er bij de uitvoering van de nieuwe regels op toezien dat het aan het werk helpen van mensen prioriteit heeft en dat de uitvoering van de nieuwe maatregelen niet leidt tot vooral administratieve handelingen.

Inlichtingen:
Afdeling Communicatie
Postbus 100
2700 AC ZOETERMEER

Contactpersonen:
E. Breeman, tel. (079) 329 16 33
drs. L. Hulshof, tel. (079) 329 18 08
drs. D. Meiners, tel. (079) 329 18 13
M.M. Moerer-van der Drift, tel. (079) 329 18 92

datum 27 januari 2000 Persbericht

nummer 2000-01


----------------------------------------------------------------------


----

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie