Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 27-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

donderdag 27 januari 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 27 januari om 10.15 uur.

De Tweede Kamer rondt het debat af over de wet belastingherziening

1 januari 2001 in werking te laten treden (te beginnen met de voortzetting van het antwoord van de regering in eerste terrmijn).


* Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Justitie:10.00 tot ca. 12.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over:
-het nakomen van toezeggingen die gedaan zijn tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot opheffing van het bordeelverbod;

-de toepasselijkheid van de Wet arbeid vreemdelingen op het prostitutiebedrijf;

-de inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot opheffing van het bordeelverbod op 1 oktober 2000.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:10.15 tot ca. 11.45 uur

Thorbeckezaal


Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over boetebedragen in de arbo-wetgeving.

Defensie: 11.00 tot ca. 13.00 uur - Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van Hoof (Defensie) over de vervanging van de verouderde verkenningsvoertuigen van de Koninklijke landmacht door een nieuw, te ontwikkelen licht verkennings- en bewakingsvoertuig.

Buitenlandse Zaken: 12.45 tot ca. 14.45 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over de reis van minister Van Aartsen naar Indonesië van 17 tot en met 19 januari jongstleden en over de levering van radarapparatuur van het bedrijf Hollandse Signaal Apparaten (HSA) aan Indonesië.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zakenen Verkeer en Waterstaat: 14.00 tot ca. 16.00 uur - Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over het luchtvaartprotocol met de Nederlandse Antillen.

Justitie:14.00 tot ca. 16.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Cohen (Justitie) over verschillende onderwerpen met betrekking tot het asielbeleid. Er wordt onder meer gesproken over de wet voorkoming schijnhuwelijken en over het terugkeerbeleid.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:16.00 tot ca. 17.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de vangstbeperking voor de palingvisserij.

Defensieen Justitie:16.00 tot ca. 18.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers De Grave (Defensie) en Korthals (Justitie) over:

-het rapport inzake de opsporingsfunctie van de Koninklijke Marechaussee in de uitoefening van de militaire politietaak;

-het beleidsplan Koninklijke Marechaussee. Dit plan vormt de aanzet voor de te nemen maatregelen in het defensieplannings- en begrotingsproces.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken:09.15 tot ca. 10.00 uur - Regentenkamer
Agenda: gesprek met de nieuw benoemde Nederlandse ambassadeur te Beiroet, mr. J.P. Kleiweg de Zwaan.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:10.00 uur - Klompézaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Europese Zaken, Economische Zakenen Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 12.00 uur - Thorbeckezaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Buitenlandse Zaken:12.15 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: procedure.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken:13.45 uur - Klompézaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:14.00 tot ca. 16.00 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: briefing door ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over:
-het identificatie- en registratiesysteem (I&R);
-mond- en klauwzeer;

-het diergezondheidsfonds;

-de vleeskeuring van levende dieren en grote grazers in de Oostvaardersplassen.

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voorLandbouw, Natuurbeheer en Visserijneemt samen met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) om 13.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de stichting Pro-Bos. De stichting zal daarbij het naslagwerk Nederlands bos in beeld en een cd-rom over bosstatistiek aanbieden (hal Plein 2).

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zakenontvangen vanaf 10.00 uur een delegatie van vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap (Suze Groenewegzaal).

Leden van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen spreken vanaf 15.00 uur met vertegenwoordigers van Het Conciërge Comité over de gevolgen van diverse (onderwijskundige) veranderingen voor de functie van de conciërge (Suze Groenewegzaal).

AMBASSADEURSCONFERENTIE

In het kader van de jaarlijkse ambassadeursconferentie discussiëren Nederlandse ambassadeurs, consuls-generaal en permanente vertegenwoordigers vanaf 15.00 uur met leden van de vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en Europese Zaken over europees beleid, nieuwe landenbeleid ten aanzien van ontwikkelings- samenwerking, veiligheidsbeleid en consulaire problematiek (Oude Zaal).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie