Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LAD werkt aan uniforme rechtspositie Agiko

Datum nieuwsfeit: 27-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

LAD werkt aan uniforme rechtspositie Agiko

LAD-bericht van 27 januari 2000

In 1995 riep de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO een subsidieprogramma voor Agiko's in het leven. Deze financiële ondersteuning van Assistent-geneeskundigen in opleiding tot klinisch onderzoeker (Agiko) geeft de arts in opleiding gelegenheid de klinische onderzoeksopleiding te verlengen om aanvullend wetenschappelijk (promotie-)onderzoek te doen. Het subsidieprogramma heeft sindsdien een groeiend aantal Agiko's tot gevolg. NWO heeft de LAD onlangs gevraagd een voortrekkersrol te vervullen bij het totstandbrengen van een uniforme rechtspositie voor de Agiko.

Het Agiko-subsidieprogramma richt zich op talentvolle artsen in opleiding tot klinisch specialist, huisarts of sociaal-geneeskundige. Het programma biedt artsen in opleiding dus ondersteuning. In Nederland werd indertijd relatief weinig klinisch patiëntgebonden onderzoek gedaan. Dit werd als een tekortkoming in de opleiding tot specialist beschouwd. Het subsidieprogramma werd daarom opgezet als stimulans.

Randvoorwaarden en procedures
Eind 1996 werd de eerste regelgeving voor het Agiko-schap opgesteld met als doel de gecombineerde onderzoeks- en opleidingsconstructie in goede banen te leiden. Dit werd goedgekeurd door de minister van VWS. De zogenoemde "Rand-
voorwaarden en procedures voor de Agiko" werden afgeleid uit de evaluatie van de ervaringen met het Agiko-systeem (Arts Assistent nr. 4, 1996 "Agiko en SRC").

Hierin is bepaald dat:

- de duur van de opleiding met maximaal drie jaar mag worden verlengd;


- perioden van onderzoek moeten worden afgewisseld met perioden van opleiding;

- tijdens de onderzoeksperiode een nauwe relatie met de opleiding moet blijven bestaan;

- voor het onderzoeksproject en tijdsplanning de goedkeuring nodig is van opleider, onderzoeksbegeleider, subsidiërende instantie en de Medisch Specialisten Registratie Commissie, MSRC.

Geldstroom
Regelmatig bekijkt en beoordeelt de MSRC opleidingsschema's van Agio's en Agiko's. Hoewel de MSRC positief tegenover het Agiko-schap staat, ziet zij de lange duur van de opleiding als nadeel. De totale onderzoeks- en opleidingsperiode van de Agiko wordt namelijk verlengd tot zes à negen jaar, afhankelijk van het specialisme.

De financiering van de Agiko-constructie vindt plaats door middel van een zogenaamde eerste en tweede geldstroom. Hierbij voorziet het academisch ziekenhuis (of andere betrokken opleidingsinstanties) in de kosten van de drie- tot zesjarige opleidingsplaats en de medische faculteit (of de betrokken onderzoeksafdeling) financiert drie jaar aanstelling op AIO-niveau. Dat laatste vindt de LAD overigens onaanvaardbaar laag. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO voorziet in het aanvullende bedrag dat nodig is voor een doorlopende inschaling en salariëring van de Agiko gedurende de gehele onderzoeks- en opleidingsperiode. NWO stelt daarbij de voorwaarde dat een Agiko gedurende de gehele periode van opleiding en onderzoek wordt aangesteld bij het
(academisch) ziekenhuis op het niveau van een assistent-geneeskundige in opleiding.

Onduidelijke rechtspositie
Het NWO verwacht dat de groei van het aantal Agiko's de komende jaren gestaag doorzet, met gemiddeld zo'n 20 per jaar. De meeste Agiko's zijn op dit moment in dienst van een academische instelling. Door het ontbreken van een formele regeling wijken instellingen en/of afdelingen regelmatig om financiële redenen af van de gangbare Agiko-constructie. Hierdoor hebben de betrokken artsen in opleiding onvoldoende zekerheid. Daarnaast ontstaat er een groeiend aantal vormen waarin de aanstelling van Agiko's geregeld is. NWO krijgt daarover in toenemende mate vragen en verwacht nog meer vragen als deze opleidingsvariant ook wordt toegepast op andere specialismen als huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde. Binnen deze specialismen worden dikwijls andere salarisschalen gehanteerd dan in de academische ziekenhuizen. De vraag is dan hoe andere instellingen in dergelijke gevallen met de Agiko-aanstelling omgaan. Ten slotte worden ook buiten de NWO om in toenemende mate Agiko-opleidingen gerealiseerd, bijvoorbeeld via een derde geldstroom, zoals sponsoring door een farmaceutisch bedrijf.

Uniforme landelijke regeling
Door bovenstaande ontwikkelingen is er inmiddels grote behoefte aan een uniforme landelijke regeling voor de inschaling, salariëring en rechtspositie van Agiko's. NWO
heeft de LAD dan ook gevraagd hierbij een voortrekkersrol te vervullen. Natuurlijk heeft de LAD hierin toegestemd. Besloten is te overleggen over de mogelijkheden voor een rechtspositie. Op gezette tijden zal de LAD haar achterban informeren over de voortgang van deze activiteiten.

Ga naar : Nieuwspagina van de LAD
Volgend artikel : Overname uitgesteld: nieuwe CAO AMG

© copyright LAD 2000 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie