Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsberichten gemeente Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 27-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Raadsvergadering van 27 januari 2000

Een miljoen voor school in Gölcük
De Gemeenteraad heeft fl. 1 miljoen beschikbaar gesteld als steun voor de bouw van een nieuwe basisschool in Gölcük in Turkije. De gemeente had deze steun al eerder aangekondigd, maar een besluit van de Gemeenteraad is nodig om dit voornemen te formaliseren. Gölcük is bij de aardbeving in augustus 1999 zwaar getroffen. Er zijn onder meer drie scholen volledig verwoest. De SP stemde tegen het voorstel omdat de partij vond dat de subsidie elders vandaan zou moeten komen.

Drie ton voor Recycle IT
De Gemeenteraad heeft fl. 300.000,- beschikbaar gesteld als bijdrage aan de exploitatie van het project Recycle IT BV. Recycle IT is in april 1999 opgericht om sloop en recycling van computers mogelijk te maken. Multibedrijven Rotterdam is voor 50% deelnemer in dit project, de Stichting Computerondersteuning Rotterdam (SCR) voor de andere 50%. Beide partijen brengen hun eigen kennis en deskundigheid in, het scheppen van werk voor mensen met een arbeidshandicap en de contacten met marktpartijen.

Rotterdam lid Deltametropool
De Gemeente Rotterdam heeft zich formeel, via een raadsbesluit, aangemeld als lid van de Vereniging Deltrametropool i.o. Rotterdam is één van de initiatiefnemers voor Deltrametropool, met Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Doel is het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de verdere verstedelijking in West-Nederland. Inmiddels hebben de gemeenten Almere, Delft, Dordrecht, Haarlem, Haarlemmermeer, Leiden, Zaanstad en Zoetermeer zich aangesloten bij het initiatief. Ook organisaties zoals Kamers van Koophandels, hoogheemraadschappen, werkgeversorganisaties etc.etc. hebben interesse getoond in samenwerking in Deltrametropool.

Plan Delfshaven en Feijenoord samengevoegd voor Europese steun De Gemeenteraad heeft de plannen voor sociale en economische verbetering van Delfshaven en Feijenoord, die in aanmerking komen voor geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, samengevoegd. Voor deze gebieden is fl. 76 miljoen Europees geld beschikbaar. Voorwaarde is dat Nederland bij de Europese Commissie één zogenaamd nationaal 'Enkelvoudig Programmeringsdocument' indient, waarin alle plannen uit het land zijn opgenomen. Het Rotterdamse plan wordt daar onderdeel van.

Particuliere woningverbetering in wijkaanpak
Alleen woningen die door de gemeente in een bepaald wijkaanpakgebied zijn aangewezen, komen vanaf dit jaar in aanmerking voor subsidie particuliere woningverbetering. De Gemeenteraad heeft de verordening hiervoor vastgesteld. Met deze zogenaamde actieve particuliere woningverbetering wordt een betere afstemming met het wijkaanpak-beleid bereikt. De passieve woningverbetering, waarbij woningeigenaren zelf het initiatief moeten nemen om subsidie aan te vragen, is met ingang van 1 januari 2000 afgeschaft. Voor reeds toegewezen projecten woningverbetering is voor de periode 2000 - 2004 fl. 50 miljoen beschikbaar. Het aanwijzen van actieve projecten gebeurt door de Gemeenteraad in overleg met deelgemeenten en stuurgroepen in de wijkaanpakgebieden. De subsidiepercentages varieren van 55% (eigenaar-bewoner) tot 65% (eigenaar-verhuurders) van de verbeterkosten.

Finale afreking INTAR
Bij de overdracht in 1998 van drie Roteb-onderdelen naar de AVR, resultaat van INTAR (integratie Roteb en AVR-bedrijven) was het niet mogelijk exact te bepalen hoe de financiële stand van zaken was. In de toen gesloten overeenkomst zaten onzekerheden. De Gemeente heeft zich toen bereid verklaard de AVR financieel tegemoet te komen op het moment dat er bepaalde afwijkingen van de verwachte bedrijfsresultaten zouden zijn. De AVR heeft van deze garantie gebruikgemaakt en een claim bij de gemeente ingediend. Na onderhandelingen is de claim vastgesteld op fl. 46 miljoen gulden onder gelijktijdige verhoging van de dividenduitkering aan de gemeente van fl. 3 miljoen per 1 januari van dit jaar. De Gemeenteraad is met deze uitkomst van de onderhandelingen akkoord gegaan en heeft de begroting 2000 hiervoor gewijzigd.

Cultuurscouts in Wijkaanpak
De Gemeenteraad heeft na uitvoerige discussie het initiatiefvoorstel van GroenLinks raadslid V.A. Daal ter stimulering van een breed cultuurbeleid aangenomen. De indiener kwam zelf met enige amendementen. Er komt een projectleider voor de oprichting van een onafhankelijke stichting, die nauw gaat samenwerken met de kunstinstelligen. In de Wijkaanpakgebieden komen cultuurscouts, die culturele initiatieven moeten opsporen en moeten bevorderen dat ze ook worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er cultuurmakelaars, betrokken Rotterdammers met een groot netwerk, die in staat zijn deuren te openen. De cultuurscouts werken in de wijken zelf. Uitgangspunt is dat er in wijken bij verschillende bevolkingsgroepen een grote variatie aan culturele uitingen bestaat, die tot nu toe niet of te weinig is opgemerkt. De recente praktijk van de tijdelijke cultuurscout in Delfshaven, die daar ruim een jaar werkt, bevestigt dit uitgangspunt. De scouts kunnen talenten opsporen voor kunstbeoefening en voorwaarden scheppen voor de verdere ontwikkeling van deze talenten. Voor het project heeft de Gemeenteraad twee ton beschikbaar gesteld. Het voorstel voor een Cultuurbank werd geschrapt, na de toezegging van het College dat er snel overleg komt over de mogelijke inbreng van particulieren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie