Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord EZ op vragen over privatiseren Martinihal Groningen

Datum nieuwsfeit: 28-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken - Persbericht 019 Datum: 28-01-2000

PRIVATISERING MARTINIHAL GRONINGEN

Het lid van de Tweede Kamer Marijnissen (SP) heeft aan de Staatssecretaris van Economische Zaken op 28 december 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Kent u de brief van 2 november 1999 van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) aan het College van B&W van de gemeente Groningen over de functieversterking van de Martinihal?*

2 Wat is uw opvatting over het feit dat een subsidie wordt toegekend onder voorwaarde dat de Martinihal dient te worden geprivatiseerd?

3 Vindt u het niet merkwaardig dat met behulp van een subsidie een privatisering wordt afgedwongen?

4 Kunt u aangeven wie deze constructie heeft bedacht? Is dat de commissie EZ van het SNN, uw ministerie of de EU?

5 Is het gebruikelijk dat via subsidie privatisering wordt afgedwongen? Zo nee, waarom is hier dan wel voor deze constructie gekozen?

6 Bent u bereid de eis tot privatisering ongedaan te maken indien blijkt dat de functieversterking van de Martinihal ook zonder privatisering kan worden gerealiseerd?


* Brief d.d. 2 november 1999 bijgevoegd.

De staatssecretaris van Economische Zaken, drs. G. Ybema, heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 Ja. Het is een brief van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), dat binnen de door het Ministerie van Economische Zaken gestelde voorwaarden de bevoegdheid heeft zelfstandig te beslissen over toekenning van ISP-bijdragen aan projecten. Overigens leert navraag dat de omschrijving van het doel van het project in de brief van 2 november 1999 in die zin onjuist is weergegeven dat het woord "grootschalige" moet worden geschrapt. Dit conform de doelomschrijving in de brief met betrekking tot de toekenning van een bijdrage uit het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO). SNN stuurt terzake een brief na. De subsidie is conform de voorwaarden van het EFRO- en ISP-beleidskader verstrekt. Deze subsidie is bedoeld voor versterking van de beurs- en congresfunctie in Groningen.

2 en 3 De bepaling is de weergave van een afspraak tussen het SNN en de subsidie- ontvanger. Het komt wel vaker voor dat bij subsidies waarbij overheden ontvangende partij zijn, aanvullende afspraken worden gemaakt. Ik begrijp dat aan de gemaakte afspraak mededingingspolitieke redenen ten grondslag liggend, die ik onderschrijf.

4 Ja. De afspraak over privatisering is gemaakt zowel met betrekking tot de toekenning van een ISP-bijdrage als met betrekking tot verlening van een bijdrage uit het EFRO. Besluitvorming over de ISP-subsidie is gevolgd op de besluitvorming over de EFRO-toekenning. Het EFRO-besluit is genomen met unanieme instemming van de stuurgroep, waarin het Ministerie van Economische Zaken is vertegenwoordigd. De stuurgroep heeft ter finale besluitvorming het toekenningsbesluit voorgedragen aan de provincies Groningen en Drenthe. De beide provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het Europese doelstelling 2 programma in welk kader de EFRO-bijdrage is toegekend. De toekenningsbrief inzake EFRO is eveneens gedateerd op 2 november 1999.

5 en 6 Zoals aangegeven in mijn antwoorden op vragen 2, 3 en 4 betreft het hier een afspraak tussen partijen, waar ik verder niet in wil treden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie