Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW over allochtoon onderwijspersoneel

Datum nieuwsfeit: 31-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


23328000.063 brief sts ocw allochtoon onderwijspersoneel
Gemaakt: 8-2-2000 tijd: 15:14


3


23328 Arbeidsmarktbeleid onderwijs

Nr. 63 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 31januari 2000

Met deze brief kom ik de toezegging na die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft gedaan tijdens het vragenuur van 7 december jongstleden inzake het plan van aanpak `Meer allochtoon onderwijspersoneel'. In mijn brief houd ik de drie hoofdlijnen aan die ik over dit beleidsonderwerp tijdens het nota-overleg van 31 mei 1999 over het lerarenbeleid aan de Kamer heb voorgelegd. Voor enkele elementen van het onderstaande geldt dat ik de Kamer daarvan reeds mondeling in kennis heb gesteld tijdens het algemeen overleg over intercultureel onderwijs (24 november 1999) en tijdens dat over het lerarenbeleid (8 december 1999).

Vergroting van de vraag

Sociale partners in de onderwijssector hebben mijn uitnodiging opgepakt om nieuwe initiatieven te nemen. Zij laten daarmee zien dat het streven om etnische minderheden evenredig vertegenwoordigd te doen zijn in onderwijsinstellingen primair een onderdeel behoort te zijn van het personeelsbeleid van scholen. Zoals initiatieven op dit terrein in andere sectoren dan die van onderwijs door verwante departementen worden ondersteund, zo is dat ook het geval bij initiatieven van de werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Eind april van het vorig jaar heeft het SBO het door mij opgestelde plan van aanpak uitgewerkt in een aangescherpt projectplan en ook uit eigen middelen een budget geoormerkt. In juli heb ik het SBO formeel bericht in te stemmen met de voorgestelde activiteiten en toegezegd financiële middelen beschikbaar te stellen. De desbetreffende documenten treft u bijgaand aan1).

Het SBO is thans volop doende met de voorbereiding en uitvoering van acties. Daarbij gaat het onder meer om:

? Pilots in de vier grote steden rond toegespitste lokale voorlichting over de opleiding tot leraar aan havo-vwo- scholieren en mbo-ers, aan ouders en andere voor deze jongeren invloedrijke personen, in samenwerking met het Expertisecentrum Allochtonen Hoger Onderwijs (ECHO).


- Lokale werkbijeenkomsten voor directies en personeel van scholen om hen te helpen en te ondersteunen bij het vorm geven aan hun eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot werving, selectie, aanname en begeleiding van allochtoon personeel.


- Het doen produceren van handreikingen voor schoolbestuurders en schooldirecties om te komen tot intercultureel personeelsbeleid.


- Het verrichten van nader detail-onderzoek, zoals bijvoorbeeld screening van bestanden van hoger opgeleide werkzoekende allochtonen bij Arbeidsvoorziening.

In het kader van verbreding van draagvlak heeft het SBO op landelijk niveau samenwerking gezocht en gevonden met organisaties van en voor etnische minderheden. In een klankbordgroep, die advies en commentaar geeft op voorgenomen acties en plannen, zijn deskundigen afkomstig uit deze organisaties opgenomen. Op het lokale niveau wordt voor de opzet en uitvoering van lokale activiteiten zoveel mogelijk samenwerking gezocht met de aldaar functionerende organisaties om een gezamenlijk optrekken met schoolbesturen en lerarenopleidingen te realiseren.

Vergroting van het aanbod

Dit wordt nagestreefd door verschillende, elkaar versterkende activiteiten. In de convenanten personeelsvoorziening die voor het primair onderwijs, voor het voortgezet onderwijs en voor de sector bve zijn gesloten is het vraagstuk van meer allochtone leraren een aandachtspunt. De desbetreffende regiegroepen voor personeelsvoorziening dragen zorg voor opzet en aansturing van concrete activiteiten. Voorts is dit aandachtspunt ingebouwd in de landelijke acties voor werving van jongeren voor het leraarsberoep: de pabo-campagne en de campagne `leraar; elke dag anders'. Daarnaast bevorderen activiteiten van ECHO de instroom van allochtone jongeren bij instellingen van hoger onderwijs, waaronder ook opleidingen tot leraar. Deze laatsten dragen bij aan vergroting van het aanbod door aangepaste opleidingsprogramma's: verkorte opleidingen en specifieke scholing. Daarbij is te denken aan de scholingsactiviteiten voor leraren onderwijs in allochtone levende talen (oalt), zoals de projecten verkorte opleiding allochtone leraren (voal) in Den Haag en Utrecht.

Onderzoek

De motieven van allochtone jongeren om iets anders te kiezen dan de lerarenopleiding als vervolgopleiding verschillen niet essentieel van die van autochtone jongeren. Dat blijkt uit de onderzoeksrapporten `Leraren in de 21e eeuw' (B&A Groep, september 1998) en `Na(ar) de lerarenopleiding' (ROA-Onderwijsmonitor, september 1999).

Het imago dat beide groepen leerlingen hebben van het leraarsberoep verschilt gradueel. Voor autochtone leerlingen komt het leraarsberoep sterker overeen met hun idee van het ideale beroep dan bij allochtone leerlingen.

Een recente peiling van bureau Regioplan (september 1999) laat zien dat de ondervertegenwoordiging van allochtonen in het onderwijs vooral een gevolg is van twee factoren die nauw met elkaar samenhangen. De eerste betreft het feit dat in het onderwijssysteem sprake is van een specifieke functiestructuur: veel functies waarvoor een hogere opleiding vereist is. De tweede betreft het gegeven dat over de gehele arbeidsmarkt sprake is van een te klein aantal hoger opgeleide allochtonen. Het door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgestelde landelijk evenredigheidscijfer voor hoger opgeleide allochtonen is voor het jaar 1997 2% en voor 1998 3%. De peiling van Regioplan geeft aan dat in het schooljaar 1998-1999 het percentage allochtone leraren in het primair onderwijs landelijk 1,9% bedraagt en in het voortgezet onderwijs 1,6%. Er blijven dus inspanningen nodig om vraag en aanbod van allochtoon onderwijspersoneel te vergroten en om op de arbeidsmarkt het aantal hoger opgeleide allochtonen te vergroten. Wat dit laatste betreft zijn de signalen gunstig, zoals blijkt uit de Rapportage Minderheden 1999 (pagina 151): De doorstroming van jongeren uit de minderheden naar de hoogste sporten van de onderwijsladder verloopt opmerkelijk voorspoedig. Rekening houdend met het gegeven dat het merendeel van de ouders van deze jongeren vrijwel geen opleiding heeft genoten, is er al binnen één generatie sprake van een zeer grote opwaartse onderwijsmobiliteit, in ieder geval onder de Turkse en Marokkaanse bevolking.

Afsluitend merk ik op dat niet op korte termijn verwacht kan worden dat sprake zal zijn van een aanzienlijke toename van allochtonen in onderwijsfuncties. Het gaat er op dit moment om een diversiteit van wegen te construeren en al datgene te doen waarlangs die toename uiteindelijk is te realiseren. De rapportage over de voortgang hiervan zal ik onderdeel laten zijn van de periodieke voortgangsrapportage over het lerarenbeleid.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K.Y.I.J. Adelmund


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...