Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe publicatie Allochtonen in Nederland 1999 van het CBS

Datum nieuwsfeit: 31-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CBS


CBS: Mededeling Allochtonen in Nederland

In de nieuwe publicatie Allochtonen in Nederland 1999 van het CBS wordt vooral aandacht besteed aan de situatie van mensen in Nederland van niet-westerse herkomst. Dat zijn mensen van wie ten minste één van de ouders is geboren in Afrika, Azië (exclusief Japan en het voormalig Nederlands Indië of Indonesië), Latijns Amerika en Turkije. Zij vormen globaal gezien de doelgroepen van het integratiebeleid van de overheid. Uit de publicatie blijkt dat de groep niet-westerse allochtonen sneller groeit dan de groep autochtonen. Niet-westerse allochtonen hebben gemiddeld een kwart minder te besteden dan autochtonen en hebben vaker een bijstandsuitkering. De tweede generatie niet-westerse allochtonen, in Nederland geboren, verkeert in een aanmerkelijk betere situatie dan hun ouders. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat buitenlanders zich aan de Nederlandse cultuur en gewoonten dienen aan te passen. Bovendien is een meerderheid het niet eens met een beleid waarbij de overheid etnische minderheden bij voorrang in dienst neemt.

Bevolking
De totale bevolking in Nederland is in de periode 1990 - 1999 met 6 procent toegenomen tot 15,8 miljoen personen. Het aantal niet-westerse allochtonen groeide in deze periode veel sterker, namelijk met 62 procent tot 1,3 miljoen personen.
Onder niet-westerse allochtonen is vooral de groei van de tweede generatie groot (plus 83 procent). Immigratie doordat asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en daarna hun partner en kinderen naar Nederland laten overkomen, is beperkt. In 1996 gaat het daarbij naar schatting om 3,6 duizend personen. Dat is één vervolgmigrant op ongeveer 3,5 erkende asielzoeker.

Prognose
In 1999 waren er bijna 2,7 miljoen allochtonen in Nederland. De helft hiervan is afkomstig uit een niet-westers land, vooral uit Suriname, Turkije of Marokko. Het aantal niet-westerse allochtonen zal de komende decennia blijven toenemen. De eerste generatie groeit volgens het CBS door immigratie tot 1,3 miljoen in 2015, de tweede generatie groeit door geboorte uit mensen van de eerste generatie tot ruim één miljoen. Het aantal Aziaten zal in 2015 groter zijn dan het aantal Surinamers, die nu de grootste groep vormen.

Arbeidssituatie
In de periode 1994 - 1998 is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen toegenomen van 37 naar 44 procent, zo blijkt uit onderzoek van het CBS. De werkloosheid daalde van 25 naar 16 procent, maar bleef de gehele periode vier keer zo hoog als onder de autochtone bevolking. De tweede generatie niet-westerse allochtonen doet het beter op de arbeidsmarkt dan hun ouders. Van de 25 - 44 jarigen binnen de tweede generatie heeft ruim 70 procent een baan, van de eerste generatie in deze leeftijdscategorie is dat ruim 50 procent.

Inkomen
Het gemiddeld besteedbaar inkomen van alle huishoudens in Nederland was in 1996 bijna 50 duizend gulden. Niet-westers allochtone huishoudens hebben ongeveer een kwart minder te besteden dan autochtone huishoudens. In beide bevolkingsgroepen is ongeveer 60 procent van de hoofdkostwinners economisch actief. Als de kostwinner niet economisch actief is, dan heeft deze bij de niet-westers allochtonen vrijwel altijd een sociale uitkering. Bij de autochtonen heeft deze meestal een pensioen.

Bijstand
Ruim een op de vijf niet-westerse allochtonen van 18 jaar en ouder had eind 1997 een bijstanduitkering. Dat aantal is veel hoger dan voor autochtonen, waarvan 3 procent op dat moment bijstand ontving. De situatie voor de tweede generatie personen van niet-westerse herkomst is aanmerkelijk gunstiger. Van hen heeft een op de elf bijstand, tegen een op de vier in de eerste generatie. Bijna de helft van de niet-westers allochtone ouderen vanaf 65 jaar heeft bijstand. Dat komt omdat er wordt gekort op de AOW-uitkering voor de jaren dat iemand tussen 15 en 65 jaar niet verzekerd is geweest voor de AOW.

Opvattingen over etnische minderheden
In 1998 is 76 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder van mening dat de toestroom van asielzoekers beperkt zou moeten worden, aldus het CBS. Verder vindt een kleine meerderheid van de bevolking dat buitenlanders zich aan de Nederlandse cultuur en gewoonten dienen aan te passen. Ruim de helft van de bevolking is het in 1998 niet eens met een beleid van positieve discriminatie, waarbij de overheid etnische minderheden bij voorrang in dienst neemt.

Technische toelichting
Tot de allochtonen wordt iedereen gerekend die legaal in Nederland woonachtig is en van wie ten minste één van de ouders in het buitenland is geboren. Is iemand zelf ook in het buitenland geboren dan behoort hij of zij tot de eerste generatie allochtonen. Is men zelf in Nederland geboren dan behoort men tot de tweede generatie. Onder niet-westerse herkomst wordt verstaan: Afrika, Azië (exclusief Japan en het voormalig Nederlands Indië of Indonesië), Latijns Amerika en Turkije. Onder westers wordt verstaan Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, voormalig Nederlands Indië/Indonesië, Japan en Oceanië.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie