Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamerbrief over motie Blerck-Woerdman inzake huisartsenzorg

Datum nieuwsfeit: 31-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00000.126 brief min vws inzake de motie van blerck-woerdman inzake huisartsenzorg

Gemaakt: 3-2-2000 tijd: 10:3


2

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 31 jan. 2000

Onderwerp

Motie Van Blerck-Woerdman (26801, nr.18)

Met uw brief van 27 januari jl. verwijt u mij dat ik lichtvoetig zou zijn heengestapt over de door de Kamer uitgesproken deadline van 15 januari 2000. Reeds op 22 december jl. schreef ik u dat ik de urgentie van de in uw motie genoemde knelpunten onderschrijf maar dat een degelijk plan van aanpak overleg vraagt met diverse actoren. In genoemde brief heb ik aangegeven dat u een dergelijk plan rond 1 maart tegemoet kunt zien.

Uw motie heb ik naar mijn mening tijdig de nodige aandacht gegeven. Op
13 december is de motie in een ambtelijk overleg met de Raad voor de Huisartsopleiding (RHO) aan de orde geweest. Op 14 december is er contact geweest met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) om over een plan van aanpak te spreken. Ondanks pogingen mijnerzijds lukte het niet om LHV, de RHO en het NIVEL eerder dan op 14 januari voor ambtelijk overleg bijeen te roepen. Een volgende afspraak werd gemaakt voor 9 februari a.s.

Op 14 januari zijn de volgende afspraken gemaakt. Gezien de door mij onderschreven wens van de Kamer om de huisartscapaciteit uit te breiden is afgesproken om op basis van de ramingsuitkomsten van de LHV en het NIVEL en die van het ministerie na te gaan of op korte termijn een toelatingscapaciteit van 450 haalbaar zou zijn. Overigens zonder hierbij vast te leggen dat dit de uiteindelijk juiste capaciteit zou zijn. Het aantal van 450 komt overeen met scenario 3 van het NIVEL, rekening houdend met een uitval van 10%.

De reeds toegezegde uitbreiding met 36 plaatsen van 325 naar 361 kost structureel 8,8 mln. Een verdere uitbreiding van de capaciteit met 24 plaatsen van 361 tot 385 kost struc-tureel 5,8 mln. Deze uitbreiding is in mijn advies d.d. 10 augustus 1999 aan de minister van OCenW inzake de gewenste numerus fixus geneeskunde al opgenomen. Een verdere uitbrei-ding van de toelatingscapaciteit van 385 met 65 plaatsen tot
450 zal structureel 15,8 mln kosten. Voor de uitbreiding van de instroom van 325 naar 450 is in totaal dus 30,4 mln nodig. Hierbij komen nog extra middelen voor een vergroting van de infrastructuur van de huisartsinstituten.

De LHV heeft mij op 27 januari gemeld dat overleg met de registratiecommissie en de hoofden van de opleidingsinstituten heeft geleid tot de conclusie dat een uitbreiding van de jaarlijkse instroom tot 450 HAIO's organisatorisch haalbaar is.

Ook zal de uitbreiding consequenties hebben voor de begroting van het ministerie van OCenW. Mijn advies aan de minister van OCenW zal immers moeten worden aangepast. In plaats van 1.930 eerstejaarsstudenten geneeskunde zullen 2.010 eerstejaarsstudenten moe-ten worden toegelaten tot de opleiding geneeskunde om op termijn voldoende basisartsen te krijgen voor de vervolgopleidingen. Ik heb hierover met mijn collega van OCenW contact gehad. Het gesprek wordt op ambtelijk niveau voortgezet op 2 februari a.s.

De RHO zal nagaan welke consequenties een uitbreiding van de opleidingscapaciteit heeft voor de huisartsinstituten en op welke wijze en termijn een uitbreiding daadwerkelijk te rea-liseren zou zijn. Er moeten immers ook huisartsopleiders worden gevonden en stageplaatsen voor de externe leerwerkperiode in het tweede jaar.

Hierboven is in het kort de omvang en de soort kosten geschetst waarmee rekening dient te worden gehouden bij uitbreiding van de huisartsopleidingscapaciteit. Aangezien in het Regeerakkoord 1998 een limitatieve hoeveelheid intensiveringsmiddelen voor de cure-sector beschikbaar is gesteld en is aangewend voor de prioriteiten binnen deze sector, zal ik bij de begrotingsvoorbereiding 2001 bezien, mede in overleg met het kabinet, op welke wijze de bekostiging van de voorgestelde uitbreiding kan worden gedekt.

Andere aandachtspunten wat betreft de capaciteit zijn de door de LHV genoemde problemen die kunnen ontstaan, wanneer door het nieuwe belastingstelsel oudere huisartsen eerder zullen uittreden. Hierdoor voorkomen zij nadelige gevolgen voor de goodwilluitkering. Ik zal dit met de Staatssecretaris van Financiën, die reeds een oplossing heeft toegezegd, verder bespreken om tot een definitieve oplossing te komen teneinde deze huisartsen voor de

prak-tijkuitoefening te behouden.

Wat betreft de aard en duur van de huisartsopleiding merk ik op dat een verkorting van de reguliere opleidingsduur van drie jaar naar mijn mening niet aan de orde is, hoewel de EG-richtlijn opleiding huisartsgeneeskunde dat wel toestaat. Overigens zijn door het geven van vrijstellingen aan huisartsen in opleiding die bijvoorbeeld al in ziekenhuizen als agnio hebben gewerkt, in 1999 niet naar oorspronkelijke verwachting 320 huisartsen afgestudeerd maar 400.

Ten slotte zal ik in overleg met de LHV in het plan van aanpak opnemen op welke wijze aan het in de motie genoemde knelpunt van de diensten kan worden tegemoet gekomen.

Ik verwacht met deze reactie uw verontwaardiging te hebben weggenomen. Het is zeker niet mijn bedoeling geweest om uw zorg over de door u genoemde knelpunten te veronacht-zamen. Uw zorg daarover is immers ook mijn zorg. Het blijft mijn streven om uiterlijk 1 maart met een volledig en concreet plan van aanpak op deze materie terug te komen.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...