Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toezicht Inspectie geeft inzicht in kwaliteit van scholen

Datum nieuwsfeit: 31-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 31-01-2000 Home

Persbericht
Nummer: 6

Nadere uitwerking voorstellen voor toezicht door onderwijsinspectie

Toezicht Inspectie geeft inzicht in kwaliteit van scholen

Toezicht moet meer en beter inzicht geven in de kwaliteit van onderwijsinstellingen. Minister Hermans en staatssecretaris Adelmund willen dit bereiken door de inspectie daarvoor beter in positie te brengen. Zij willen geen extra deugdelijkheidseisen in wetten vastleggen, omdat kwaliteitsverbetering niet door meer regelgeving kan worden bereikt. In plaats daarvan wordt de inspectie op een andere manier ingezet. De inspectie gaat scholen regelmatig beoordelen. Het doel hiervan is scholen inzicht te bieden in hun eigen functioneren en zonodig aan te sporen tot verbeteringen. De inspectie legt deze beoordeling vast in een openbaar rapport. Op deze wijze kunnen ook burgers zich informeren over het feitelijk functioneren van scholen. De beoordeling heeft betrekking op een aantal kenmerken van kwaliteit, die in een Toezichtswet worden vastgelegd. Deze kwaliteitskenmerken worden in samenspraak met het onderwijsveld uitgewerkt tot een toetsingskader. De minister blijft verantwoordelijk voor het toezicht dat de inspectie uitoefent.

Dit schrijven minister Hermans en staatssecretaris Adelmund van onderwijs, cultuur en wetenschappen in de beleidsreactie "Naar een stimulerend toezicht". De beleidsreactie bevat een nadere uitwerking van de voorstellen voor verdere zelfstandiging van de inspectie van het onderwijs uit de nota "Variëteit en waarborg" (mei 1999). De beleidsreactie is een uitgebreide reactie op het advies van de Onderwijsraad "Deugdelijk toezicht" (november 1999). De bewindslieden hebben de beleidsreactie "Naar een stimulerend toezicht" naar het parlement gestuurd.

Kwaliteitskenmerken
De Onderwijsraad deelt de visie van de bewindslieden dat er meer aandacht nodig is voor kwaliteit van scholen, kwaliteitszorg en informatie daarover. De raad onderkent dat de wettelijke deugdelijkheidseisen (zoals kerndoelen en exameneisen) waarop de inspectie de instellingen moet beoordelen niet meer toereikend zijn om voldoende informatie over de kwaliteit van het onderwijs te vergaren. Een school die voldoet aan de deugdelijkheidseisen is niet vanzelfsprekend een `voldoende goede school'. Er is behoefte aan informatie over ook andere kenmerken van kwaliteit, zoals de zorg voor leerlingen, het pedagogisch klimaat en het didactisch handelen. De bewindslieden zijn het niet eens met het advies van de Onderwijsraad om de kwaliteitskenmerken als deugdelijkheidseisen in de onderwijswetten op te nemen. "Kwaliteitsverbetering laat zich niet afdwingen door meer of andere regelgeving. Wij willen in het onderwijs het vele initiatief van de professionals die er werken, alle ruimte geven in combinatie met een uitdagend toezicht. Deze wisselwerking maakt dat instellingen worden gestimuleerd hun leraren en leerlingen tot goede prestaties aan te zetten."

Inspectieoordeel
De zorg voor goede kwaliteit van het onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van instellingen, overheid en burgers. De inspectie zal de kwaliteit van het onderwijs aan elke instelling regelmatig beoordelen en het oordeel via internet openbaar maken. Door het geven van een oordeel maakt de inspectie het gesprek over kwaliteit en verdere ontwikkeling ervan mogelijk. De inspectie houdt de instelling als het ware een spiegel voor. Bij de beoordeling van een instelling laat de inspectie zich leiden door de kwaliteitskenmerken en de verbeterpunten die de instelling zich zelf heeft gesteld na een vorig inspectiebezoek of de uitkomsten van een eigen evaluatie. De inspectie respecteert bij de beoordeling het eigen beleid van de instelling.
Voordat de inspectie de beoordeling openbaar maakt, wordt het recht van hoor en wederhoor toegepast. De instelling krijgt de gelegenheid haar opvatting over het inspectierapport te geven. Met klachten over het toezicht kunnen de instellingen terecht bij de Inspecteur-generaal die zich door een onafhankelijke klachtencommissie laat adviseren. Wanneer in uitzonderlijke gevallen de communicatie tussen instelling en inspectie geen perspectief meer biedt en een instelling nog altijd onvoldoende kwaliteit realiseert dan informeert de inspectie de minister daarover. Als het gaat om niet voldoende resultaten op het punt van de kwaliteitskenmerken zal de minister met deze instelling overleg plegen om tot een vorm van ondersteuning te komen. Hij kan de instelling bijvoorbeeld middelen toekennen voor het aanstellen van tijdelijke extra formatie als dit door alle betrokkenen noodzakelijk wordt geacht voor het verbeteren van de door de inspectie gesignaleerde problemen Bekostigingssancties kunnen alleen volgen als de instelling niet voldoet aan de wettelijke deugdelijkheidseisen.

Toezichtswet
Naar de mening van de bewindslieden biedt de Grondwet de mogelijkheid kwaliteitskenmerken te introduceren die de inspectie betrekt bij haar beoordeling. De bewindslieden stellen voor de kwaliteitskenmerken vast te leggen in een Toezichtswet. De inspectie zal de kwaliteitskenmerken vervolgens uitwerken in een toetsingskader per onderwijssector. Voor het draagvlak in het onderwijs is het van belang dat het toetsingskader ontwikkeld wordt in samenspraak met deelnemers, afnemers (waaronder het vervolgonderwijs), leraren en gemeenten (voor zover het gaat om aan de gemeenten opgedragen taken). In de nieuwe Toezichtswet wordt vastgelegd dat de minister verantwoordelijk blijft voor de uitoefening van het toezicht, maar dat de feitelijke uitoefening van het toezicht gebeurt door de inspectie. Om een onafhankelijke oordeel te garanderen heeft de minister geen invloed op de werkwijze, de inhoud en de uitkomst van de beoordeling. Alle taken en bevoegdheden van de inspectie worden in de toezichtswet vastgelegd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie