Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Sociale Zaken over Portugees voorzitterschap EU

Datum nieuwsfeit: 31-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

szw00000.136 brief min szw portugees voorzitterschap Gemaakt: 7-2-2000 tijd: 10:29

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 31 januari 2000
Hierbij treft u aan ter kennisneming een schets van het programma van het Portugese Voorzitterschap op sociaal terrein voor de eerste helft van 2000. In het Algemeen Overleg met de Vaste Commissie SZW d.d. 25 november 1999 heb ik u deze schets toegezegd. De schets is gebaseerd op het algemene werkprogramma en een mondelinge presentatie specifiek gericht op het sociale terrein, die het voorzitterschap onlangs heeft gegeven te Brussel.

De minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. K.G. de Vries)
Portugees Voorzitterschap Europese Unie / januari-juni 2000.

Schets van het programma op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het Portugese Voorzitterschap stelt op SZW-gebied de volgende thema's centraal: · werkgelegenheid;
· sociale cohesie;
· de toekomst van de sociale bescherming.

Deze thema's zullen aan de orde gesteld worden op de bijzondere Europese Raad van Lissabon (23 en 24 maart as.) getiteld: "Werkgelegenheid, economische hervorming en sociale cohesie: naar een Europa van kennis en innovatie." Het Voorzitterschap stelt zich voor een strategie te ontwikkelen voor groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid in het licht van economische mondialisering, technologische ontwikkeling en nieuwe risico's van sociale uitsluiting. Hiertoe dient het beleid op de gebieden van macro-economie, structurele hervormingen en werkgelegeneheid beter te worden afgestemd. Het door Nederland ten aanzien van deze bijzondere ER in te nemen standpunt wordt thans voorbereid. Op EU-niveau zal de Sociale Raad een belangrijke inbreng hebben, zowel vanuit het oogpunt van werkgelegenheidsbeleid als in de bredere contekst van sociale cohesie en modernisering van de sociale bescherming. Een eerste gelegenheid doet zich voor tijdens bespreking op de Informele Sociale Raad van 11-12 februari. Als onderdeel van de voorbereiding daarvan zal de Kamer een aantekening toegaan.

Werkgelegenheid.
Het werkgelegenheidsbeleid (Luxemburgproces) zal worden geconsolideerd en verdiept. Voorbereidend werk zal worden gedaan door het werkgelegenheidscomité dat zich o.a. zal buigen over het beter zichtbaar maken van de belangrijkste problemen en oplossingen in het beleid van de Lidstaten, het monitoren van de effecten van het beleid en het bereiken van een grotere synergie tussen de beleidsprocessen van macro-economische coördinatie ("Keulen"), structurele hervormingen ("Cardiff") en werkgelegenheid ("Luxemburg"). Portugal streeft ernaar de Europese sociale partners nauwer bij de beleidsontwikkeling te betrekken. Volgens de inmiddels gebruikelijke procedure zullen achtereenvolgens de nationale actieplannen worden opgesteld en geëxamineerd en aansluitend zullen de ontwerprichtsnoeren voor 2001 worden behandeld. Het is de bedoeling in mei van dit jaar het geactualiseerde (Nederlandse) Nationale Actieplan aan de Kamer aan te bieden. De ontwerprichtsnoeren (2001), op te stellen door de Commissie, zijn eerst na de zomer verwachtbaar. Bespreking daarvan zal onder Frans voorzitterschap geschieden.

Sociale cohesie en Modernisering Sociale bescherming.

Onder deze thema's verwacht het Voorzitterschap een aanvang te kunnen maken met de behandeling van een nog door de Europese Commissie in te dienen voorstel voor een programma ter bestrijding van sociale uitsluiting. De Europese Commissie zal -naar verluidt- ter ondersteuning van de discussie een mededeling publiceren. De Sociale Raad nam in november vorig jaar conclusies aan over de wenselijkheid te komen tot modernisering van de sociale bescherming rekening houdend met nieuwe economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Tevens besloot de Raad -ten einde de discussie in Europa over de aanpassingen van de sociale zekerheid een nieuwe impuls te geven- een Groep Hoge Ambtenaren van de Lidstaten in te stellen. Het Voorzitterschap heeft aangegeven deze groep tevens te willen inschakelen bij de voorbereiding van de ER van Lissabon, die op zijn beurt weer richting moet geven aan de verdere werkzaamheden. Ook de hieronder genoemde onderwerpen ziet Portugal als een bijdrage aan de versterking van de Europese sociale cohesie.

Behandeling van de lopende dossiers:

De Europese Commissie heeft twee ontwerprichtlijnen en een actieprogramma voorgelegd op basis van artikel 13 van het Verdrag EG. De richtlijnen beogen (1) op het terrein van de arbeid discriminatie tegen te gaan op grond van ras, geloof, etnische oorsprong, sexuele orientatie, leeftijd en handicap alsmede (2) op grond van ras en etnische oorsprong maar dan voor een breder toepassingsgebied (arbeid, sociale bescherming, onderwijs en de toegang tot goederen en diensten). Het actieprogramma moet de toepassing van beide richtlijnen gaan ondersteunen. Het Voorzitterschap heeft aangekondigd de drie componenten geïntegreerd, in het kader van de Sociale Raad, te zullen behandelen. SZW ondersteunt deze aanpak met de bedoeling de Kamer spoedigst eveneens integraal te informeren ten einde het debat in Europa voortvarend en coherent te kunnen voeren. Ook verwacht Portugal een begin te kunnen maken met de behandeling van het nieuwe Actieprogramma Gelijke Kansen M/V, dat de Europese Commissie in de komende periode zal indienen. Consultaties zijn voorzien met de Lidstaten, sociale partners en niet-gouvernementele organisaties. De Commissie verwacht in mei 2000 het voorstel officieel te kunnen presenteren. Tenslotte zal men door middel van een tweetal conferenties aandacht schenken aan de onderwerpen geweld tegen vrouwen op het werk en in het gezin en de combinatie van werk en gezinstaken ("Peking plus 5"). In het kader van veiligheid en gezondheid op het werk hoopt Portugal de discussie over verschillende ARBO-richtlijnen verder te kunnen brengen. Over één daarvan (werken op hoogte) vindt overleg in Nederland plaats met een betrokken branche-organisatie (glazenwassers) ten einde de gevolgen van de nieuwe veiligheidsregelgeving tezijnertijd in goede banen te leiden. Ook de hervorming en uitbreiding (werkingsterreinen en doelgroepen) van de coördinatie van sociale zekerheid voor migrerende werknemers wordt verder ter hand genomen. Over apecten van dit laatste dossier wordt de Kamer separaat geïnformeerd. Voorts zal men de bespreking voortzetten over de uitbreiding van de arbeidstijdenrichtlijn naar sectoren, die daarvan thans nog vrijgesteld zijn. Het betreft artsen i.o., zeevisserij en diverse transportsectoren . Tenslotte zal Portugal evenals voorgangers Duitsland en Finland een poging doen het dossier over de rol van werknemers (medezeggenschap) in de Europese vennootschap vlot te trekken.

Voorlopige Planning Raad Sociale Zaken.

(alle agenda's onder voorbehoud van wijziging)

11-12 februari : Informele Sociale Raad
-voorbereiding bijzondere ER/Lissabon en bestrijding sociale uitsluiting

13 maart : Sociale Raad aansluitend gecombineerde zitting met Ecofin-Raad: -voorbereiding bijzondere ER/Lissabon

4 april: Sociale Raad:
-modernisering sociale bescherming
-Artikel 13-pakket
-actieprogramma gelijke kansen M/V
-programma bestrijding sociale uitsluiting
-"Peking plus 5"

6 juni Sociale Raad:
-follow up bijzondere ER
-coordinatie sociale zekerheid voor migrerende werknemers -idem: uitbreiding tot niet-EU onderdanen.
-medezeggenschap in de Europese vennootschap
-modernisering sociale bescherming
-Artikel 13-pakket
-Arbeidstijden: uitgesloten sectoren
-ARBO-richtlijnen (diversen)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...