Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatie over de nieuwe kentekenplaat (GAIK)

Datum nieuwsfeit: 01-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
RDW Centrum voor voertuigtechniek

29 november 1999

Gecontroleerde afgifte en inname van kentekenplaten (GAIK)

Alle informatie over de nieuwe kentekenplaat (GAIK)

De verplichte nieuwe kentekenplaat met unieke codes. Vanaf februari 2000 op de weg.
U kunt op twee manieren te maken krijgen met de nieuwe kentekenplaten. Dit kan zijn als bezitter van een motorvoertuig of als een bedrijf/instantie met voertuiggelieerde (auto of motor) bedrijfsactiviteiten. Voor beide heeft de RDW een folder uitgebracht.

De meest gestelde vragen over het nieuwe kenteken

De meest gestelde vragen over het nieuwe kenteken (GAIK)


1.Wat betekent de invoering van GAIK voor u?

a.Op het moment van invoering van GAIK moet het nieuwe model kentekenplaat worden aangebracht op nieuwe auto's. Niet eerder. De nu in omloop zijnde versie mag dan op verzoek van de klant worden vervangen door het nieuwe model.

b.De huidige machtigingsregeling komt te vervallen. In plaats daarvan kunt u als lamineerder of fabrikant van kentekenplaten in aanmerking komen voor een erkenning voor halffabrikaten en/of kentekenplaten.

c.Na de overgangsregeling (3 jaar na invoering van GAIK) is het niet meer toegestaan om kentekenplaten te vervaardigen met uitsluitend een machtiging.


2.Wat houdt de erkenningsregeling in?

a.De erkenningsregeling is gebaseerd op de NEN-ISO-norm 9002; dit betekent dat uitsluitend de inrichting van administratieve procedures door de RDW wordt gecontroleerd;

b.Laminaatfa-brikanten (gele folie) mogen alleen leveren aan door de RDW erkende lamineerders;

c.De goederen-stroom, die loopt van foliefa-bri-kanten via lamineer-ders naar de kenteken-plaatfa-brikan-ten wordt gecontroleerd.


3.Wie komen er in aanmerking voor een erkenning?

a.Bedrijven die al een machtiging hebben voor het maken van kentekenplaten en die kunnen voldoen aan de gestelde eisen voor een erkenning.

b.Bedrijven die kunnen voldoen aan de gestelde eisen voor een erkenning voor het fabriceren van kentekenplaten.

c.e.a staat ter beoordeling van de RDW.


4.Wat verandert er voor u?

Tot 3 jaar na invoering GAIK kunt u nog de huidige gele platen fabriceren, daarna vervalt de machtiging en tevens de mogelijkheid om nog (oude) gele platen te fabriceren. Indien u aan de eisen voldoet, komt u in aanmerking voor een erkenning door de RDW. Met een erkenning mag u nieuwe GAIK-platen afgeven.


5.Wat verandert er bij de afgifte van platen?

a.Er mogen maar twee (2) gele GAIK-platen worden afgegeven per voer-tuig en één (1) plaat per motorfiets. Bij afgifte wordt het deel 1 van het kentekenbewijs door u afgestempeld met een speciaal stempel (blindstempel).

b.GAIK-platen mogen pas worden afgegeven aan een particulier of bedrijf na het tonen van een tenaamge-steld kenteken-bewijs en een legitimatiebewijs of na het tonen van een ongedateerd deel 1 van het kentekenbewijs en een bedrijvenpas.

c.Voor alle overige voertuigen, zoals getrokken materieel en voor fietsdragers e.d. wordt een witte kenteken-plaat gemaakt. Deze platen mogen ongelimiteerd worden afgegeven, het kentekenbewijs van het trekkende voertuig dient wel te worden getoond.

d.Voor afgifte wordt door u het kenteken en het nummer van het legitimatiebewijs of bedrijvenpas genoteerd; deze gegevens worden periodiek overgedragen aan de RDW.


6.Wat verandert er aan de platen?

a.De afmeting van alle platen, behalve de motorplaat, blijft ongewijzigd.

b.Het formaat van de motorplaat wordt 21 x 14,3 cm. De forse wijziging in de hoogtemaat van de GAIK-motorplaten heeft tot gevolg dat er voor de motorplaten nu een aparte set persmatrijzen komt, met een tekenhoogte van 50 mm.

c.De uitvoering van de GAIK-platen is: zwarte letters op een gele retroreflecterende ondergrond, gevat in een zwart kader. Het letter- en cijfertype is iets gewijzigd. Als integraal deel van de folie komt links op de plaat het Europees embleem met landen-teken.

d.De platen voor alle getrokken materieel, fietsendragers e.d. worden: zwarte letters op een witte retroreflecterende ondergrond, gevat in een zwart kader zonder eurovignet. Aan de voorkant van de plaat wordt boven het laatste streepje een keurmerk ingeslagen en de datum van fabricage (jaar-weeknummer) wordt vermeld aan de rechterzijkant van de plaat. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde letter- en cijfertypes als bij de gele GAIK-platen.

e.Het model voor tijdelijke platen is eveneens: zwarte letters op een witte retroreflecterende ondergrond met een zwarte kaderrand zonder euro-vignet. Op de plaat komt op de voorzijde rechtsboven een maandaanduiding.

f.Donkerblauwe (historische) kentekenplaten blijven toegestaan voor voertuigen die zijn geregistreerd voor 1-1-1978 en hoeven niet te worden omgewisseld.


7.Is er een inslagset nodig voor de GAIK-platen? Voor het fabriceren van de GAIK-platen is een nieuwe letterset nodig. Deze letterset kunt u bij uw leverancier bestellen. De oude letterset mag alleen voor verfrissing/vervanging van oude gele platen worden gebruikt.


8.Wat zijn de kosten?
De kosten van het toezicht-systeem van de RDW op de erkende bedrijven worden ver-disconteerd in de tarieven die voor het verlenen en instandhouden van de erkenning zullen worden geheven. De tarieven moeten nog worden vastgesteld. Voorlopig wordt uitgegaan van een eerste tarief voor toelating van ongeveer f. 1000,- En een jaarlijks tarief voor instandhouding van ongeveer f. 650,-.


9.Wat verandert er nog meer?

a.Uiterlijk 3 jaar na invoering dienen alle oude gele kentekenplaten te zijn vervangen door GAIK-platen. Een jaar na invoering van GAIK dienen er nieuwe GAIK-kentekenplaten op het voertuig te zijn aangebracht; dit wordt gecontroleerd door de APK-keurmeester tijdens de eerstvolgende APK.

b.Wanneer beschadigde platen moeten worden vervangen heeft de eigenaar/houder voorlopig de keuze tussen oude gele platen (gemaakt op de oude manier) of nieuwe GAIK-platen. Bij de afgifte van GAIK-platen moet de eigenaar/houder altijd twee (2) platen inleveren; dit wordt door u genoteerd. Tevens dient het kentekenbewijs te worden overgelegd van het voertuig waarvoor de nieuwe platen bestemd zijn.

c.Bij verlies/diefstal van kentekenbewijs en/of kentekenplaat wordt er geen nieuw kentekennummer uitgegeven. De eigenaar/houder doet bij de RDW aangifte van verlies van kentekenplaten en/of kentekenbewijs of aangifte bij de politie in geval van diefstal. De RDW zet een duplicaatcode in het register en maakt een nieuw kentekenbewijs aan waarop dezelfde duplicaatcode is vermeld. De eigenaar bestelt bij u een nieuwe GAIK-kentekenplaat. Op deze plaat wordt boven het eerste streepje de duplicaatcode ingeslagen. De gegevens op de plaat moeten overeen komen met die op het kentekenbewijs.

Omdat de aanmaak van een nieuw kentekenbewijs met duplicaatcode enige tijd vergt kan (in het geval van verlies/diefstal van kentekenplaten) in de tussentijd worden gereden met z.g. tijdelijke witte platen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie