Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijna 145.000 deelnemers Eindtoets basisonderwijs Cito

Datum nieuwsfeit: 01-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Cito

Afnamedata: 1, 2 en 3 februari a.s.
Bijna 145.000 deelnemers Eindtoets basisonderwijs

Het aantal leerlingen dat deelneemt aan de Eindtoets basisonderwijs van het Cito blijft groeien. Dit jaar maken op 1, 2 en 3 februari bijna 145.000 kinderen uit groep 8 de toets: een stijging van vier procent ten opzichte van 1999. Het aantal scholen dat zich heeft ingeschreven voor deelname bedraagt 5.733; dat komt neer op tachtig procent van het totale aantal basisscholen in Nederland. De toename is gespreid over het hele land.
De Eindtoets basisonderwijs bestaat uit de onderdelen Taal, Rekenen, Informatie-verwerking en Wereldoriëntatie. De toetsuitslagen zijn op 24 of 25 februari a.s. op de scholen.

De vier onderdelen van de Eindtoets basisonderwijs bestaan elk uit zestig toetsopgaven in de meerkeuzevorm. Deze vorm maakt een snelle verwerking van de grote hoeveelheid antwoordbladen mogelijk.

Rapporten
De Eindtoets basisonderwijs is bedoeld als hulpmiddel bij de keuze die leerlingen aan het einde van groep 8 moeten maken voor een bepaald type van voortgezet onderwijs. De deelnemende scholen ontvangen dan ook voor elke leerling die de toets heeft gemaakt een leerlingrapport. Daarnaast krijgt de school twee zogeheten schoolrapporten, die een indicatie geven van de prestaties op schoolniveau. Schoolrapport A vergelijkt de gemiddelde leerlingprestaties van een school met die van alle andere scholen die aan de Eindtoets deelnemen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met achtergrondgegevens van de school, zoals het sociaal milieu van de leerlingen. Schoolrapport B doet dat wèl. In dit rapport wordt de gemiddelde leerlingscore op een bepaalde school vergeleken met die op overeenkomstige scholen. Op deze manier kan een school een beeld krijgen van de effectiviteit van zijn totale onderwijsprogramma.

De laatste jaren is er een ontwikkeling gaande waarin de Eindtoets ook gebruikt wordt om de kwaliteit van scholen te vergelijken. Dat roept bij sommigen de vraag op of dat niet een oneigenlijk gebruik is. Ons inziens is dat niet het geval: de eerder genoemde schoolrapporten geven betrouwbare informatie die van dienst kan zijn als er wordt gekeken naar het rendement van het gegeven onderwijs op een school, zeker wanneer de resultaten van twee of drie jaar onder de loep worden genomen.

Vmbo
Op het leerlingrapport, dat op grond van de toetsresultaten van elk kind wordt opgesteld, is te zien hoe groot de kans op succes is in de verschillende typen van voortgezet onderwijs. De kinderen die dit jaar de Eindtoets afleggen, kunnen straks te maken krijgen met een nieuw type: het vmbo. Op 1 augustus 1999 zijn vbo en mavo namelijk opgegaan in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo kent vier richtingen:

* de basisberoepsgerichte leerweg;

* de kaderberoepsgerichte leerweg;

* de theoretische leerweg;

* de gemengde leerweg.

In het leerlingrapport dat de kandidaten van dit jaar ontvangen, is dan ook niet meer aangegeven hoe een kind het waarschijnlijk zal doen op vbo of op mavo, maar wel hoe de perspectieven lijken in de hierboven genoemde leerwegen.

Geschiedenis
De Eindtoets basisonderwijs is voor het eerst afgenomen in 1970. In dat jaar hadden zich 1.291 scholen met in totaal ruim 41.000 leerlingen ingeschreven. De toets bestond toen uit de onderdelen Rekenen, Taal en Algemene kennis. In dat laatste onderdeel zaten opgaven die betrekking hadden op fysica en natuurwetenschappelijke kennis en op sociaal, economisch, cultureel en historisch gebied. Later werd Algemene kennis vervangen door het onderdeel Informatieverwerking. Sinds 1995 bevat de Eindtoets ook opgaven voor het onderdeel Wereldoriëntatie. Dit onderdeel is facultatief; 85 procent van de scholen die meedoen aan de Eindtoets, neemt Wereldoriëntatie af. Voor scholen die dit onderdeel niet afnemen, vervalt 2 februari a.s. als toetsdag.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie