Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Web Trader logo ook in Belgie

Datum nieuwsfeit: 01-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop

VEILIG SHOPPEN OP HET INTERNET DANKZIJ HET WEB TRADER LOGO

(Test-Aankoop Magazine nr. 429 - februari 2000)

Sedert enige tijd breekt Test-Aankoop een lans voor een afdoende bescherming van de consument bij aankopen op het internet. Test-Aankoop hekelt het gebrek aan beschermende maatregelen in het thans voorliggende Europees Akkoord terzake. Haar vrees dat de consument in de kou blijft, blijkt gegrond nu de consumentenorganisatie uitpakt met een enquête van 40 Belgische en buitenlandse sites. Niet minder dan 77% van die sites behaalt een negatief rapport : gebrek aan informatie, ingekorte verzakingstermijn, onvolledige terugbetaling ! Maar Test-Aankoop stelt onmiddellijk een oplossing voor : het Web Trader Logo dat zij ontwikkelde, is een gedragscode voor
e-commercebedrijven.

Ondanks de talloze aankoopmogelijkheden die het internet biedt, deinzen vele consumenten nog terug voor een aankoop on line. Evidente redenen daarvoor zijn het gebrek aan vertrouwen en de schrik voor de betalingsrisico's. Dat dit wantrouwen gegrond is, blijkt uit een bezoek van Test-Aankoop enkele maanden geleden aan 40 Belgische en buitenlandse commerciële sites. Boeken, audiovisueel materiaal, kleding, bloemen, … werden er besteld en betaald met een kredietkaart. De aangekochte producten werden binnen de wettelijke bedenktermijn teruggestuurd en de terugbetaling werd gevorderd.

De resultaten van het onderzoek zijn verre van hoopgevend. Niet minder dan 77% van de commerciële sites kreeg een slecht rapport. Negatieve punten waren onder meer de afwezigheid van het adres van de verkoper; het niet vermelden en/of niet naleven van de leverings- of bedenktermijn; het niet (volledig) terugbetalen van de aangekochte waren na terugzending ervan binnen de wettelijke bedenktermijn van 7 dagen, iets wat vooral kenmerkend was voor de buitenlandse sites. Uit de internetenquête bleek dat de consument die een aankoop doet via het internet, op dit moment onvoldoende beschermd wordt door de bestaande reglementering.

Helaas laat het Europees Akkoord rond e-commerce niet veel hoop op beterschap bestaan. Daarom besloot Test-Aankoop om een gedragscode voor de commerciële sites in het leven te roepen, de Web Trader Code, en deze te laten ondersteunen door een illustrerend logo. Ook de Franse, Spaanse, Portugese en Italiaanse zusterorganisaties, samen met Test-Aankoop lid van het overkoepelende Conseur, sprongen op de trein. Het project krijgt overigens de steun van de Europese Commissie.

Wat betekent het logo ?
De aanwezigheid van het logo op een website garandeert de consument dat zijn rechten worden geëerbiedigd tijdens de transactie. De consument is er dan niet alleen zeker van dat achter de site ook een echt bedrijf schuilgaat, maar weet bovendien dat het bedrijf zich geëngageerd heeft om de gedragscode van Test-Aankoop te volgen. Dit impliceert correcte informatieverstrekking, naleving van de bedenktermijn, volledige terugbetaling bij tijdige annulatie en bescherming van de privacy. Tevens kunnen gedupeerden zich tot Test-Aankoop wenden ingeval van eventuele geschillen.De consumentenorganisatie voegt er aan toe dat het logo geen garantie inhoudt m.b.t. de kwaliteit van de aangeboden producten of diensten.

Hoe zit het met de controles ?
Een Belgische commerciële site krijgt pas de toestemming om het logo te gebruiken nadat het bedrijf volledig werd gecontroleerd en in overeenstemming met de regels bevonden. Ook nadat het gebruik van het logo werd toegestaan, worden de anonieme controles verdergezet om er zeker van te zijn dat het bedrijf handel blijft drijven in overeenstemming met de code. Bij het kleinste misbruik wordt het logo ingetrokken.

Ook de consument krijgt de rol van waakhond toebedeeld. Hem wordt gevraagd eventuele misbruiken aan Test-Aankoop te melden.

Verder beschikt Test-Aankoop over een uitgebreide centrale database door de intensieve samenwerking met de
buitenlandse verbruikersverenigingen. Op die manier is Test-Aankoop in staat ook die leden te helpen die problemen hebben met een buitenlandse site.

Totaaloplossing ?
Toch wijst Test-Aankoop het Web Trader Logo als
totaaloplossing voor alle problemen op het net van de hand. Weliswaar biedt het Logo inmiddels reeds bepaalde garanties. En blijft de consumentenorganisatie ijveren voor een daadwerkelijke Europese reglementering gestoeld op een hoog niveau van consumentenbescherming.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie