Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Datum nieuwsfeit: 01-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid

Vergunningen Nieuwsdatum: 01-Feb-2000

Aangevraagde en verleende vergunningen.
Aanvragen vergunning

1. De volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ingediend:
- Voor het perceel PRINS HENDRIKLAAN 23 voor het aanbrengen van een liftinstallatie in het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0008)
- Voor het perceel ROELOF HARTSTRAAT 2B-2G voor het oprichten van een installatie voor mobiele communicatie (aanvraagnummer 51-00-0009)
- Voor het perceel VALERIUSPLEIN 11 voor het veranderen en vergroten van het gebouw met bestemming daarvan tot medisch centrum (aanvraagnummer 51-00-0010)

- Voor het perceel JAN LUIJKENSTRAAT 40 voor het veranderen van het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0011)

- Voor het perceel OLYMPIAPLEIN 127 voor het plaatsen van een giromaat in de gevel van het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0012)
- Voor het perceel QUELLIJNSTRAAT 88 voor het geheel vernieuwen van de fundering (aanvraagnummer BWTE04-2000-0007)


2. De volgende aanvraag voor een monumentenvergunning is ingediend:
- Voor het perceel STADIONPLEIN 18 voor het slopen van het monumentale gebouw (aanvraagnummer 03-00-0001)

De onder 1 t/m 2 genoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 3 februari 2000 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.


3. De volgende aanvraag voor een kapvergunning is ingediend:
- Voor het perceel AMSTELVEENSEWEG 338 voor het kappen van één boom (soort nog niet bekend)
(aanvraagnummer 01-00-0138)

De aanvragen voor een kapvergunning liggen vanaf 3 februari 2000 gedurende vier weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.
Voornemen tot vergunningverlening

1. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur is, namens de Burgemeester van Amsterdam, voornemens de volgende evenementenvergunning(en) te verlenen:

- Voor een manifestatie ten behoeve van de start van het project Autodaten op zaterdag 19 februari 2000 van 11.00 uur tot 14.30 uur. Door de straten van de buurt Noord Pijp zullen tussen 11.00 uur en 13.30 uur drie autos met geluidsversterkende apparatuur rijden die af en toe stoppen om een voorstelling (tap- of flamencodansen) te geven en loten uit delen. Op het Gerard Douplein zal tussen 13.30 uur en 14.30 uur het project Autodaten officieel geopend worden en zullen de winnaars van de loterij bekend gemaakt.(aanvraagnummer 01-00-162)

De stukken die op de voornemens genoemd onder nummer 1 betrekking hebben, liggen vanaf 3 februari 2000 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.
Verleende Vergunningen

1. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende bouwvergunningen zijn verleend:

- Voor het perceel WILLEM WITSENSTRAAT 12 voor het vergroten van de tweede verdieping (aanvraagnummer 51-99-0611); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 25 januari 2000

- Voor het perceel SLUISSTRAAT 9 voor het samenvoegen van de begane grond en de 1e verdieping; het intern wijzigen van de entrees van de 2e en 3e verdieping en het wijzigen van de zolderverdieping (aanvraagnummer 51-99-0623 ); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 26 januari 2000

- Voor het perceel IJSBAANPAD-TT voor het oprichten van een tijdelijk asielzoekerscentrum middels paviljoenen (aanvraagnummer 51-99-0641); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 26 januari 2000
- Voor het perceel CORNELIS SCHUYTSTRAAT 36 voor het vernieuwen van de beganegrondvloer (aanvraagnummer 51-99-0659); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 25 januari 2000


2. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

- Voor het perceel CORNELIS TROOSTSTRAAT 69 voor één boom (soort Kastanje 2 stammig) (aanvraagnummer 99-160); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 26 januari 2000

- Voor het perceel VAN EEGHENSTRAAT 75 voor twee bomen (soort Conifeer en een Zaailing) (aanvraagnummer 99-170); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 26 januari 2000

- Voor het perceel HYGIËAPLEIN 45 voor één boom (soort Gouden regen) (aanvraagnummer 99-171); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 26 januari 2000

- Voor het perceel HARMONIEHOF 11 voor één boom (soort Japanse kers) (aanvraagnummer 99-172); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 26 januari 2000

- Voor het perceel VAN EEGHENSTRAAT 70 voor één boom (soort Den) (aanvraagnummer 99-173); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 26 januari 2000

- Voor het perceel THÉRÉSE SCHWARTZEPLEIN 15 voor twee bomen (soort Chamaecyparis en een Pinus nigra) (aanvraagnummer 99-175); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 26 januari 2000
- Voor het perceel GOVERT FLINCKSTRAAT 360 HS voor één boom (soort Italiaanse populier) (aanvraagnummer 99-175); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 26 januari 2000

- Voor het perceel PATROCLOSSTRAAT 10 voor één boom (soort Kastanje) (aanvraagnummer 99-177); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 26 januari 2000

Indien u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u tegen de vergunningen genoemd onder nummer 1 en 2 op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager worden ingediend.

U dient uw bezwaarschrift tegen de vergunningen onder nummer 1 en 2 te richten aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de vergunning niet op (tenzij het een monumentenvergunning betreft). Indien u de werking van een verleende vergunning wenst op te schorten, moet u tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Amsterdam, 2 februari 2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Mw. J.A. van Kranendonk G.J. de Visser
Secretaris voorzitter

Voor meer informatie zie onze website: www.oudzuid.amsterdam.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (020) 6781678. Onze bezoekadressen zijn:
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65.

Voor het inzien van bovengenoemde stukken kunt u op de beiden locaties terecht tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Bovendien is ons kantoor aan de Koninginneweg op maandagavond tot 19.00 uur geopend en ons kantoor aan de Karel du Jardinstraat op donderdagavond tot 19.00 uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie