Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspectie Verkeer en Waterstaat medio 2000

Datum nieuwsfeit: 01-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
NIBRA

Inspectie Verkeer en Waterstaat

Medio 2000 wordt een Inspectie Verkeer en Waterstaat ingestellen. Vooralsnog bestaat deze uit de Rijksverkeersinspectie, Scheepvaartinspectie en de uitvoerings- en handhavingsorganisatie van de Rijksluchtvaartdienst. Onderzocht wordt nog hoe en op welke termijn ook de uitvoerings - en handhavingstaken van de Rijksdienst voor Radiocommunicatie en Rijkswaterstaat (Wet verontreiniging oppervlaktewateren) bij de nieuwe inspectie kunnen worden ondergebracht.
Uitvoering en handhaving, kerntaken van de inspecties van Verkeer en Waterstaat, staan steeds vaker in de schijnwerpers. Burgers verwachten van de overheid een actieve opstelling bij het bevorderen en bewaken van veiligheid in de transportsectoren. In het verlengde daarvan besteden politiek en media veel aandacht aan het werk van de inspecties. Deze ontwikkelingen, die ook bij inspecties van andere departementen spelen, stellen nieuwe eisen aan de uitoefening van inspectietaken en de organisatorische vorm ervan. De maatschappelijke en politieke verantwoording over uitvoering en handhaving vraagt een impliciete invulling van de ministeriele verantwoordelijkheid. De informatievoorziening naar politiek en samenleving speelt daarin een belangrijke rol. Daarmee kan in bredere zin het vertrouwen van de samenleving in Verkeer en Waterstaat worden versterkt. Met het oog op onafhankelijke oordeelsvorming en versterking van de oog- en oorfunctie hecht de minister eraan de inspecties zelfstandiger binnen het departement te positioneren. Dit vereist een verdergaande scheiding van functies dan thans is het geval is. Politieke sturing zal invulling krijgen door de ontwikkeling van strategisch uitvoerings- en handhavingsbeleid, wat ook aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd. Om een goede sturing mogelijk te maken acht de minister een rechtstreekse, onafhankelijke periodieke verantwoordingsrapportage over de 'staat van veiligheid' van de beleidsterreinen van Verkeer en Waterstaat van belang. Tegen de achtergrond van bovengenoemde uitgangspunten is de minister voornemens de inspecties, die geheel onder ministeriele verantwoordelijkheid vallen, onafhankelijk van de beleidsdirectoraten-generaal samen te brengen in een Inspectie Verkeer en Waterstaat onder een Inspecteur-Generaal. Aan deze operatie is geen efficiencytaakstelling opgelegd. Het kabinet ziet vooralsnog geen aanleiding om de huidige standplaatsen van de inspecties te wijzigen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie