Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer over reizigersvereniging ALMA

Datum nieuwsfeit: 01-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vw000000.108 brief min vw inzake de reizigersvereniging alma
Gemaakt: 2-2-2000 tijd: 15:57


2

Aan

de voorzitter van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 1 febr. 2000

Onderwerp

Brief van Reizigersvereniging ALMA.

Geachte voorzitter,

In antwoord op uw bovengenoemde brief doe ik u bijgaand toekomen afschrift van mijn brief van heden aan Reizigersvereniging ALMA te Mariënberg naar de inhoud waarvan ik u kortheidshalve verwijs.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Aan

de voorzitter van de Reizigersvereniging ALMA

de heer A. Schuurman

Nieuweweg 2


7692 AC MARIËNBERG


1 februari 2000

Onderwerp

Treindienst Almelo - Mariënberg.

Geachte heer Schuurman,

In antwoord op uw bovengenoemde brief waarin u een schets geeft van de ervaringen die u heeft met de spoorverbinding Almelo-Mariënberg bericht ik u het volgende.

Mijn voorgangster heeft de Tweede Kamer begin 1997 gemeld dat de rijksoverheid het noch financieel, noch vervoerkundig verantwoord achtte de treinverbinding Almelo - Mariënberg in stand te houden. Er werd wel een budget beschikbaar gesteld voor een vervangende busvoorziening. Met steun van de Tweede Kamer hebben de regio Twente en de provincie Overijssel daarop de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de treindienst op zich genomen, waarop Verkeer en Waterstaat de ruimte bood om het budget voor de busdienst ook beschikbaar te stellen voor een vervangende treindienst. De keuze werd echter geheel aan de regio Twente en de provincie Overijssel gelaten, die de verantwoordelijkheid immers van de Minister van Verkeer en Waterstaat hadden overgenomen. Deze overheden hebben een aanbesteding van de treindienst gehouden, die gewonnen is door het toenmalige Oostnet, thans Connexxion.

Het specifieke voorzieningenniveau ter plaatse, daarbij inbegrepen het materieel en de stations, is dan ook de verantwoordelijkheid van de betrokken decentrale overheden en een uitvloeisel van datgene wat zij met Connexxion overeengekomen zijn. Dat neemt niet weg dat ik bij de betreffende overheden om een toelichting op de ontstane situatie heb gevraagd. Op grond daarvan kan ik u het volgende mededelen.

Aan de hand van de dienstregelingen kan geconstateerd worden dat de wachttijden in enkele gevallen fors kunnen oplopen. De oorzaak daarvan kan overigens aan twee kan-ten gezocht worden, namelijk in het functioneren van de voorziening zelf, maar ook aan de kant van de vervoerder die voor het aansluitende vervoer zorg draagt. Het is van belang de doorgaande reiziger met zo weinig mogelijk wachttijd te confronteren en ontoereikende aansluitingen te voorkomen. Ik verwacht van zowel de betreffende overheden als van de vervoerders dat zij tot goede afspraken dienaangaande zullen komen.

De regio Twente en de provincie Overijssel erkennen dat het hier oud materieel betreft maar dat daar bij de opstelling van de contractsverhouding juist veel aandacht aan geschonken is. Dat heeft geleid tot afspraken ter voorkoming van de gemelde problematiek gemelde problematiek. Bovendien is gekozen voor een korte cont5ractsperiode met mogelijkheden tot tussentijdse openbreken om eventueel over te kunnen gaan op nieuw materieel. Overigens zal er zeker een relatie bestaan tussen de concessie/contractsduur en de investeringen in materieel.

Ik vertrouw erop dat de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid in deze zullen nemen en zullen streven naar een verbetering van de kwaliteit van het geboden vervoer.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie