Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuw meerjarenprogramma voor Utrechtse bedrijventerreinen

Datum nieuwsfeit: 01-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
1 februari 2000

NIEUW MEERJARENPROGRAMMA VOOR UTRECHTSE BEDRIJVENTERREINEN

Veel Utrechtse bedrijventerreinen zijn toe aan een opknapbeurt. Als er niets gedaan wordt aan de bereikbaarheid, parkeerruimte en de sociale veiligheid kunnen bedrijven de wijk nemen naar nieuwe locaties. Met als gevolg een toenemende leegstand en verpaupering. Reden voor de provincie Utrecht om een
herstructureringmeerjarenprogramma op te stellen, waarmee door een provinciale subsidie van jaarlijks circa 1,7 miljoen gulden de kwaliteit van de bestaande terreinen verbeterd kan worden.

Op 31 januari maakte gedeputeerde Robbertsen, portefeuillehouder economische zaken bij de provincie, het herstructureringsprogramma officieel bekend, tijdens een symposium in Paushuize. Aanleiding om het programma te maken, is een onderzoek onder de Utrechtse gemeenten en het bedrijfsleven naar de kwaliteit van de terreinen. Hieruit blijkt dat - naar de mening van de geïnterviewden - een groot aantal bedrijfslocaties kampt met een of meer "zeer problematische knelpunten". Veel voorkomend zijn vooral klachten over de toegankelijkheid van de terreinen en het tekort aan parkeerplaatsen.

Revitaliseringprojecten zijn momenteel in de maak bij 14 Utrechtse gemeenten, maar dat betekent nog niet dat al deze plannen direct uitvoerbaar zijn. Daarvoor is onder meer de medewerking nodig van het locale bedrijfsleven. Robbertsen riep tijdens de bijeenkomst ondernemers en locale bestuurders op om samen te werken aan een "duurzame ontwikkeling" van de terreinen. Het provinciale programma biedt daarvoor nu een financiële prikkel. "Er liggen veel winstpunten in het verschiet. En dan lang niet alleen maar zuiver economisch bekeken. Denkt u ook eens aan de mogelijkheden van intensief ruimtegebruik. Of de voordelen van collectieve voorzieningen als gemeenschappelijke parkeerplaatsen.

Tenslotte zijn er kansen op het terrein van milieu. Bijvoorbeeld door afvalpreventie of water- en energiebesparing", aldus de gedeputeerde die een pleidooi voerde om de problemen op de terreinen op een samenhangende manier aan te pakken.

Maatwerk
Herontwikkeling van de Utrechte terreinen moet zoveel mogelijk maatwerk zijn. De provincie wil daarbij een stimulerende rol spelen, door met gemeenten en bedrijfsleven te zoeken naar passende oplossingen. Het herstructureringsprogramma kan op drie manieren worden ingezet. Ongeveer 250.000 gulden wordt gereserveerd voor provinciale bijdragen aan haalbaarheidsonderzoeken die in opdracht van een gemeente worden uitgevoerd. Het merendeel van de subsidie - jaarlijks circa 1,5 miljoen gulden - zal worden gebruikt om daadwerkelijk de kwaliteit van de terreinen te verbeteren. Deze bijdrage is bedoeld voor investeringen die te goede komen aan meerdere bedrijven - investeringen die voor een gemeente alleen vaak onbetaalbaar zijn. De provinciale bijdrage in dit 'onrendabele deel' van de investeringskosten bedraagt maximaal 50 procent. Voorwaarde is dat de gemeente en het bedrijfsleven een gezamenlijk plan opstelt voor de aanpak van het terrein. Met het project zal bovendien binnen een jaar gestart moeten worden. Om kennis over herstructureringsprojecten zo goed mogelijk beschikbaar te stellen, zal de provincie een projectmedewerker aanstellen, die voor begeleiding zorgt bij het opstellen van de projectvoorstellen en op zoek gaat met gemeenten en ondernemingen naar geschikte subsidiemogelijkheden.

Het herstructureringsprogramma loopt tot 2004 en zal in februari definitief worden vastgesteld in Gedeputeerde Staten van Utrecht. (Voor informatie: Ron van Dopperen, (actueel@prvutr.nl) 030 - 258 31 96)

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie